Vysočinou na běžkách 2008

Rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

 

Účastníci:

Příznivci SOBSA, jejich rodinní příslušníci, sportovci i nesportovci. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky, úhrada poplatku před jejím odesláním a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

 

Termín:

Pátek 1. února až neděle 3. února 2008. (Pátek 1. února jsou pololetní prázdniny na základních a středních školách).

Ubytování je možné v pátek po 11. hodině. Sportovní akce končí snídaní v neděli dne 3. února.

 

Místo konání:

Rekreační středisko Horník, Askino – obec Tři Studně. Penzion se nachází v překrásném prostředí  Žďárských vrchů na břehu rybníka Sykovec.

 

Sportovní aktivity:

  • Turistika na běžkách. Běžecké tratě začínají 200 m od penzionu a jsou  v rozsahu 5 – 50 km.
  • Sjezdové lyžování  pro středně a méně náročné lyžaře – známá sjezdovka na Harusově kopci nedaleko Nového Města na Moravě.
  • Bruslení na rybníce.
  • Pěší turistika při nedostatku sněhu

 

Doplňkové programy:

Sauna (za úhradu), masáže (za úhradu),  kulečník (za úhradu), šipky (za úhradu), stolní tenis.

 

Ubytování:

Dvou až pětilůžkové pokoje. Část pokojů má společné sociální zařízení.

 

Doprava:

Individuální.

Autem:  k cestě je možno využít spojení přes Nové Město na Moravě, nebo Žďár nad Sázavou do obce Tři studně. U autobusové zastávky značeno do centra obce směr Horník. V zimním období bývá cesta ze Žďáru obtížněji sjízdná.

Busem: ze spoje Žďár nad Sázavou – Fryšava, vystoupit v zastávce Tři Studně. Penzion se nachází 800 m od zastávky směrem do vsi, po asfaltové cestě mezi chatami – značeno. Alternativně spoj Nové Město na Moravě – Fryšava, vystoupit rovněž v zastávce Tři Studně.

 

Parkování:

Přímo v areálu dostatečný počet míst k parkování.

 

Úschova lyží:

V objektu je k dispozici lyžárna.

 

Stravování:

Stravování začíná večeří. Ve pátek pro ty, kteří přijedou v pátek, v sobotu pro ty, kteří přijedou v sobotu. Je zajištěna polopenze (večeře, snídaně). Posledním jídlem je nedělní snídaně.

V pátek bude vydávána večeře od 18 do 21 hodin.

 

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování - polopenze, režie akce, atd.) stanoví pořadatelé následující poplatky:

 

 

varianta

dospělí

Kč/os.

Děti do 12 let

Kč/os. *

 

1

příjezd v pátek 1. 2. 2008

členové SOBSA a KZOZP

900

800

600

500

2

příjezd v sobotu 2. 2. 2008

členové SOBSA a KZOZP

470

420

320

270

 

* V případě platby za dítě do 12 let budou podávány poloviční porce jídla

 

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Ještě před odesláním účastnického poplatku kontaktujte,  prosím,  vedoucí akce Janu Samkovou na telefonním čísle

602 669 687 a informujte se o volné kapacitě.  Poplatek může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace je možná úhrada z odborových prostředků základní organizace. V případě, že platíte poplatky z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě na uvedený účet. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Vysočinou na běžkách je 200801xx (na dalších dvou místech počet účastníků, za které je účastnický poplatek placen). Např. čtyřčlenná rodina uvede 20080104 apod. Pokud bude prováděna úhrada poplatků ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Do zprávy pro příjemce laskavě uveďte jméno osoby, která je rovněž osobou vyplňující přihlášku, aby mohl pořadatel snadněji identifikovat plátce uvedené částky!!!

 

 

 

 

 

 Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ok1dfc@seznam.cz. Veškeré akceptované přihlášky budou obratem potvrzeny. Pokud neobdržíte potvrzení přihlášky, kontaktujte vedoucí akce Janu Samkovou.

Uzávěrka přihlášek je do pátku 18. ledna 2008 včetně. Členové SOBSA a Klubu zdraví OZP  mají přednost při přihlášení nejpozději do 4. ledna 2008. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Pokud nebude možno uspokojit někoho z přihlášených, bude mu to oznámeno a bude mu ihned po uzávěrce vrácen celý účastnický poplatek. Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebudou-li poplatky uhrazeny, je přihláška neplatná.

 

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

do 18. 1. 2008 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky od

19. 1. 2008 do 28. 1. 2008 je stornovací poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se uhrazená částka nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku.

 

Další organizační pokyny včetně popisu tras:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci můžete získat na webové stránce http://www.sobsa.cz//, telefonický kontakt Jana Samková 602 669 687, nebo na adrese ok1dfc@seznam.cz.