Vysočinou na běžkách 2011

Rozpis sportovní akce

Vysočinou na běžkách

ROZPIS SPORTOVNÍ AKCE 2011

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Členové a příznivci SOBSA, jejich rodinní příslušníci, sportovci i nesportovci. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky, úhrada poplatku před jejím odesláním a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín:

Pátek 11. února až neděle 13. února 2011.  

Ubytování je možné vpátek po 13. hodině. Sportovní akce končí snídaní vneděli 13. února .

Místo konání:

Rekreační středisko Horník, Askino – obec Tři Studně. Penzion se nachází vpřekrásném prostředí  Žďárských vrchů na břehu rybníka Sykovec.

Sportovní aktivity:

  • Turistika na běžkách. Běžecké tratě začínají 200 m od penzionu a jsou  vrozsahu 5 – 50 km.
  • Sjezdové lyžování  pro středně a méně náročné lyžaře – známá sjezdovka na Harusově kopci nedaleko Nového Města na Moravě.
  • Bruslení na rybníce
  • Pěší turistika při nedostatku sněhu

Doplňkové programy:

Sauna (za úhradu), masáže (za úhradu),  kulečník (za úhradu), šipky (za úhradu).

Ubytování:

Dvou až pětilůžkové pokoje. Pokoje vhotelové části mají vlastní sociální zařízení (pokoje A), pokoje vturistické části mají společné (nově zrekonstruované) sociální zařízení na patře (pokoje B).

Ubytování se psem je povoleno vturistické části penzionu. Poplatek za psa (50,- Kč/den) si hradí každý zúčastníků sám vrecepci penzionu. Ubytování se psem uveďte do poznámky vpřihlášce.

Doprava:

Individuální.

Autem:  kcestě je možno využít spojení přes Nové Město na Moravě, nebo Žďár nad Sázavou do obce Tři studně. U autobusové zastávky značeno do centra obce směr Horník. Vzimním období bývá cesta ze Žďáru obtížněji sjízdná.

Busem: ze spoje Žďár nad Sázavou – Fryšava, vystoupit vzastávce Tři Studně. Penzion se nachází 800 m od zastávky směrem do vsi, po asfaltové cestě mezi chatami – značeno. Alternativně spoj Nové Město na Moravě – Fryšava, vystoupit rovněž vzastávce Tři Studně.

Parkování:

Přímo vareálu dostatečný počet míst kparkování.

Úschova lyží:

Vobjektu je kdispozici lyžárna.

Stravování:

Stravování začíná večeří. Ve pátek pro ty, kteří přijedou v pátek, vsobotu pro ty, kteří přijedou vsobotu. Je zajištěna polopenze (večeře, snídaně). Posledním jídlem je nedělní snídaně.

Vpátek bude vydávána večeře od 18 do 21 hodin.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování - polopenze, režie akce, atd.) stanoví pořadatelé následující poplatky:

Varianta

Pokoje A

dospělí

Kč/os.

Pokoje A

Děti do 12 let

Kč/os. *

Pokoje B

dospělí

Kč/os.

Pokoje B

Děti do 12 let

Kč/os.

1

příjezd vpátek 11. 2. 2011

1160

800

920

620

2

příjezd vsobotu 12.2. 2011

580

400

460

310

3

Členové SOBSA a zároveň klubu zdraví OZP

příjezd vpátek 11.2.2011

1060

700

820

520

4

Členové SOBSA a zároveň klubu zdraví OZP

příjezd vsobotu 12.2.2011

530

350

410

260

5

Členové OSPP + rodinní příslušníci (manžel-ka, nevýdělečně činné děti)

příjezd vpátek 11.2.2011

1060

700

820

520

6

Členové OSPP + rodinní příslušníci (manžel-ka, nevýdělečně činné děti)

příjezd vsobotu 12.2.2011

530

350

410

260

7

Členové SOBSA a zároveň klubu zdraví OZP + členové OSPP

příjezd vpátek 11.2.2011

960

600

720

420

8

Členové SOBSA a zároveň klubu zdraví OZP + členové OSPP

příjezd vsobotu 12.2.2011

480

300

360

210

* Vpřípadě platby za dítě do 12 let budou podávány poloviční porce jídla

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Ještě před odesláním účastnického poplatku kontaktujte,  prosím vedoucí akce Janu Samkovou na telefonním čísle

602 669 687 a informujte se o volné kapacitě. Poplatek může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace je možná úhrada z odborových prostředků základní organizace. V případě, že platíte poplatky z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě na uvedený účet. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte vpřihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Vysočinou na běžkách je 201101xx (na dalších dvou místech počet účastníků, za které je příspěvek placen). Např. čtyřčlenná rodina uvede 20110104 apod. Pokud bude prováděna úhrada poplatků ze sociálního fondu nebo zodborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Do zprávy pro příjemce laskavě uveďte jméno osoby, která je rovněž osobou vyplňující přihlášku, aby mohl pořadatel snadněji identifikovat plátce uvedené částky!!!

Poznámka: členové OSPP (Odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví) prokáží členství průkazem nebo potvrzením při prezenci

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ok1dfc@seznam.cz. Veškeré akceptované přihlášky budou obratem potvrzeny. Pokud neobdržíte potvrzení přihlášky, kontaktujte vedoucí akce Janu Samkovou. 

Uzávěrka přihlášek je do pátku 4. února 2011 včetně. Členové Klubu zdraví OZP mají přednost při přihlášení nejpozději do 10. ledna 2011. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou kčasovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebudou-li poplatky uhrazeny, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

do 28. 1. 2011 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze smanipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky od

28. 1. 2011 do 4. 2. 2011 je stornovací poplatek 30% zceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se uhrazená částka nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit zvelmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

Pojištění účastníků:

Akce není hromadně pojištěna a pojistné na akci si každý z účastníků zajišťuje samostatně. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku.

Další organizační pokyny včetně popisu tras:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci můžete získat na webové stránce http://www.volny.cz/sobsa, telefonický kontakt Jana Samková 602 669 687, nebo na adrese ok1dfc@seznam.cz.