Jesenicko 2008 na kole nebo pěšky

Na kole i pěšky okolo Priessnitzových Lazní, Zlaté Hory, Rychleby

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu. Počet účastníků této sportovní akce je limitován ubytovací kapacitou - max. 50 osob. Proto doporučujeme před odesláním přihlášky a úhradou poplatku si telefonicky ověřit volnou kapacitu.

Termín a hlavní cíle akce:

11. 9. (nebo 12. 9.) 2008 až 14. 9. 2008.

Pátek 12. 9.

I. Etapa: Cca do 70 km ( nejsou povinné), orientační cíle- Čertovy kameny, Zlatý Chlum (rozhledna pro nezničitelné), Rejvíz, Zlaté hory, Heřmanovice

Sobota 13. 9.

II. Etapa. Cca do 70 km nebo podle chuti a momentální situace, Jeskyně na Pomezí, Nyznerovské vodopády, úbočím Rychlebských hor, Račí údolí, Vidnava možná i Bílý Potok

Neděle 14. 9.

III. Etapa. Cca do 20 km kolo nebo 8 km pěšky po naučných stezkách Priessnitzových lázní

Program:

  • Čtvrtek 11. 9. 2008

Příjezd účastníků od 17.00 do 20.00 hodin. Sraz v kempu BOBROVNÍK za Lipová Lázně, na příjezdu do města Jeseník. Stravování začíná páteční snídaní.

  • Pátek 12. 9. 2008

Po snídani začínáme startem I. etapy. Na trase bude několik možností na občerstvení. Příjezd dalších účastníků od 18.00 do 19.00 hodin (stravování začíná sobotní snídaní).

  • Sobota 13. 9. 2008

Po snídani začíná II. etapa,. Občerstvení může být problém, dle zvolené trasy . Návrat 19:00 až 20:00 hodin

  • Neděle 14. 9. 2008

Po snídani navštívíme Priessnitzovy lázně, kolonádu, místní naučné a výpravné stezky o historii zdejších lázní.

Ubytování:

Atokemping Bobrovník, www.bobrovnik.cz Ve 4-lůžkových chatkách bez patrových postelí, bez soc. zařízení, které je společné.

Za každé neobsazené lůžko v chatce se platí navíc poplatek 40Kč/lůžko den, proto pořadatelé zajistí plné obsazení chatky, (pokud nejste 4, můžete uvést v přihlášce s kým chcete být ubytováni, případně nechcete a potom doplatíte na místě pořadateli 40 Kč za každé neobsazené lůžko a den). Poplatek Obecnímu úřadu ve výši 12 Kč/osoba/den platí každý účastník samostatně v hotovosti na recepci při nástupu na ubytování.

Doprava:

Individuální. Kemp se nachází na okraji města ve směru od Lipová lázně na Jeseník. Parkování v kempu je za 50,-Kč/den, hradí každý samostatně na recepci.

Stravování:

Pouze snídaně, ostatní v režii účastníků. V Kempu je restaurace, otevřeno do 22:00 hod.

Technické podmínky:

Doporučujeme dobré kolo, nemusí být horské, ale silniční speciál je nevhodný. Páteční a sobotní etapy lze zkrátit nebo navrhnout další varianty. Pěší trasy zájemcům doporučíme.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky (bez rozdílu věku):

  • Příjezd ve čtvrtek: ubytování v čtyřlůžkové chatě bez soc. zařízení, se snídaní,- 600 Kč na osobu (členové SOBSA a KZOZP platí o 150 kč méně).
  • Příjezd v pátek: 2x ubytování se snídaní - 400 Kč na osobu (členové SOBSA a KZOZP o 100 Kč méně)

Poplatek za ubytování se snídaní uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Jesenicko 2008 je to: 200807. Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina uvede 20080704. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: iveta.junglingova@seznam.cz, a v kopii na: siroký.p@atlas.cz

Uzávěrka přihlášek je 25. 8. 2008. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Pokud nebude možno uspokojit někoho z přihlášených, bude mu to oznámeno a bude mu ihned vrácen celý účastnický poplatek. Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou - li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

do 25. 8. 2008 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,- Kč. Při zrušení přihlášky od 26. 8. 2008 budeme řešit výši storna individuálně po dohodě s ubytovatelem . Při neúčasti bez předchozí omluvy se startovné nevrací. Individuálně se budeme snažit řešit případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. V tomto případě ale rovněž záleží na stornovacích podmínkách majitele ubytovacího zařízení.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorů akce * Petra Širokého –- mobil 777 661 655

  • Ivety Jünglingové – mobil 724 782 480