Kolokotár 2008

Rozpis sportovní akce

Pořadatel:
SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:
Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.
Počet účastníků této sportovní akce je limitován ubytovací kapacitou - max. 80 osob.
Proto doporučujeme před odesláním přihlášky a úhradou poplatku si telefonicky ověřit volnou kapacitu.

Termín a hlavní cíle akce:
22. 5. 2008 až 25. 5. 2008.
Na kole i pěšky okolo Frenštátu pod Radhoštěm, po Beskydech.

Pátek 23.5.
I. Etapa: Frenštát p. R., Trojanovice Bystré, okolo Stolové, Podolánky, Srdce Beskyd, Jankula, Velké, okolo Smrku, Smrček, Čeladná, golfový areál Čeladná, Kunčice p. O., Frenštát p. R.. Cca 50 km.

Sobota 24.5.
II. Etapa: Frenštát p. R., Tichá, Měrkovice, hukvaldská obora, hrad Hukvaldy, Sklenov, Lubina, Kopřivnice, Bílá hora, Štramberk, Kopřivnice, Lichnov, Frenštát
p. R. Cca 35 km.

Neděle 25.5.
III. Etapa: Frenštát p. R., Trojanovice Papratná, Velký Javorník, Frenštát p. R.
Cca 18 km.

Program:
Čtvrtek 22. 5. 2008
Příjezd účastníků od 17.00 do 21.00 hodin. Sraz v Městském kempu ve Frenštátě pod Radhoštěm, blízko Aquaparku, na příjezdu do města od Příbora. Ubytování zajištěno ve dvou, čtyř a jedné osmilůžkové chatce. V těsné blízkosti kempu na "Valašské rychtě" je zajištěna polopenze. Stravování začíná páteční snídaní.

Pátek 23. 5. 2008
Po snídani začínáme startem I. etapy (tzv. horská). Na trase bude několik možností na doplnění tekutin i něčeho na zub. Po návratu do kempu mohou účastníci využít krytý bazén přímo ve městě. Večeře. Příjezd dalších účastníků od 17.00 do 21.00 hodin (stravování začíná sobotní snídaní).

Sobota 24. 5. 2008
Po snídani začíná II. etapa, tzv. kulturní, neboť navštívíme dva hrady. Občerstvení na trase opět potkáme. Večeře.

Neděle 25. 5. 2008
Po snídani začíná nejkratší III. etapa na Velký Javorník.

Ubytování:
Ve 2 a 4 lůžkových chatkách a jedné osmilůžkové. Všechny chatky mají plné sociální vybavení.

Doprava:
Individuální. Kemp se nachází na okraji města ve směru od Příbora za Aquaparkem.

Stravování:
Na celou dobu je zajištěna polopenze na "Valašské rychtě" v těsné blízkosti kempu (za plotem). V neděli pouze snídaně.

Technické podmínky:
Doporučujeme kolo (nemusí být horské, ale silniční není ideální), koloběžka nebo namazané nohy. Páteční a sobotní etapy lze zkrátit nebo navrhnout další varianty. Také páteční pěší trasy budou připravené, v sobotu doporučujeme buď trasu na Hukvaldy nebo do Štramberku.

Hospodářské podmínky:
Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky (bez rozdílu věku):
Příjezd ve čtvrtek:
3x ubytování, polopenze - 1 275 Kč na osobu
(členové SOBSA a KZOZP 1 125 Kč)
Příjezd v pátek:
2x ubytování, polopenze - 825 Kč na osobu
(členové SOBSA a KZOZP 725 Kč)
Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Kolokotár I. 2008 je to: 200803. Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina uvede 20080304. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:
Zasílejte elektronickou poštou na e-mail:strnadel@slezanfm.cz, nebo na strnadel@centrum.cz

Uzávěrka přihlášek 5. 5. 2008. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Pokud nebude možno uspokojit někoho z přihlášených, bude mu to oznámeno a bude mu ihned vrácen celý účastnický poplatek.
Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou - li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:
do 14. 5. 2008 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,- Kč. Při zrušení přihlášky od 18. 5. 2008 do 20.5. 2008 je stornovací poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se startovné nevrací. Individuálně se budeme snažit řešit případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. V tomto případě ale vždy záleží na stornovacích podmínkách majitele ubytovacího zařízení.

Pojištění účastníků:
Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u vedoucího akce Václava Strnadla - mobil: 605 78 24 07, tel. zam. 558 610 218, tel.domů 597 457 711, e-mail: strnadel@slezanfm.cz, nebo strnadel@centrum.cz