Na kole po Česku

Rozpis sportovní akce

Zapomenutým krajem Českého lesa na kole nebo pěšky

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín: 22. 9. – 25. 9. 2011

Příjezd účastníků ve čtvrtek  22. 9. 2011. Ubytování  po 17. hodině.  Při dřívějším příjezdu je po celý den možnost úschovy věcí v uzamykatelném prostoru.

Místo konání:

Rekreační středisko Rybník, v obci Rybník, nacházející se v CHKO Český les, západně od Horšovského Týna.  Viz www.rybnik-ceskyles.cz. Součástí RS  je i sportovně relaxační centrum, které je vzdáleno cca 200 m od ubytování a nabízí víceúčelové osvětlené hřiště s umělým povrchem, bowling s barem, fitness, saunu, solárium a po předchozí domluvě také kadeřníka a maséra. Služby relaxačního centra si účastníci hradí sami.

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově turistika. Na každý den bude pro cyklisty připravena společná trasa. Přesný popis tras obdrží účastníci na místě. Těšit se můžete na výrazné kopce s dalekými výhledy, dobré cesty a na nedotčenou panenskou přírodu v bývalém pásmu „železné opony“, kterou připomínají již  „jen“ zrušené vesnice a usedlosti.

Cyklistům doporučujeme kolo v dobrém technickém stavu, s dobrými převody.  Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení (přilba) a také za znalost silničních předpisů pro cyklisty. 

Ubytování:

Rekreační středisko Rybník se nachází na okraji obce při hlavní silnici.  RS poskytuje ubytování ve  2-6 lůžkových pokojích, z nichž některé nemají vlastní sociální zařízení.  O ubytování rozhodují pořadatelé. Účastníkům ubytovaným v pokojích bez sociálního zařízení bude na místě vrácena částka za ubytování 100Kč/osoba/noc  (dětem do 6ti let 50Kč/noc).

V den odjezdu 25. 9. 2011 je nutné vyklidit pokoje do 10 hodin.

Ubytování se psem je možné pouze v  pokojích bez sociálního zařízení. Poplatek za psa 50,-Kč/den účastníci uhradí na místě ubytovateli.

 Doprava:

Individuální.

Stravování:

Začíná snídaní. Je zajištěna polopenze (snídaně 8 – 10, večeře 18 – 20). Společné stravování končí snídaní v neděli 25. 9. 2011. V areálu střediska je restaurace s výbornou kuchyní, kde bude  možné si v den příjezdu zakoupit  večeři.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

A

Kč/os.

B

Kč/os.

C

Kč/os.

D

Kč/os.

1

Dospělá osoba

1600

1450

600

450

2

Dítě do 6 let

810

660

310

160

Sloupec A - základní účastnický poplatek, sloupec B platí pro členy SOBSA a současně KZ OZP, sloupec C platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA a sloupec D, platí pro členy OSPP a současně členy  KZ OZP a SOBSA. Příspěvek členům OSPP se vztahuje i na manžela (manželku) a děti, pokud nejsou výdělečně činné.

Účastnický poplatek uhraďte ve prospěch účtu 4001639031/0100. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Zapomenutým krajem Českého lesa je to 201109xx  Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20110904. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Současně zašlou přihlášku v elektronické podobě na e-mailovou adresu ijuenglingova@csob.cz. Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu ijuenglingova@csob.cz, případně Iveta.Junglingova@seznam.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek  je ve čtvrtek  9. 9. 2011.
  Kapacita je omezena počtem 50 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí a vlastní  rizika.  Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen,  je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 9. 9. 2011 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky.

 

Další organizační pokyny obdržíte při prezenci ve čtvrtek večer.

Na místě budou k dispozici podrobné popisy připravených tras a kopie potřebných map.

Trasy bude možné si  individuálně přizpůsobit.

Cyklistům doporučujeme mapu: č. 134 Český les – Domažlicko , vydavatel Shocart – 1:60 000  a č. 130 Český les – Tachovsko od stejného vydavatele.

Pěší turisté si svůj program organizují sami. 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorů akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 a  Jany Puchernové – tel.:731 874 697.  Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz