Na kole po Česku 2007

nebo také pěšky - rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

 

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

 

Termín a prezence:

Od čtvrtka 20. 9. nebo od pátku 21. 9. do neděle 23. 9. 2007. Prezence a příjezd účastníků ve čtvrtek 20. 9. 2007 od 16.00 do 22.30 hodin. Z provozních důvodů dřívější ubytování nebude možné. Možná je pouze úschova zavazadel v uzamčené místnosti.

V pátek 21. 9. 2007 je prezence od 16.00 do 22.30 hodin. Sportovní akce končí snídaní v neděli 23. 9. 2007. Vzhledem k atraktivnosti  a vzdálenosti místa konání akce doporučují pořadatelé účastníkům, aby si vzali den dovolené a přijeli již ve čtvrtek 20. 9. 2007.

 

Místo konání:

Rekreační středisko Sporthotel Můstek, které se nachází asi 2 km od Jáchymova v Krušných horách -  www.hotelmustek.cz

 

Sportovní aktivity:

Hlavní náplní bude cykloturistika, doplňkově pěší turistika. Na každý den budou pro cyklisty připraveny trasy různé délky a obtížnosti do zajímavých míst v okolí.
Od cykloturistů vyžadujeme kolo v dobrém technickém stavu. Vzhledem k charakteru terénu jsou vhodná kola s dobrými převody. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji i svých dětí včetně potřebného vybavení (přilba apod.) a také za znalost silničních předpisů pro cykli
sty.

Trasy  budou  vedeny po zajímavých místech Krušných hor, po cestách rozdílné kvality – od polních a  lesních až po asfaltové silnice s malým provozem.

Popisy jednotlivých tras  obdrží účastníci při příjezdu. Těšit se můžete na Klínovec, Plešivec,  Měděnec, Boží Dar, Blatenský vrch, Zlatý Kopec a hlavně na  dlouhé sjezdy a táhlá stoupání v krásné přírodě.

Vzhledem k tomu, že lanovka na Klínovec přepravuje i kola a cena jízdenky nahoru i s kolem je 50,-Kč, připravované trasy této možnosti využívají.

 

Ubytování:

Sporthotel Můstek se nachází na samotě  2 km od Jáchymova směrem k lanovce na Klínovec.Účastníci budou ubytováni ve tří až čtyřlůžkových  pokojích. Sociální zařízení je společné. Rekreační středisko má k dispozici bazén, stoly na stolní tenis, posilovnu a saunu.

 

Doprava:

Individuální.

Autem: Při příjezdu do Jáchymova na první kruhové křižovatce u lázeňského domu Curie odbočit doprava směrem k lanovce na Klínovec. Pojedete stále rovně a asi po 1 km je v lese odbočka doleva ke Sporthotelu Můstek. U odbočky je výrazná informační tabule. Nemůžete zabloudit.

Vlakem: Do stanice Ostrov nad Ohří  a dále  na kole přes Jáchymov do Sporthotelu Můstek  – celkem 12km mírného stoupání.

Odjezd z Prahy hl.nádraží v 15.26 hodin – příjezd do Ostrova 18.34 hodin nebo

z Prahy v 17.26 hodin – příjezd do Ostrova ve 20.34 hodin.

 

Stravování:

Začíná vždy snídaní. V pátek pro ty, kteří přijedou ve čtvrtek, v sobotu pro ty, kteří přijedou v pátek. Zajištěna je polopenze (snídaně, večeře) s tím, že páteční a sobotní oběd si účastníci zakoupí na trase. Posledním společným  jídlem je nedělní snídaně.

 

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

 

 

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

1

Dospělá osoba

  1020,-

660,-

2

Dítě 6 až 12 let

   650,-

420,-

3

Dítě 3  až 6 let

420,-

270,-

Dítě do 3let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.

 

Sloupec a platí pro příjezd ve čtvrtek, sloupec b pro příjezd v pátek.

Startovné uhraďte ve prospěch účtu 4001639-031/0100. Startovné může být hrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě  na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Na kole po Česku je to 200708xx.  Na dalších dvou místech (xx) uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20070804. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

 

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz, nebo poštou na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9 (ne doporučeně!).

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná. Uzávěrka přihlášek  je pátek  7. 9. 2006. Kapacita  je omezena. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

 

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 7. 9. 2007 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky od 8. 9. 2007   
do  14. 9. 2007 je stornovac
í poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se startovné nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

 

Další organizační pokyny včetně popisu tras obdržíte při prezenci.

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorky akce Ivety Jünglingové – mobil: 724 782 480, tel. zam. 224 11 5 772, e-mail: ijuenglingova@csob.cz nebo iveta.junglingova@seznam.cz.  Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese http://www.sobsa.cz/