Správným směrem s Vitalitas 2008

Rozpis závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Závod o nejlepšího orientačního běžce, zaměstnance bank a pojišťoven v české republice

Závod o nejlepšího orientačního běžce, člena odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s KČT TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddílem orientačního běhu.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky[1]

Datum:

Sobota 28. června 2008 -   první etapa, start prvního závodníka přibližně v 10.30 hodin. Ze shromaždiště na start je to 300 m.

Neděle 29. června 2008 – druhá etapa, start prvního závodníka v 10.00 hodin. Ze shromaždiště na start je to 1100 metrů.

Závody jsou součástí Malé ceny Jablonce nad Nisou 2008.

Shromaždiště závodu v sobotu i v neděli:

Dolní zázemí sjezdovky Dobrá Voda, na příjezdové silnici z Turnova do Jablonce (bližší popis cesty na shromaždiště viz bod doprava).

Parkoviště:

Parkoviště je vzdáleno od shromaždiště 300 metrů, parkovné 30 Kč, mapka na stránkách oddílu.

Ubytování:

Je zajištěno od pátku v Domově mládeže v Zeyerově ulici číslo 33 (stejné místo jako v loňském roce). Ubytovat se lze nejdříve od 17.00 hodin. Ubytování se psem v Domově mládeže je povoleno s tím, že jejich majitelé pečlivě uklidí exkrementy po svých miláčcích v okolí DM. Pokoje jsou dvou až pětilůžkové, sociální zařízení společné. Rada jak se tam dostat pro účastníky bez vlastního auta: z autobusového nádraží jet jakýmkoliv autobusem nebo tramvají na terminál MHD ve Fügnerově ulici. Odsud autobusem č. 13, 24, 26 do zástavky "U Dvora". Pak již stačí přejít hlavní silnici a krátkou příčnou ulicí přijít přímo do objektu DM.

Stravování:

Společné stravování začíná sobotní snídaní pro ubytované od pátku. Pokračuje společnou večeří pro všechny účastníky, v neděli pokračuje snídaní a obědem – vše v jídelně DM v Liberci. Občerstvení během soboty si lze zakoupit na shromaždišti. 

Doprava:

Do Domova mládeže v Liberci byste cestu měli zvládnout bez problémů.

Účastníkům bez vlastního auta pomůže následující návod, jak se dostat pomocí MHD z místa ubytování v libereckém Domově mládeže na shromaždiště závodů u sjezdovky na Dobré Vodě v Jablonci nad Nisou .

Dost složitě a proto doporučujeme se nějak poskládat do aut, anebo vyrazit s více než dostatečným časovým předstihem. Ale orienťáci by to snad mohli zvládnout i za částečného přispění následujících řádků a GPS souřadnic (Domov mládeže Liberec 50° 46´32.52´´N a  15° 3´7.75´´E;  spodní stanice vleku na Dobré Vodě -  50° 42´38.73´´N a 15° 9´37.57´´E) .

1)       Z Domova mládeže v Zeyerově ul. v Liberci cca 200 m na ulici Zhořeleckou – zde zastávka MHD U Dvora;  kterýmkoliv autobusem č. 13, 24, 26 směrem do centra Liberce na zastávku Fűgnerova .   Časy odjezdů podle v IV/08 platného jízdního řádu:
v sobotu -  7:14, 7:39, 7:51, 8:03, 8:27, 8:39,  9:03, 9:27, 9:39, 10:08, 10:15, 10:39, 10:51,    11:15, 11:27, 11:51, atd.;
v neděli  - 7:29, 7:44, 8:14, 8:29, 8:59, 9:14, 9:29, 9:59, 10:14, 10:44, 10:59, 11:29, 11:59 atd.,). Doba jízdy cca 6 min. 

2)       Z terminálu MHD ve Fűgnerově ul. pokračovat tramvají  č.11 směr Jablonec nad Nisou.
V sobotu odjezdy od 7:40 hod. každých 15 min, tj. vždy v 10., 25., 40. a 55. minutě každé hodiny; v neděli odjezdy od 7:10 hod. každých 30 min, tj. vždy v 10. a 40. minutě každé hodiny. Doba jízdy až na konečnou v Jablonci n.N. je cca 30 min.

