Kotár III. 2007

Moravskoslezské Beskydy (hřebenový přechod)

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

 

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Počet účastníků této sportovní akce je limitován ubytovací kapacitou – max. 40 osob.

Proto doporučujeme před  odesláním přihlášky a úhradou poplatku si telefonicky ověřit volnou kapacitu.

 

Termín a hlavní cíle akce:

27.  9. až 30. 9. 2007.

Přechod Moravskoslezských Beskyd po trase:

Dušná, Vsacký Cáb, Tanečnice, Soláň, Třeštík, Martiňák, Čertův Mlýn, Kněhyně, Pustevny, Radhošť, Ráztoka, Frenštát p.R.

 

Program:

Čtvrtek 27. 9. 2007

Sraz účastníků na parkovišti ve Frenštátě pod Radhoštěm. Parkoviště se nachází ve směru na Trojanovice-Ráztoka. Cesta na Ráztoku vede rovně a hlavní cesta odbočuje vlevo na Kunčice a Frýdlant, a právě v této rozdvojce cest je parkoviště.
V 16 hodin odjezd všech účastníků přistaveným autobusem na Dušnou. Z Dušné budeme pokračovat pěšky cca 5 km na Vsacký Cáb. Večeře zajištěna.

 

Pátek 28. 9. 2007

Po snídani odchod přes Tanečnici, Soláň na Třeštík, kde bude ubytování na chatě Celnica; cca 28 km.

 

Sobota 29. 9. 2007

Po snídani odchod směr Hlavatá, Kladnatá, Čertův Mlýn, Kněhyně, Pustevny, kde bude ubytování v hotelu Tanečnica. Doporučujeme si vzít plavky, protože tento hotel má bazén; cca 21 km.

 

Neděle 30. 9. 2007

Po snídani odchod směr Radhošť, Ráztoka, Frenštát pod Radhoštěm; cca 14 km.

 

Ubytování:

Ve 2 a  4 lůžkových pokojích na chatě Vsacký Cáb, čtyřlůžkové na chatě Celnica a dvoulůžkové na Tanečnici. Vlastní sociální zařízení na pokojích jen při ubytování na Tanečnici. Vzhledem k charakteru sportovní akce bude lůžková kapacita ubytovacích zařízení plně využita, což znamená, že dvojice může být v případě potřeby doplněna jedním nebo dvěma členy jiné skupiny apod. O ubytování rozhodují pořadatelé po dohodě s majiteli ubytovacích zařízení. 

 

Doprava:

Individuální.  Z parkoviště ve Frenštátě pod Radhoštěm zajištěn autobus v ceně akce. Ti, kteří přijedou vlakem, dojdou pěšky, parkoviště je cca 500 m od nádraží směrem na náměstí.

 

Stravování:

Po celou dobu přechodu je zajištěno formou polopenze a začíná ve čtvrtek večeří a končí v neděli snídaní. Počítáme s možností občerstvení během pochodu na horských chatách na Soláni, Martiňák, Radhošť. Doporučujeme vzít s sebou vlastní menší zdroje občerstvení a nějaké tekutiny.

 

Technické podmínky:

Bezpodmínečně nutná pevná obuv a oblečení pro horský pochod v podzimním počasí.  Doporučujeme: teleskopické hole, teplé oblečení, čepici , pláštěnku, termosku nebo jinou láhev na tekutiny, krém na rty, brýle a energetické potraviny.

Tato akce není vhodná pro dětské účastníky!

 

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

 

3x ubytování, polopenze, přeprava autobusem 1 200 Kč na osobu.

 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro  akci Kotár III 2007 je to:  200709..  Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina uvede 20070904. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

 

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail:strnadel@slezanfm.cz,  nebo na strnadel@centrum.cz

 

Uzávěrka přihlášek  je 15. 9. 2007. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Pokud nebude možno uspokojit někoho z přihlášených, bude mu to oznámeno a bude mu ihned vrácen celý účastnický poplatek.

Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou-li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen, je přihláška neplatná.

 

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do  20. 9. 2007 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při zrušení přihlášky od  21. 9. 2007 do  27. 9. 2007 je stornovací poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se startovné nevrací. Individuálně se budeme snažit řešit případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. V tomto případě ale vždy záleží na stornovacích podmínkách majitelů jednotlivých ubytovacích zařízení.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

 

Doplňující informace:

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u vedoucího akce Václava Strnadla – mobil: 605 78 24 07, telefon zaměstnání 558 610 218, telefon domů 597 457 711, e-mail: strnadel@slezanfm.cz, nebo strnadel@centrum.cz. Přihlášení účastníci obdrží od vedoucího akce elektronickou poštou popis tras včetně převýšení, případně i mapy.