Lužické hory na běžkách, sjezdovkách nebo pěšky

Rozpis sportovní akce

ROZPIS sportovní akce SOBSA

Lužické hory na běžkách, sjezdovkách nebo pěšky

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí

Účastníci:

Zaměstnanci bank, spořitelen, pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Od pátku 15. do neděle 17. února 2013.

Místo konání:

Jiřetín pod Jedlovou

Ubytování:

Chata Slovan (www.slovan.provenio.cz). Nachází se v Tolštejnském panství u Jiřetína pod jedlovou. V blízkosti chaty jsou dva lyžařské vleky a tratě pro běžkaře. Pokoje mají vlastní sociální zařízení. Příjezd účastníků je možný v pátek 15. února kdykoliv během dne, nejpozději ve 21 hodin kvůli vydávání večeře. Pokoje je nutno opustit během neděle (bude upřesněno na místě). V objektu se nekouří. Ubytování se psem je možné, poplatek uhradí jeho majitelé na místě.

Stravování:

Stravování je v restauraci v samostatné budově asi 50 metrů od ubytování. Účastnický poplatek zahrnuje polopenzi. Stravování začíná večeří vpátek a končí snídaní v neděli.

Doprava:

Je individuální.

Program:

Podle sněhových podmínek budou účastníkům doporučeny trasy na běžky nebo na pěší turistiku. Výlety možno absolvovat individuálně nebo společně. Záleží na dohodě se sportovní vedoucí. Pro sjezdaře jsou k dispozici dva vleky.

Účastnické poplatky:

Starší 10 let

Dítě do 10 let

Základní poplatek

870

672

Členové SOBSA, kteří nejsou v odborech

770

572

Členové OSPP, nečlenové SOBSA

470

272

Členové OSPP i SOBSA

370

172

Členové odborů musejí na místě prokázat své členství průkazem člena nebo potvrzením ZO OS. Příspěvek se týká i manžela (-ky) a dětí, pokud nejsou výdělečně činné.

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte poplatek z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Lužické hory je to 201303 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. šestičlenná skupina uvede 20130306 apod.

Prezence: 

Prezence bude probíhat od 20 do 21 hodin v restauraci. Hlaste se u Rudy Vaigla (604 151 789), komorníka vedoucí akce Ivety Jünglingové.

Přihlášky:

Zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu sobsa@volny.cz. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek do středy 30. ledna. Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 30. ledna 2013 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek minimálně 30% z ceny. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti své fyzické aktivity přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Vedoucí sportovní části je Iveta Jünglingová, tel. 724 782 480, která vás bude informovat o běžeckých či turistických trasách v pátek od 21 hodin v restauraci.

Zájemcům o tuto akci doporučujeme zadat do vyhledávače „Jiřetín pod Jedlovou“ a vybrat si z mnoha zajímavých informací.

Doplňující informace ke sportovní akci:

… od vedoucí Chaty Slovan paní Michaely Jelínkové:

  • Parkovat lze před restaurací a před budovou, kde budeme bydlet.
  • Klíče od svého pokoje si vyzvednete v restauraci.
  • V budově, kde budeme bydlet, je kuchyňka, v níž si lze uvařit např. čaj, kávu apod.
  • V téže budově je společenská místnost s TV, DVD, WIFI.
  • Někteří z vás plánují příjezd do Jiřetína již kolem poledne. Budete-li mít zájem, můžete si mým prostřednictvím objednat v restauraci oběd, který si na místě zaplatíte. Tento požadavek mi prosím oznamte do neděle 10. února do 20. hodin.
  • Vydávání jídel: pátek 18-21 hodin, sobota snídaně 8-9 hodin, večeře od 18. hodin, nedělní snídaně 8-9 hodin.
  • Členy Odborového svazu PP žádám, aby mi předložili v pátek do 21. hodin (v restauraci) doklad o členství (průkaz člena), případně potvrzení své Základní organizace.
  • Prosím ty z vás, kteří budou do Jiřetína cestovat hromadnou dopravou, aby mě o tom informovali.
  • Počítejte s informacemi k programu od vedoucí akce Ivety Jünglingové v pátek po 21. hodině v restauraci.

Ruda Vaigl, 604 151 789