Správným směrem s Vitalitas

Přebor zaměstnanců bank a pojišťoven v orientačním běhu nebo chůzi, přebor OS PP

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance peněžnictví

Závod o nejlepšího orientačního běžce - člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s Orientačním klubem Lokomotiva Pardubice. Závody jsou pořádány současně se závody oblastního žebříčku.

Účastníci:

Zaměstnanci bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví i se svými rodinnými příslušníky[1] startují zdarma.  Pokud se však přihlásí a na závod se nedostaví, vzniká jim dluh vůči SOBSA ve výši základního účastnického poplatku. Podrobněji viz odstavec Hospodářské podmínky.

Datum:

Sobota 25. května 2013 -   klasická trať, start prvního závodníka v 9.30 hodin.

Shromaždiště závodu:

Slatiňany u Chrudimi, restaurace Monako (http://www.restauracemonaco.pardubicko.com/).

Ubytování:

Protože se účast na závodě dá stihnout v jednom dni, pořadatelé ubytování nezajišťují. Těm, kteří si chtějí užít krás Železných hor, doporučujeme individuální ubytování, které se nabízí na internetu v různých cenových úrovních ve Slatiňanech a okolí.

Stravování:

Pořadatelé zajišťují společný oběd po skončení závodu v restauraci U zámku (http://www.ubytovani-uzamku.cz/). Při prezenci obdržíte stravenky. Restaurace se nachází hned za mostem přes řeku Chrudimku, zhruba naproti zámku. Parkování vedle restaurace nebo v jejím okolí. Účasníci bez vlastní dopravy se přemístí od restaurace Monako do restaurace U zámku po žluté turistické značce, část cesty vede krásným zámeckým parkem. Celkem 1,5 km. Po obědě bude vyhlášení výsledků.

Doprava:

Spojení do Slatiňan lze najít na http://www.mapy.cz. Závod je výborně dostupný i těm, kteří budou cestovat hromadnou dopravou. Nejlépe vlakem s jedním přestupem v Pardubicích. Doporučujeme: Praha, hlavní nádraží 6.39 (EC73 Smetana), v Pardubicích přestup, příjezd do Slatiňan 8.18 hodin. Z nádraží buď po žluté značce asi 3 km, nebo kratší cestou: Nádražní ulicí až na hlavní (T.G. Masaryka), tu opatrně přejít a pokračovat rovně k řece, doleva přes Staré náměstí, přejít lávku přes Chrudimku, nahoru podél plotu zámeckého parku, pak pěšinou doleva až k silnici, kde uvidíte žlutou značku. Ta vás dovede až na shromaždiště k restauraci Monako.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1983. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20 Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

Prezence: 

Bude probíhat v sobotu v restauraci Monako od 9.00 do 9.30 hodin. Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu (http://lpu.cz/vcp13). Případné další informace budou na stránkách SOBSA (http://www.sobsa.cz).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (startovné, společný oběd a režie závodu) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

Účastnické poplatky

a

Kč/os.

b

Kč/os.

1

Dospělí a děti starší 12 let

190

140

2

Děti do 12 let

140

90

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA, sloupec b platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA. Členové Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinní příslušníci (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné) startují zdarma, jen pokud při prezenci doloží svoje členství průkazem člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství.

Děti do 12 let obdrží dětskou porci oběda. Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu. Účastnický poplatek převeďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet KB před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Správným směrem s Vitalitas je to 201308 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20130804 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více sportovců najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Plaťte bezhotovostním převodem!!!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Nejlépe se umístivší člen(‑ka) OSPP v každé kategorii obdrží zvláštní cenu. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v sobotu po skončení oběda v restauraci U zámku.

Mapa:

Monako – 1:10 000, E – 5m

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je v pondělí 13. května 2013.

Při zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Slatiňany i jeho okolí nabízí řadu velmi zajímavých míst, která stojí zato navštívit. Zámecký areál ve Slatiňanech je skutečným a neobjeveným rájem pro návštěvníky, kteří hledají odpočinek, kulturní a zároveň sportovní vyžití. Kde jinde máte na několika hektarech zámek, hřebčín, rozlehlý anglický park, rekreační lesy s množstvím sportovišť, oboru s jeleny a muflony, třešňovou alej a nedaleko též alej jedlých kaštanů? 

Ve Slatiňanech uznáte, že knížecí rodina Auersperg měla opravdu cit pro ducha krajiny.

Ostatní zajímavosti si v případě zájmu vyberte na internetu. Kdo chce ušetřit na vstupném do zámku, může si prohlédnout fotogalerii na adrese: http://www.zamek-slatinany.cz/fotogalerie/zamecka-expozice/

Další organizační pokyny:

Obdrží všichni přihlášení v týdnu před závodem a při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Zpracování výsledků a slavnostní ceremoniel: Božena Adamová

Ředitelka závodu: Zuzana Klimplová

Hlavní rozhodčí: Václav Farář

Stavitel tratí: Petr Zvěřina

Marketing: Ivan Hlaváček

Prezence: Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Zuzana Vaiglová, Marie Vaiglová[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.