Pétanque Vyšehrad 2011

Turnaj rekreačních hráčů pétanque o nejlepší dvojice českého peněžnictví

Rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky[1]. Podrobněji viz odstavec Hospodářské podmínky.

Datum:

Neděle 15. května 2011. Zahájení turnaje v 10.00 hodin. Ukončení podle počtu přihlášených dvojic.

Centrum soutěže:

Národní kulturní památka Vyšehrad (www.praha-vysehrad.cz), Staré purkrabství.

Občerstvení a stravování: V objektu Starého Purkrabství si v CAFÉ CITADELA lze vybrat z bohaté nabídky jídel a nápojů.

Doprava:

Doporučujeme metro C, stanici Vyšehrad, odtud asi 10 minut pěšky, od metra značeno.

V okolí Vyšehradu může být velmi obtížné nalézt vhodné parkování.

Kategorie a jejich hodnocení:

MM – soutěž dvojic mužů, MŽ – soutěž smíšených dvojic, ŽŽ – soutěž dvojic žen.

Soutěžící budou rozděleni do skupin, v nichž se utkají systémem každý s každým. První dva postoupí do finálového pavouka, kde v případě porážky pro ně soutěž končí, obdobně budou pokračovat v soutěži útěchy dvojice, které se umístí na 3. a následujících místech ve skupině. V případě velkého počtu přihlášených týmů si pořadatelé vyhrazují možnost herní systém upravit.

Technické podmínky:

Turnaj se uskuteční podle upravených pravidel pétanque pro rekreační hráče (viz www.sobsa.cz). Hrát se bude na trávě v nejbližším okolí Starého Purkrabství. Sady koulí na pétanque budou k dispozici na místě prezence, kde budou vyvěšeny i tabulky včetně pořadí utkání. Pořadatelé uvítají, pokud si dvojice přiveze vlastní sadu koulí na pétanque (sada 2x3 koule), není to však podmínkou. Dvojicím doporučujeme stejnou barvu triček nebo jiný společný prvek (stejné čepice apod.). Hráči si mohou rozhodovat sami nebo požádat někoho z nehrajících.

Prezence:

Před objektem Starého Purkrabství od 9.20 do 9.50 hodin.

Hospodářské podmínky:

U prezence bude vybíráno startovné 100 Kč za dvojici. Členové odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví startují zdarma jen pokud doloží svoje členství průkazem člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství. Občerstvení si účastníci hradí z vlastních prostředků.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny, které věnovala Komerční banka, obdrží nejlepší tři dvojice z každé kategorie.

Přihlášky:

Zašlete na předepsaném formuláři elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 5. května 2011.

Vzhledem k tomu, že se startovné hradí až na místě, prosíme všechny, kteří budou z jakýchkoli důvodů svoji přihlášku rušit, aby to ihned oznámili na tel. 604 151 789.

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Bájné místo české státnosti, sídlo českých panovníků a královské kapituly, strategická pevnost i místo odpočinku českých velikánů – to jsou základní fakta o Vyšehradu. Po skončení soutěže doporučujeme procházku historickým Vyšehradem a návštěvu toho, co vás nejvíce zaujme. Blíže viz internetové stránky http://praha-vysehrad.cz/.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u tajemníka soutěže Rudolfa Vaigla, SOBSA, tel.: večer 266 312 453, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru a ředitel turnaje: Jiří Kubín

Tajemník organizačního výboru: Ruda Vaigl

Technická ředitelka: Božena Adamová

Prezence: Zuzana Kubínová

Realizační tým: Helena Kubínová, Lucie Kubínová, Jiří Benda, Jan Benda, Ivan Hlaváček[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.

Pravidla pétanque pro turnaj dvojic rekreačních hráčů

  • Turnaj se uskuteční na travnatém povrchu v okolí Starého Purkrabství. Protože se jedná o rekreační hru, nebudou hřiště vyznačena. Dvojice si je zvolí podle doporučení ředitele turnaje tak, aby si hráči navzájem nepřekáželi a neohrožovali sebe ani diváky a návštěvníky NKP Vyšehrad.
  • Hrát se bude s ocelovými koulemi a s dřevěnou kuličkou, zvanou košonek. Hází se od libovolné značky, na které se soupeři dohodnou. Tato značka se přemístí vždy na místo, kde předchozí hra skončila.
  • Proti sobě budou hrát dvě družstva po dvou hráčích, každý z hráčů má 3 koule stejného značení (rýhy).
  • Zápas se skládá obvykle z několika her. O tom, kdo začne první hru, rozhodne los. Na začátku hry vyhodí hráč jednoho týmu košonek do vzdálenosti 6 až 10 metrů. Tentýž hráč pak také vhodí první kouli co nejblíže ke košonku.
  • Poté přichází člen soupeřova týmu a snaží se zahrát svou kouli lépe, tj. blíže ke košonku než protivník. Pokud uspěje, nastupuje opět soupeř. Pokud neuspěje, pokračuje jeho tým ve hře, dokud se mu to nepodaří a koule mu ještě zbývají. Takto se oba týmy ve hře střídají až do konce jedné hry – dokud nevyházejí všechny koule. Dokud nedosáhne jeden z týmů 11-ti bodů, zápas pokračuje. V další hře vyhazuje košonek jako první hráč týmu, který v předchozí hře zvítězil.
  • Pokud dvě koule, každá patřící jinému týmu, jsou nejblíže, ale stejně daleko od košonku, nastávají tři možnosti: pokud žádné družstvo už nemá koule, hra se anuluje. Pokud má kouli jen jedno družstvo, tak pokračuje ve hře. Pokud mají koule obě družstva, házejí střídavě každé jednou až do rozhodnutí. Pokud se ani pak nerozhodne (stáje jsou nejblíže ke košonku dvě koule obou soupeřů), hra se anuluje.
  • Pokud už jeden tým koule nemá, potom i druhý tým své koule dohází a nastává konec jedné hry. Jeden tým získává tolik bodů, kolik jeho koulí je blíže ke košonku, než nejbližší koule soupeře. Není-li to na pohled jasné, použijí hráči měřítko, které je součástí každé sady. Dojde-li ke sporu, požádají některého z hráčů jiného týmu, aby spor rozhodl. Hráči se vyzývají k chování v mezích pravidel fair – play.
  • Ten tým, který jako první dosáhne 11-ti bodů, v zápase zvítězil. Rozdíl dvou bodů není potřeba.
  • Oba týmy po sobě uklidí koule i hřiště a oznámí výsledek členovi realizačního týmu u prezence.