Pétanque Vyšehrad 2013

Turnaj o nejlepší dvojice českého peněžnictví rekreačních hráčů pétanque

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OSPP obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky[1].  Podrobněji viz odstavec Hospodářské podmínky.

Datum:

Neděle 19. května 2013. Zahájení turnaje v 10.00 hodin. Ukončení podle počtu přihlášených dvojic.

Centrum soutěže:

Národní kulturní památka Vyšehrad (www.praha-vysehrad.cz), Staré purkrabství.

Občerstvení a stravování: V objektu Starého Purkrabství si v CAFÉ CITADELA lze vybrat z bohaté nabídky jídel a nápojů.

Doprava:

Doporučujeme metro C, stanici Vyšehrad, odtud asi 10 minut pěšky, od metra značeno.

V okolí Vyšehradu může být velmi obtížné nalézt vhodné parkování.

Kategorie a jejich hodnocení:

MM – soutěž dvojic mužů, MŽ – soutěž smíšených dvojic, ŽŽ – soutěž dvojic žen.

Soutěžící budou rozděleni do skupin, v nichž se utkají systémem každý s každým. První dva postoupí do finálového pavouka, kde v případě porážky pro ně soutěž končí, obdobně budou pokračovat v soutěži útěchy dvojice, které se umístí  na 3. a následujících místech ve skupině. V závislosti na počtu přihlášek si pořadatelé vyhrazují možnost herní systém upravit.

Technické podmínky:

Turnaj se uskuteční podle upravených pravidel pétanque pro rekreační hráče (viz www.sobsa.cz). Hrát se bude na trávě v nejbližším okolí Starého Purkrabství. Sady koulí na pétanque budou k dispozici na místě prezence, kde budou vyvěšeny i tabulky včetně pořadí utkání. Pořadatelé uvítají, pokud si dvojice přiveze vlastní sadu koulí na pétanque (sada 2x3 koule), není to však podmínkou.  Dvojicím doporučujeme stejnou barvu triček nebo jiný společný prvek (stejné čepice apod.). Hráči si mohou rozhodovat sami nebo požádat někoho z nehrajících.

Prezence: 

Před objektem Starého Purkrabství od 9.20 do 9.50 hodin.

Hospodářské podmínky:

U prezence bude vybíráno startovné 100 Kč za dvojici. Členové odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví startují zdarma jen pokud doloží svoje členství průkazem člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství. Občerstvení si účastníci hradí z vlastních prostředků.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny, které věnovala Komerční banka, obdrží nejlepší tři dvojice z každé kategorie.

Přihlášky:

Zašlete na předepsaném formuláři elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Uzávěrka přihlášek je ve pondělí 13. května 2013.

Vzhledem k tomu, že se startovné hradí až na místě, prosíme všechny, kteří budou z jakýchkoli důvodů svoji přihlášku rušit, aby to ihned oznámili na tel. 604 151 789.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Bájné místo české státnosti, sídlo českých panovníků a královské kapituly, strategická pevnost i místo odpočinku českých velikánů – to jsou základní fakta o Vyšehradu. Po skončení soutěže doporučujeme procházku historickým Vyšehradem a návštěvu toho, co vás nejvíce zaujme. Blíže viz internetové stránky http://praha-vysehrad.cz/.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Případné další informace o turnaji si můžete vyžádat u tajemníka organizačního výboru Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

 

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru a ředitel turnaje: Jiří Kubín

Tajemník organizačního výboru: Ruda Vaigl

Technická ředitelka: Božena Adamová

Prezence: Zuzana Kubínová

Realizační tým: Helena Kubínová, Lucie Kubínová, Jiří Benda, Jan Benda, Ivan Hlaváček[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.