Vysočina 2007

Vezměte si běžky nebo pojďte pěšky

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

 

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky, úhrada poplatku před jejím odesláním a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

 

Termín:

Pátek 2. února až neděle 4. února 2007. (Pátek 2. února jsou pololetní prázdniny na základních a středních školách)

Ubytování je možné v pátek po 11. hodině. Sportovní akce končí snídaní v neděli 4. února.

 

Místo konání:

Rekreační středisko Horník, Askino – obec Tři Studně. Penzion se nachází v překrásném prostředí  Žďárských vrchů na břehu rybníka Sykovec.

 

Sportovní aktivity:

  • Turistika na běžkách. Běžecké tratě začínají 200 m od penzionu a jsou  v rozsahu 5 – 50 km. Pro zájemce bude připravena společná trasa.
  • Sjezdové lyžování  pro středně a méně náročné lyžaře – známá sjezdovka na Harusově kopci nedaleko Nového Města na Moravě.
  • Bruslení na rybníce
  • Pěší turistika při nedostatku sněhu

 

Doplňkové programy:

Sauna (4-6 osob na 1,5 hodiny 200,-- Kč), masáže (za úhradu), stolní tenis, kulečník, šipky.

 

Ubytování:

Dvou až pětilůžkové pokoje. Část pokojů má společné sociální zařízení.

 

Doprava:

Individuální.

Autem:  k cestě je možno využít spojení přes Nové Město na Moravě, nebo Žďár nad Sázavou do obce Tři studně. U autobusové zastávky značeno do centra obce směr Horník. V zimním období bývá cesta ze Žďáru obtížněji sjízdná.

Busem: ze spoje Žďár nad Sázavou – Fryšava, vystoupit v zastávce Tři Studně. Penzion se nachází 800 m od zastávky směrem do vsi, po asfaltové cestě mezi chatami – značeno. Alternativně spoj Nové Město na Moravě – Fryšava, vystoupit rovněž v zastávce Tři Studně.

 

Parkování:

Přímo v areálu dostatečný počet míst k parkování.

 

Úschova lyží:

V objektu je k dispozici lyžárna.

 

Stravování:

Stravování začíná večeří. Ve pátek pro ty, kteří přijedou v pátek, v sobotu pro ty, kteří přijedou v sobotu. Je zajištěna polopenze (večeře, snídaně). Posledním jídlem je nedělní snídaně.

V pátek bude vydávána večeře od 18 do 21 hodin.

 

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování - polopenze, režie akce, atd.) stanoví pořadatelé následující poplatky:

 

 

varianta

dospělí

Kč/os.

Děti do 12 let

Kč/os.

 

1

příjezd v pátek 2. 2. 2007

800,- Kč

650,--

 

2

příjezd v sobotu 3. 2. 2007

420,- Kč

350,--

 

 

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků základní organizace. V případě, že platíte poplatky z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Vysočinou na běžkách je 200701xx (na dalších dvou místech počet účastníků, za které je příspěvek placen). Např. čtyřčlenná rodina uvede 20070104 apod. Pokud bude prováděna úhrada poplatků ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Do zprávy pro příjemce laskavě uveďte jméno osoby, která je rovněž osobou vyplňující přihlášku, aby mohl pořadatel snadněji identifikovat plátce uvedené částky!!!

 

 

 Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ok1dfc@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je do pátku 19. ledna 2007 včetně. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Přednost mají členové SOBSA, musejí však zaslat přihlášku co nejdříve. Pokud nebude možno uspokojit někoho z přihlášených, bude mu to oznámeno a bude mu po uzávěrce vrácen celý účastnický poplatek. Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebudou-li poplatky uhrazeny, je přihláška neplatná.

 

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

do 19. 1. 2007 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky od

20. 1. 2007 do 31. 1. 2007 je stornovací poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se uhrazená částka nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální úrazovou pojistku. Nezapomeňte vzít s sebou průkaz pojištěnce.

 

Další organizační pokyny včetně popisu tras:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci můžete získat na webové stránce http://www.volny.cz/sobsa , telefonický kontakt na vedoucí akce Janu Samkovou 602 669 687, nebo na adrese ok1dfc@seznam.cz.