Toulky v Podkrkonoší 2007 – Mostek Lázně na kole nebo také pěšky

rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

 

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku před odesláním přihlášky  a odeslání přihlášky
do stanoveného termínu.

 

Termín:

Prezence a příjezd účastníků v pátek 4. 5. 2007 od 18.00, nejpozději do 22.00 hodin  nebo v sobotu 5. 5. 2007 od rána. Sportovní akce končí snídaní v úterý  8. 5. 2007. Vzhledem k atraktivnosti místa konání doporučují pořadatelé účastníkům, aby si vzali den dovolené a zůstali až do úterý, kdy je státní svátek. Pokud tato možnost není, lze účast ukončit již v neděli.

 

Místo konání:

Rekreační areál  Mostek Lázně, nedaleko od Dvora Králové nad Labem.  

 

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově pěší turistika. Na každý den budou pro cyklisty připraveny trasy různé délky a obtížnosti do zajímavých míst v okolí. Od cykloturistů vyžadujeme kolo v dobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji i svých dětí včetně potřebného vybavení (přilba apod.) a také za znalost silničních předpisů pro cyklisty. Trasy  budou  vedeny po  malebně  zvlněné  podkrkonošské pahorkatině.

 

Ubytování:

Rodinný penzion Lesní zátiší  se nachází v lese v obci Mostek. Účastníci budou ubytováni ve dvou až šestilůžkových pokojích. Sociální zařízení je společné, některé pokoje mají sociální zařízení vlastní. Penzion má k dispozici kapacitu 48 osob.

 

Doprava:

Individuální. Autem do obce Mostek. Přijedete-li od Zvičiny a Horní Brusnice, odbočíte před vjezdem do obce na kopci vlevo na lesní cestu, která bude až k penzionu značena žlutými značkami - SOBSA. Přijedete-li od Dvora Králové nad Labem či od Horky u Staré Paky, projedete celou obcí Mostek až ke koupališti s místním hostincem Za mostem.  Dál budete pokračovat  za koupaliště směrem nahoru, v nejvyšším bodě v levotočivé zatáčce odbočíte doprava na lesní cetu, která bude žlutě značena – viz výše.

 

Stravování:

Začíná vždy večeří. Je zajištěna polopenze (snídaně, večeře). Posledním společným  jídlem je úterní snídaně.

 

 

 

 

 

 

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

 

 

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c Kč/os.

1

Dospělá osoba

1320

990

660

2

Dítě do 6 let

1000

750

500

 

Sloupec a platí pro příjezd v pátek (4 noci), sloupec b pro příjezd v sobotu (3 noci), sloupec c pro příjezd v pátek a odjezd v neděli (2 noci).

 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Startovné může být hrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Toulky v Podkrkonoší je to 200703xx Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20070304. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

 

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail ivaproch@centrum.cz, nebo poštou (ne doporučeně) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek  je v pátek  27. 4. 2007.
Kapacita  není neomezená, pořadatelé tedy přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Přednost mají členové SOBSA, musejí však poslat přihlášku včas. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

 

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 27. 4. 2007 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky od 28. 4. 2007   
do  30. 4. 2007 je stornovac
í poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se startovné nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

 

Další organizační pokyny včetně popisu tras obdržíte při prezenci.

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorky akce Ivy Procházkové, GSM 724 302 539, popř. u Romana Procházky, GSM 602 227566,                                         e-mail: ivaproch@centrum.cz nebo garaze-proch@volny.cz.  Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese http://www.sobsa.cz

 

 

 

Doporučené trasy

Po potvrzení přihlášky obdržíte mapky tras s popisem. Na místě budou k dispozici i ofocené mapy. Všechny trasy jsou koncipovány jako maximální a lze je zkrátit vynecháním části okruhu, podle možností účastníků.

Pro pěší turisty jsou připraveny trasy po bližším okolí, jsou však také velmi zajímavé. Pro ty, kteří se zajímají nejen o sportovní výkony na kole či bez něj, připravili pořadatelé bulletin, který je k rozpisu přilopžen. Jsou v něm krátce zachycena fakta o nejzajímavějších místech, kterými budete projíždět. Trasy jsou plánovány následovně:

 

  1. den – sobota: HRAD PECKA

 

Vzhledem k předpokládanému příjezdu většiny účastníků až v sobotu, byla naplánovaná trasa kratší. Trasu lze absolvovat i bez kola, cesta na Pecku trvá asi 2 hodiny pohodlnou chůzí. Cesta vede po zpevněných cestách převážně lesem. 

 

  1. den – neděle: KUKS

 

Trasa na hrad Kuks je cyklisticky nejnáročnější, zejména její první část, kdy je nutné vyšlapat na Zvičinu. Odměnou je kromě krásné přírody i nezapomenutelný zážitek z lesního betlému se sochami od M. B. Brauna  a samotné městečko Kuks s nádherným zámkem, jakož i přejezd po hrázi přehrady Les Království.

 

Variantou pro pěší turistiku je nádherná trasa, která začíná výstupem na Zvičinu (shodně s cyklisty). Od Raisovy chaty po červené k chatě pod Zvičinou, kde bývaly lázně. Tento zajímavý objekt je díky jeho poloze v sedle pod Zvičinou viditelný z dalekého okolí. Cesta dále pokračuje po červené do Dolní Brusnice, kde se můžete rozhodnout, zda se zajdete podívat na přehradu Les Království (cca 6 km), či zda půjdete rovnou podél tratě do vesničky Mostek Souvrať. Souvratí projdete po lesních a lučních cestách v prostředí podkrkonošských chalup do Mostku. Půjdete-li se podívat na přehradu, je možné se vrátit na Souvrať stejnou cestou, nebo jít směrem na Dvůr Králové a zpět do Mostku využít  autobusu (vlaku).

 

  1.  den – pondělí: MILETÍN – HOŘICE – LÁZNĚ BĚLOHRAD

 

Po náročnější etapě do Kuksu byla naplánována trasa městská, o přírodní krásy ale ochuzeni nebudete.

 

Pro pěší turisty, kteří nepojedou do Kuksu, doporučují pořadatelé dojet do městečka Kuks autem a projít se do Betléma (po červené). Po prohlídce lesního betléma projít po luční cestě k areálu Nová Amerika, který je vyhlášeným místem pro chov koní. Je zde velmi zdařile a luxusně zrekonstruován statek s možností občerstvení i ubytování. Přes Kašov se dostanete po modré turistické značce zpět do Kuksu.

 

  1. den – úterý: ČESKÝ RÁJ

 

V den odjezdu již není plánována cyklistická etapa. Pořadatelé doporučují po zabalení osobních věcí odjet po snídani z penzionu do městečka Sobotka, které je známé z působení Fráni Šrámka. Zde je možné navštívit krásně upravený lovecký zámeček Humprecht a údolím Plakánku pokračovat na Hrad Kost. Trasa je navigačně velmi jednoduchá a krátká, lze ji absolvovat na kole i pěšky.

 

Pro zdatnější turisty by mohla být zajímavá trasa na Trosky, do městečka Rovensko, či na Hrubou skálu s hradem Valdštejnem.