Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXV. ročník

Rozpis závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Generálním partnerem XXV. ročníku Votické cesty je Raiffeisenbank, a. s.

Votická cesta 2007 je současně IV. ročníkem závodu
o nejlepšího orientačního běžce nebo chodce – pojištěnce OZP
a veřejným závodem odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

 

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci se Sportovním klubem policie Žďár nad Sázavou. Bankovní závod je součástí 14. závodu Ligy Vysočiny 2007.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

 

Datum:

Sobota 27. října 2007 - klasická trať, start 00 v 10.00 hodin.

Neděle 28. října 2007 - závod lotyšských štafet, start v 9.30 hodin.

 

Centrum a shromaždiště závodů:

Sobota: Sázava u Žďáru nad Sázavou, koupaliště. Za obcí Sázava nad Sázavou ve směru od Přibyslavi bude označena odbočka doprava ke koupališti. Účastníkům z Prahy, kteří pojedou v sobotu přímo na start, doporučujeme tedy příjezd od Přibyslavi. Ze Zubří na shromaždiště a zpět je doprava individuální. Nemotorizovaní zájemci o účast se musejí domluvit se známými, kteří budou mít v autě volné místo.

Neděle: RS BVV Zubří u Nového Města na Moravě.

 

Ubytování:

Českomoravská Vysočina - RS BVV Zubří a tábor Žďas, nedaleko RS BVV Zubří u Nového Města na Moravě (http://www.obeczubri.cz/index.php?stranka=ubytovani). Překročí-li počet přihlášených kapacitu obou středisek, budou ti, kteří se přihlásí později, ubytováni ve vzdálenějších ubytovacích zařízeních. Ubytování se psem je povoleno na vybraných pokojích nebo chatách v obou ubytovacích zařízeních (v táboře Žďas zdarma). Proto uveďte v přihlášce, zda budete mít psa nebo ne. Poplatek za psa hradí každý sám na místě v recepci. Pokoje a chaty jsou s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou dvou a třílůžkové, chaty pětilůžkové. V táboře Žďas si můžete objednat levnější ubytování v šestilůžkových pokojích se společným sociálním zařízením (viz hospodářské podmínky). Jedná se o pokoje se šesti palandami, v nichž budou obsazovány pouze dolní postele. Podmínkou je však šest osob na pokoji. O místu ubytování rozhodují pořadatelé. Účastníkům ubytovaným v táboře Žďas doporučujeme vzít s sebou baterku, neboť slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat v RS BVV, návrat představuje asi 10minutový přesun neosvětlenou lesní cestou. Lze se samozřejmě přepravit také autem, doba přejezdu je asi 5 minut. Seznam účastníků podle místa ubytování oznámíme asi týden před konáním závodů.

 

Stravování:

Začíná snídaní v sobotu 27. 10. pro ubytované od pátku, pokračuje večeří pro všechny. Vzhledem k místu konání sobotního závodu si oběd zajišťují účastníci sami. V místě shromaždiště bude stánek s občerstvením, mnoho možností je ve Žďáru nebo v Novém Městě na Moravě. V neděli je společná snídaně a oběd.

 

Doprava:

individuální. Do RS BVV Zubří a do tábora Žďas v Zubří je možná doprava autem přes Nové Město na Moravě, odtud směrem na Jimramov, za železničním přejezdem odbočit doprava (podél železniční trati) do obce Zubří, dál podle směrovek. V areálu RS je k dispozici parkoviště. Místo na parkování je i v táboře Žďas. Do obou zařízení lze dojet i vlakem, nejbližší zastávka je Olešná na Moravě, odtud asi 2,5 km pěšky. V Zubří se orientujte podle směrovek. K táboru Žďas se odbočuje doprava, k RS BVV doleva. K účasti na závodě štafet není potřeba vlastní dopravy, vše je v okolí RS BVV.

 

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 50 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 60 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 5 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let.

N 1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N 2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Tato kategorie je rovněž určena závodníkům a závodnicím, jejichž věk přesáhl hranici, doporučenou pro start v kategoriích A a B. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

 

Náborové tratě jsou také s měřením času. Kromě kategorií N 1 a N 2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1977. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

 

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N 1 a N 2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nena­lezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmín­kou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

 

Ražení:

Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. Pokud tento údaj nevyplníte, bude Vám čip zapůjčen při prezenci. Poplatek za zapůjčení čipu je Kč 20,--. V případě jeho ztráty je nutno uhradit Kč 1000,--. Při závodě štafet počítejte s klasickým ražením kleštičkami do startov­ních průkazů.