3)    Z konečné tramvaje v Jablonci pokračujte pěšky směrem na jih (a do kopce) a to buď až na shromaždiště (cca 1 500 m až na shromaždiště), nebo můžete po 300 m využít zastávku autobusu MHD U Balvanu - gymnázium (po levé straně ve směru vašeho pochodu na Pražské ulici) a odtud popojet jednu stanici busem č. 8 na zastávku Masná. Ze zastávky Masná pokračovat po hlavní – Turnovské ulici směrem z Jablonce stále směrem na jih až na shromaždiště. Časy odjezdů v sobotu 8:15 a dále každých 30 min., v neděli v 8:15 a dále každou hodinu L; doba jízdy 2 min. (ušetříte zhruba 500 m chůze).

V případě dopravy vlastním autem doporučujeme zvolit sice delší, ale rychlejší a orientačně méně náročnou variantu a to od Domova mládeže se co nejkratší cestou vydat směr Praha, po najetí na rychlostní komunikaci E442 pokračovat cca 12 km až ke sjezdu na Rychnov u Jablonce n.N. a Jablonec n.N.  Zde odbočit a po silnici č.65 pokračovat cca 7 km až na začátek Jablonce nad Nisou.  Těsně před cedulí označující začátek Jablonce odbočit vpravo na shromaždiště, resp. se řídit pokyny pořadatelů k zaparkování.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 50 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 60 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 5 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1978. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol. Výsledky (časy) z obou etap se sčítají.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20,-- Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit Kč 1000,--.

Prezence: 

Bude probíhat v DM v pátek od 20.00 do 21.00 hodin, v sobotu na shromaždišti od 9.30 do 10.15 hodin (místo označíme transparentem HOPSA SE SOBSA). Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu (www.tatran.wz.cz/mc2008). Případné další informace budou na stránkách SOBSA (www.sobsa.cz).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

 

 

 

 

 

 

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

za ubytování a stravování od pátku dospělí

650

350

550

250

2

děti od pátku (dětské porce večeře a oběda)

590

290

490

190

3

za ubytování a stravování od soboty

430

280

380

230

4

děti od soboty (dětské porce večeře a oběda)

360

210

310

160

5

bez ubytování a včetně nedělního oběda

200

100

100

100

 

dítě do 3 let bez nároku na jídlo a lůžko

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ani nejsou v odborech, sloupec b platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ale jsou v odborech, sloupec c platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP, ale nejsou v odborech, sloupec d platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP a současně jsou členy odborů-Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Členové ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky. 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639-031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky  Komerční banky před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Správným směrem s Vitalitas je to 200805 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20080504 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více dvojic (skupin) najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Platbu ve výši 100 Kč (týká se jen neubytovaných v DM) nepřevádějte na účet SOBSA, platbu uhradíte v hotovosti při prezenci!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Nejlépe se umístivší člen OSPPP v každé kategorii obdrží zvláštní cenu. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v neděli po společném obědě před vchodem do DM, v případě horšího počasí uvnitř.

Mapa:

Kančák 08, 1:10 000, E=5m, stav červen 2008, nebude vodovzdorně upravena. Terén je kopcovitý, velmi členitý s množstvím detailů.

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzením členství na sekretariát OSPPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu sobsa@volny.cz! Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz. nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku (neodboráři), jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je v pondělí 16. června 2008.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 16. 6. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky později je stornovací poplatek 30% z ceny. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Využijte mnoha možností, které nabízí město Liberec, viz internet http://www.liberec.cz/pages/turista/turista_.htm. V sobotu večer při společném posezení budete seznámeni s průběžnými výsledky po první etapě. Protože v DM nejsou k tomu podmínky, zajistí tajemník organizačního výboru k tomuto účelu vhodnou restauraci.  Prosíme proto, abyste uvedli v přihlášce, zda se tohoto posezení zúčastníte, neboť potřebujeme vědět kolik míst je třeba rezervovat..

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, tel.: dopoledne 234244406, odpoledne 266 312 453, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

 

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Ing. Rudolf Vaigl

Tajemník organizačního výboru: Ing. Přemysl Čermák

Ředitel závodů: Martin Lejsek

Hlavní rozhodčí: Jiří Rýdl

Stavitel tratí: Ďunďa Zuzánek, Martin Lejsek

Výpočetní centrum: Ing. Luděk Šašek, Petra Šašková

Realizační tým: Ing. Božena Adamová, Iveta Jünglingová, Jana Puchernová,

Zuzana Vaiglová

Technická spolupráce:  oddíl orientačního běhu Tatran Jablonec[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.