Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. - XXXI. ročník

Veřejný závod OS PP v orientačním běhu nebo chůzi

X. ročník závodu o nejlepší orientační běžce nebo chodce, pojištěnce OZP

MA mezičasy MB mezičasy

N1 mezičasy N2 mezičasy

ZA mezičasy ZB mezičasy

Generálním partnerem XXXI. ročníku Votické cesty je

Raiffeisenbank, a. s.

Votická cesta 2013 je současně X. ročníkem závodu
o nejlepšího orientačního běžce nebo chodce – pojištěnce OZP
a veřejným závodem Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu OK Chrastava. Sobotní závod je součástí oblastního žebříčku Ještědské oblasti.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 5. října 2013 - klasická trať, start 00 v 10 hodin.

Neděle 6. října 2013 - závod tříčlenných štafet, start přibližně v 9.30 hodin.

Centrum a shromaždiště závodů:

Sobota: Zdislava

Neděle: Heřmanice v Podještědí

Ubytování:

Heřmanice v Podještědí, Česká hospoda-depandance. Viz www.ceska-hospoda.cz. Překročí-li počet přihlášených objednanou kapacitu, zajistí si později přihlášení ubytování sami. Při cestě od Liberce je nejdříve depandance, asi 1 km dále po silnici hlavní budova s recepcí. K dispozici jsou dvou až čtyřlůžkové pokoje s přistýlkami a vlastním sociálním zařízením. Poplatek za psa (rozumné velikosti) ve výši 100 Kč si hradí každý sám na místě v recepci. Lze si za 100 Kč objednat též dětskou postýlku (rezervovat předem na tel. 487 762 299). Ubytovat se lze nejdříve ve 14 hodin, pokoje nutno v neděli opustit do 10 hodin. Pokoje, které po nás nebudou obsazeny, bude možno opustit až po obědě. Dopřejte si pohodlí a komfort – přihlaste se od pátku!

Stravování:

Účastníci, kteří přijedou v pátek, si mohou sami zakoupit večeři v restauraci hlavní budovy. Zde si také vyzvednou v recepci klíč od svého pokoje (i po skončení prezence). Společné stravování začíná snídaní v sobotu 5. 10. pro ubytované od pátku, pokračuje večeří pro všechny, tedy i pro ty, kteří přijedou až v sobotu přímo na závod. V neděli je společná snídaně a oběd. Snídaně je formou švédského stolu, večeře a oběd jednotné jídlo. Kapacita jídelny v depandance je menší než počet lůžek, je třeba se tomu přizpůsobit.

Doprava:

individuální. Heřmanice v Podještědí jsou od Prahy vzdáleny asi 140 km. Nejrychlejší trasa je přes Liberec po rychlostní silnici R35, na niž navazuje silnice I. třídy číslo 13. Krátce za obchvatem Jablonného v Podještědí uhnete z této silnice na křižovatce doprava, odkud jsou to do Heřmanic asi 4 km. Na sobotní závod pojedete stejnou cestou nazpět, najedete na silnici č. 13, po projetí Rynoltic odbočíte doprava na Zdislavu, celkem asi 16 km.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá kategorii D 55.

N 1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km. Náročnost odpovídá kategorii HD 10.

N 2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Náročnost odpovídá kategorii D14. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. Kromě kategorií N 1 a N 2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1983. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N 1 a N 2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nena­lezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmín­kou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Složení štafet bude losováno v sobotu večer v restauraci depandance a následně vyvěšeno.

Ražení:

V sobotu Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. Pokud tento údaj nevyplníte, bude Vám čip zapůjčen při prezenci. Poplatek za zapůjčení čipu je 20 Kč. V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

V neděli mechanické ražení se startovními průkazy a stojany s kleštičkami.

Prezence: 

Bude probíhat v pátek 5. 10. v restauraci hlavní budovy České hospody od 20.15 do 21 hodin. Pro ty, kteří přijedou v sobotu, je prezence v centru závodu (čas bude upřesněn v pokynech přihlášeným).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

děti do 10 let od pátku (dětské porce jídla)

600

500

100

zdarma

2

za ubytování a stravování od pátku ostatní

1100

1000

200

100

3

děti do 10 let od soboty (dětské porce jídla)

400

350

50

zdarma

4

za ubytování a stravování od soboty ostatní

700

650

100

50

5

účast na závodech  bez ubytování a stravování[1]

80

80

zdarma

zdarma

Sloupec a – základní účastnický poplatek. Sloupec b platí pro členy SOBSA. Sloupec c platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA. Sloupec d pro členy OSPP a současně členy SOBSA.

Členové ZO OS PP (odboráři) mají započten finanční příspěvek na os/den pro sebe i své rodinné příslušníky[2]. Členové SOBSA mají započten finanční příspěvek 50 Kč os/den.

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Votická cesta s Raiffeisenbank 2013 je to 201310 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20131004 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více rodin najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu mají účast zdarma.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie.

Mapa:

Sviňské skály, 1:10 000, stav 2013, pro sobotní závod,

Kanafásek, 1:10 000, stav rok 2009, pro závod tříčlenných štafet.

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu SOBSA. Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz, nebo poštou (ne doporučeně) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je ve středu 11. září 2013. Nedoporučujeme nechávat odeslání přihlášky na poslední chvíli. Ubytovací kapacita je omezená.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 11. 9. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek odvozen od možností zrušit objednané služby. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů, rovněž však s ohledem na možnosti provozovatelů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

V hlavní budově bowling se čtyřmi dráhami, tenisový kurt s umělým povrchem, v dependance sauna, 1 km od hlavní budovy České hospody je 18 jamkové golfové hřiště (Královský Gold Club Malevil, tel. 487 762 107, 736 489 142, www.malevil.cz), lze navštívit i největší lanové centrum v Čechách Malevil (Adrenalin park se nachází na ranči Malevil, v překrásném údolí Lužických hor nad obcí Heřmanice v Podještědí. Je specifický soustavou visutých lanových drah, lezeckých stěn a samostatně stojícího sloupu a dalších překážek). Dále doporučujeme nabídku na adresu http://www.luzicke-hory.info/cs/region/ubytovani-jablonne-v-podjestedi/luzicke-hory-nabizeji-sportovni-zazitky-i-odpocinek.html

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe
e-mail: sobsa@volny.cz nebo mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz .

 Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Jaromír Sladkovský

Místopředseda organizačního výboru: Přemysl Čermák

Tajemník organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Ředitelka sobotního závodu: Eliška Gorčicová

Stavba tratí sobotního závodu: Petr Kadavý a Pavel Schröter

Hlavní rozhodčí sobotního závodu: Milan Pavlík

Ředitel nedělního závodu štafet a autor trati: Luděk Šašek

Zpracování výsledků: Jan Benda

Prezence: Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Zuzana Vaiglová

Marketing: Božena Adamová, Ivan Hlaváček

Hodnotitelka štěstěny: Zuzana Vaiglová

Realizační tým: Jan Kramoliš, Jaroslav Choutka, Magdalena Choutková, Jan Randík[1] Za jednu mapu, to znamená, že např. čtyřčlenná rodina v kategorii N1 platí stejně jako jednotlivec v kterékoli kategorii. Startovné 80 Kč uhraďte na místě v hotovosti.

[2] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.