 

Prezence: 

Bude probíhat v RS BVV v pátek 26. 10. od 20.00 do 21.30 hodin. Pro ty, kteří přijedou v sobotu, je prezence na shromaždišti od 9.15 do 9.45 hodin (pozor – vzdálenost na start bude asi do 1500 m).

 

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

 

 

 

 

 

 

 

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

1

za ubytování a stravování od pátku dospělí pokoje s vlastním soc. zařízením

480

880

1a

za ubytování a stravování od pátku dospělí - tábor ŽĎAS, šestilůžkové pokoje, soc. zař. společné

130

530

2

děti do 15 let od pátku (dětské porce jídla[1])-(pokoje s vlastním soc. zařízením)

220

620

2a

děti do 15 let od pátku (dětské porce jídla[2]) tábor ŽĎAS, šestilůžkové pokoje, soc. zař. společné)

90

490

3

za ubytování a stravování od soboty dospělí (pokoje s vlastním soc. zařízením)

360

560

3a

za ubytování a stravování od soboty dospělí tábor ŽĎAS, šestilůžkové pokoje, soc. zař. společné

170

370

4

děti do 15 let od soboty (dětské porce jídla)

190

390

4a

 

děti do 15 let od soboty- tábor ŽĎAS, šestilůžkové pokoje, soc. zař. společné

65

265

 

5

účast na závodech  bez ubytování a stravování[3]

70

70

Sloupec a platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, sloupec b pro nečleny tohoto svazu. Členové ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky[4]

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639-031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky  Komerční banky před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Votická cesta s Raiffeisenbank je to 200710 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20071004 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více rodin najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu mají účast zdarma.

 

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

 

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Kromě toho získají odměnu první tři pojištěnci OZP ve všech kategoriích.

 

Mapa:

Babín 3, E = 5 metrů, stav 2006, pro klasický závod,

Zubří - západ 1:10 000, stav 2005, pro závod lotyšských štafet.

 

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu SOBSA. Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz, nebo poštou na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek, zaslaných na předepsaném formuláři, je v pondělí 8. října 2007.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 8. 10. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek 30 % z ceny. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu. </span>

 

Doprovodné programy:

V okolí Žďáru nad  Sázavou a Nového Města na Moravě se nachází velké množství historických, kulturních a přírodních zajímavostí. Více informací lze zjistit v informačním centru v Novém Městě na Moravě (Vratislavovo nám., http://www.nmnm.cz, e-mail: ic@nmnm.cz). Večer je možno posedět s přáteli v příjemném prostředí obou zařízení. V neděli 28. října po ukončení závodu štafet se uskuteční v RS BVV vyhodnocení závodu štafet a prezetance OZP (měření tlaku a podkožního tuku), spojená s předáním cen nejlepším třem závodníkům ve všech kategoriích sobotního závodu z řad pojištěnců. Všichni pojištěnci OZP obdrží po předložení průkazu pojištěnce vitamínové přípravky.

 

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci si můžete vyžádat u ing. Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz;; nebo mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

Informace o závodě lze předpokládat i na stránkách oddílu SKP Žďár nad Sázavou – http://pzr.wz.cz/novy

 

 

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Ing. Čestmír Ondrůšek

Místopředseda organizačního výboru: Ing. Václav Talíř

Tajemník organizačního výboru: Ing. Rudolf Vaigl

Ředitel závodů: Vladimír Kinc

Stavba tratí klasického závodu: Bořivoj Skryja

Hlavní rozhodčí klasického závodu: Alena Rosecká

Stavba tratí závodu štafet: Ing. Rudolf Vaigl

Lékařský dohled: MUDr. Jaroslav Henzl

Realizační tým: Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Ing. Božena Adamová, Ing. Jaroslav Choutka, RNDr. Jan Kramoliš, Ing. František David, Ing. Luděk Šašek, Ing. Jan Sláma, Mgr. Hana Slámová, Mgr. Jan Benda

Technická spolupráce: SKP Žďár nad Sázavou[1] v táboře ŽĎAS dostanou dospělou porci děti již od 12 let, platba se nemění

[2] v táboře ŽĎAS dostanou dospělou porci děti již od 12 let, platba se nemění

[3] Za jednu mapu, to znamená, že např. čtyřčlenná rodina v kategorii N1 platí stejně jako jednotlivec v kterékoli kategorii. Starovné 70 Kč uhraďte na místě v hotovosti.

[4] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

* manžela/ku

* děti, pokud nejsou výdělečně činné a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.