Přechod nejvyšších oblastí Krkonoš 2007

rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

 

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Počet účastníků této sportovní akce je limitován ubytovací kapacitou – max. 30 osob.

Proto doporučujeme před  odesláním přihlášky a úhradou poplatku si telefonicky ověřit volnou kapacitu.

 

Termín a hlavní cíle akce:

24. – 27. 5. 2007.

 

Přechod Krkonoš po trase:

Janské Lázně – Černá hora – Výrovka – Luční bouda -  Špindlerova bouda – Labská bouda – Krakonošova snídaně – Harrachov – Studenov -  Rokytnice nad Jizerou  - Jablonec nad Jizerou – Vysoké nad Jizerou

 

Program:

Čtvrtek 24. 5. 2007

Sraz účastníků v Janských Lázních v penzionu Brigáda - Červenohorská ulice 57.              ( www.penzionbrigada.cz ). Penzion se nachází v centru lázní asi 100m od kolonády směrem k lanovce. Ubytování v penzionu bude možné od 15,00 hodin.

 

Pátek 25. 5. 2007

Ti z Vás, kteří se rozhodnou přijet až na zahájení akce v pátek ráno přímo do Janských Lázní k penzionu Brigáda musí to stihnout do 9.00 hod.

Po snídani odchod z penzionu a přechod na Luční boudu (www.lucnibouda.cz)

po trase: Černá hora (možnost výjezdu lanovkou) – Náchodská bouda – Lyžařská bouda – Luční hora – Výrovka – Luční bouda. Cekem cca 20km.

Ubytování. Zde budeme mít možnost posedět v restauraci a zakoupit si večeři ve vlastní režii.  Počítejte  s vyššími cenami – v březnu 2007 např. pivo 38,-Kč, čaj 30,-Kč, 1dcl vína  19,-Kč, smažený sýr, hranolky, obloha  140,-Kč, polévka 49,-Kč. Vyšší ceny jsou vyváženy velkými porcemi jídla.

Na této chatě se můžeme těšit na  opravdu bohatou snídaní formou švédského stolu.

 

Vášnivým turistům a fotografům se jako doplňkový  a nepovinný program na této chatě nabízí kromě stolního tenisu také výstup na Sněžku za západem /případně za východem/ slunce.

 

Sobota 26.5.2007

Po snídani odchod z Luční boudy do Harrachova, do velmi příjemného penzionu
U Beránků (www.ceskehory.cz/uberanku).

Půjdeme po trase: Luční bouda –  Maly Staw – Špindlerova bouda –Petrova bouda -  Martinova bouda – Labská bouda – Krakonošova snídaně – Harrachov. Celkem cca 28km.

Odměnou mám bude příjemné ubytování, výborná kuchyně (např.: pravý ruský boršč) a umírněné ceny.

 

Neděle 26. 5. 2007

Zde je možné přechod ukončit a v neděli k návratu domů využít autobusovou dopravu. Info: www.krkonose-smo.cz

 

Pro ty, co jim zbudou síly a chuť - po snídani odchod z ubytovacího zařízení do Vysokého nad Jizerou po trase: Studenov – Rokytnice nad Jizerou – Jablonec nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou. Celkem cca 16 km.

Tento den je možné trasu ukončit v kterémkoliv  městě. Vždy existuje autobusové spojení.

 

Tato základní trasa je náročná  jednak svojí délkou (zejména sobotní trasa), ale i značným převýšením. Je určena pro zkušené a vytrvalé turisty. Tato akce není vhodná pro dětské účastníky mladší 15ti let !

 

Usnadnění přechodu je možné první den použitím lanovky na Černou horu  (cca 600 výškových metrů a cca 5,5 km ).  Druhý dne mnoho možností jak trasu zkrátit není.  Sestup k Malému a Velkému Stawu uskutečníme v případě vyhovujících klimatických podmínek.

 

Ubytování:

Ve 2, 3, 4 a 5ti  lůžkových pokojích dle výše uvedeného rozpisu. Některá ubytovací zařízení mají pokoje vybavené vlastním sociálním zařízením, ostatní mají sociální zařízení společná. Vzhledem k charakteru sportovní akce bude lůžková kapacita ubytovacích zařízení plně využita. To znamená, že dvojice může být v případě potřeby doplněna jedním nebo dvěma členy jiné skupiny apod. O ubytování rozhodují pořadatelé po dohodě s majiteli ubytovacích zařízení. 

 

Doprava:

Individuální. Nevracíme se do výchozího místa zahájení akce!!

 

Stravování:

Po celou dobu přechodu je zajištěna každý den pouze  snídaně! Večeři bude možné vždy zakoupit ve vlastní režii v místě ubytování. Počítáme s možností občerstvení během přechodu  na horských chatách, ale nelze se na tuto možnost 100% spoléhat  a proto do batohu určitě přibalte vlastní energetické zdroje.

 

Technické podmínky.

Bezpodmínečně nutná pevná obuv a oblečení pro horský přechod. Vzhledem k  ročnímu období nutno počítat v nejvyšších polohách se sněhem, a tím s náročnějšími podmínkami.

 

Doporučujeme: teleskopické hole, teplé oblečení, čepici, rukavice, termosku nebo jinou láhev na tekutiny, krém na rty a obličej s vysokým ochranným faktorem, brýle, energetické potraviny a léčivé náplastě na puchýře .

V neposlední řadě přibelte také dobrou náladu a odhodlání.

 

 

 

 

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

 

 

varianta

Kč/os.

1

příjezd ve čtvrtek večer

1030,-

2

příjezd v pátek ráno

715,-

 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky nebo expozitury Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro  akci Přechod Krkonoš 2007 je to:  200704..  Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina uvede 20070404. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

 

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz,  nebo na iveta.junglingova@seznam.cz . Uzávěrka přihlášek je 10. 5. 2007. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek.
Pokud nebude možno uspokojit někoho z přihlášených, bude mu to oznámeno a bude mu ihned vrácen celý účastnický poplatek.

Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen, je přihláška neplatná.

 

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

do 10. 5. 2007  lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,- Kč. Při zrušení přihlášky od  11. 5. 2007
do 20. 5.  je stornovac
í poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se startovné nevrací. Individuálně se budeme snažit řešit případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. V tomto případě ale vždy záleží na stornovacích podmínkách majitelů jednotlivých ubytovacích zařízení.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u vedoucí akce
Ivety Jünglingové – mobil: 724 782 480,  e-mail: ijuenglingova@csob.cz, nebo iveta.junglingova@seznam.cz .