Přechod Krkonoš (kudy jsme ještě nešli)

(ne)tradičně (ne)náročný přechod Krkonoš

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Počet účastníků této akce je limitován ubytovací kapacitou – max. 20 osob.

Před odesláním přihlášky a úhradou poplatku si ověřte volnou kapacitu.

Termín:

Čtvrtek 30. 5. – neděle 2. 6. 2013

Přechod po trase:

Svoboda nad Úpou – Modrokamenná bouda – Kolínská bouda – Javorské boudy  -  Pec pod Sněžkou – Růžohorky –  Sněžka – Výrovka – údolí Bílého Labe – Labský důl – Labská bouda – Sněžné jámy – Dvoračky – Rezek – Rokytnice nad Jizerou

(popsaná trasa je maximální varianta, která může být s ohledem na klimatické podmínky a stav některých turistických cest upravena).

Program:

Čtvrtek 30. 5. 2013

Svoboda nad Úpou – penzion Měšťanský dům. Příjezd a ubytování od 15. hodin. Penzion se nachází v rohu náměstí na břehu řeky Úpy. Cca 800m od vlakového či autobusového nádraží.

Pátek 31. 5. 2013

Po snídani odchod ze Svobody nad Úpou a přechod na chatu Výrovka po trase: Modrokamenná bouda – Kolínská bouda – Javorské boudy – Pec p.Sněžkou – Růžohorky – Sněžka – Luční bouda – Výrovka.  Celkem cca  26 km, převýšení: <1700 m  a  >850 m.

V případě špatného počasí je možné trasu zkrátit z Pece pod Sněžkou přímo na Výrovku – cca 21 km. Ubytování.

Sobota  1. 6. 2013

Po snídani odchod. V případě ideálních klimatických podmínek uskutečníme přechod po trase: Údolí Bílého Labe – Labský důl – Labská bouda – (Sněžné jámy) – Dvoračky. Celkem cca 27 km, převýšení: <1150 m  a >1350 m.

V případě špatného počasí je možné vynechat Sněžné jámy – cca 21 km, převýšení <900 m a >1120 m. Ubytování.

Neděle 2. 6. 2013

Po snídani závěrečný přechod přes Rezek do Rokytnice nad Jizerou.

Celkem cca 14 km,  převýšení <250 m a >850 m. Odjezd domů.

Doprava:

Do místa zahájení akce individuální. Z Prahy jede několik přímých autobusových linek z Černého Mostu (ve 13,00; 14,00; a v 15,50). Další spojení s přestupem v Trutnově.

Plánovaný konec přechodu  je v Rokytnici nad Jizerou, která má přímé dopravního spojení s Prahou - ve 13,30 nebo v 15,35.

Pro pražské  účastníky akce nabízíme možnost  domluvy společné dopravy veřejným prostředkem.

Ubytování:

Ve 2, 3, 4  lůžkových pokojích dle možností ubytovacích zařízení.  O ubytování rozhoduji

pořadatelé s ohledem na dispozice ubytovacích zařízení.

 

Stravování:

Po celou dobu přechodu je zajištěna polopenze v místě ubytování.  Společné stravování začíná snídaní v pátek 31. 5. Během přechodu počítáme s možností občerstvení na horských chatách, ale pro jistotu do batohu přibalte vlastní energetické zdroje a tekutiny.

Technické podmínky:

Bezpodmínečně nutná dobrá vyšlápnutá obuv s pevnou podrážkou.

Doporučujeme: oblečení pro horský přechod, teleskopické hole, pláštěnku, čepici, rukavice, termosku nebo jinou láhev na vodu, krém na rty a obličej s vysokým faktorem, brýle a boty na přezutí.

V neposlední řadě dobrou náladu a kondici.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

Kč/os.

1

Dospělá osoba – základní poplatek

1500,-

2

Dospělá osoba - člen SOBSA

1350,-

3

Dospělá osoba – Člen OS Pracovníků peněžnictví a       pojišťovnictví

1300,-

4

Dospělá osoba – člen SOBSA a současně člen OSPP

1150,-

Členství v OSPP je nutné doložit při prezenci ve čtvrtek 30. 5. průkazem člena nebo písemným potvrzením ZO. V případě nedoložení členství v odborech doplatí účastníci příslušný rozdíl. Snížený poplatek platí pro členy OS PP a jejich rodinné příslušníky (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné).

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Účastnický poplatek může být hrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte účastnický poplatek z vlastních prostředků, platbu proveďte  příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Přechod Krkonoš  je to 201307xx. Na posledních dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20130704. Pokud bude prováděna úhrada ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz, případně iveta.junglingova@seznam.cz, nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek je v pondělí 13. 5. 2013.

Kapacita je omezena počtem 20 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní odpovědnost. Nebudou–li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 13. 5. 2013 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky.

 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorek akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 a Jany Puchernové – tel.:731 874 697.

Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz.