Správným směrem s Vitalitas

Rozpis přeboru zaměstnanců bank a pojišťoven a OSPP v orientačním běhu nebo chůzi

  • Závod o nejlepšího orientačního běžce, zaměstnance bank, spořitelen a pojišťoven v České republice
  • Závod o nejlepšího orientačního běžce, člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
  • Termín: 18. června 2011

Fotogalerie z minulých ročníků:

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s klubem orientačního běhu OK Lokomotiva Pardubice.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky[1].  Podrobněji viz odstavec Hospodářské podmínky.

Datum:

Sobota 18. června 2011 -   klasická trať, start prvního závodníka v 10.00 hodin.

Závody jsou pořádány současně se závody Východočeského poháru.

Shromaždiště závodu v sobotu i v neděli:

Klokočov, okres Havlíčkův Brod, areál rekreačního centra Na Pilce (http://napilce.unas.cz/), Loc: 49°48'30.657"N, 15°41'15.321"E

Vzdálenosti: Parkoviště aut – centrum 800 m, Centrum – start 400 m,
Cíl – Centrum 200 m. Bude vybíráno parkovné.

Popis terénu:

Mírně kopcovitý, převážně dobře průběžný, porostově rozmanitý, osamocené kameny, skalky

Ubytování:

Protože se účast na závodě dá stihnout v jednom dni, pořadatelé ubytování nezajišťují. Těm, kteří si chtějí užít krás Železných hor, doporučujeme individuální ubytování, které se nabízí v různých cenových úrovních na internetu v okolí Seče nebo přímo v okolí Klokočova.

Stravování:Pořadatelé zajišťují společný oběd po skončení závodu v Hotelu KAPITÁN (www.hotelkapitan.cz), Seč-Ústupky. Po obědě bude vyhlášení výsledků. Závod je dostupný i těm, kteří nemají vlastní dopravu. Např. z centra závodů lze pohodlně dojít k hotelu KAPITÁN po modré turistické značce podél Sečské přehrady.

Doprava:

Spojení do Klokočova lze najít na http://www.mapy.cz. Vzdálenost z Prahy je 126 km.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 45.

Soutěž v kategoriích A mužů i žen se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii D 55.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1981. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20 Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

Prezence: 

Bude probíhat v sobotu v areálu rekreačního centra Na Pilce od 9.00 do 9.30 hodin (místo označíme transparentem HOPSA SE SOBSA). Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu (http://lpu.cz/vcp11). Případné další informace budou na stránkách SOBSA (http://www.sobsa.cz).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (startovné, společný oběd a režie závodu) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

Účastnické poplatky

a

Kč/os.

b

Kč/os.

1

Dospělí a děti starší 12 let

180

130

2

Děti do 12 let

120

70

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, sloupec b platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP. Členům Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinným příslušníkům (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné) bude na místě vyplacen příspěvek poskytnutý Výborem OSPP 100 Kč jen pokud doloží svoje členství průkazem člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství.

Děti do 12 let obdrží dětskou porci oběda. Bude-li si někdo přát pro dítě do 12 let dospělou porci, uhradí ve sloupci a nebo b více o 30 Kč a upozorní na to v poznámce na přihlášce. 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. Účastnický poplatek převeďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet KB před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Správným směrem s Vitalitas je to 201107 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20110704 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více sportovců najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Plaťte bezhotovostním převodem!!!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Nejlépe se umístivší člen(-ka) OSPP v každé kategorii obdrží zvláštní cenu. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v sobotu po skončení oběda v hotelu KAPITÁN.

Mapa:

Roudný, 1:10 000

Přihlášky:

Zašlete elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz. nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je v pátek 3. června 2011.

Při zrušení přihlášky je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Hotel KAPITÁN, kde budeme mít oběd, se nachází na břehu Sečské přehrady v překrásné Chráněné krajinné oblasi Železné hory. Pro naši zábavu bude k dispozici minigolf, kuželky a volejbalové hřiště, pro děti houpačky a kolotoče. Nechybí půjčovna loděk, šlapadel a sportovních potřeb. K hotelu patří travnatá pláž se stromy. Vstup do vody je pozvolný, vhodný i pro malé děti. Zájemci si mohou v hotelu objednat nocleh a další den objevovat krásy Železných hor. Kontakt: paní Jindřiška Frolová,
tel. 469 676 325, mail: kapitán@hotelkapitan.cz.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, tel.: večer 266 312 453, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

 

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Tajemník organizačního výboru: Jan Benda

Ředitel závodů: Dušan Stránský

Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová

Stavitel tratí: Petr Klimpl

Marketing: Jan Sláma

Prezence: Iveta Jünglingová, Zuzana Vaiglová

Realizační tým: Božena Adamová, Magdaléna Choutková, Jan Kramoliš, Luděk Šašek, Jaroslav Choutka, Jan Randík, Ivan Hlaváček

Styčný důstojník mezi SOBSA a LPU: Dušan Stránský

Technická spolupráce:  OK Lokomotiva Pardubice[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.

Doplňující informace - bulletin

Časový pořad - sobota 18. června

Individuální příjezd na shromaždiště, které bude u obce Klokočov, v rekreačním středisku Na Pilce (z Klokočova bude značeno).

Parkování aut bude na příjezdové cestě 500 až 900 metrů od centra. Parkovné 20,- Kč.

Prezence: od 9.00 do 9.30 hodin v centru - v areálu rekreačního centra Na Pilce. Prezence účastníků BANKOVNÍHO závodu bude pravděpodobně označena transparentem Hopsa se SOBSA, tedy na jiném místě, než bude prezence závodníků Východočeského poháru. Závodníci, kteří nemají vlastní čip, si ho zapůjčí za poplatek 20 Kč. Nezapomeňte na vyzvednutí popisů kontrol své kategorie! Dále obdržíte STRAVENKU na oběd v hotelu KAPITÁN (Seč-Ústupky).

Vzdálenosti: centrum-start a cíl- centrum, oboje 300 m.

Mapa: Roudný, 1:10 000, velikost A4, stav jaro 2010. Nové paseky a oplocenky domapovány. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén: převážně dobře průběžný, porostově velmi rozmanitý, osamocené kameny a skalky, síť komunikací. Terén na mnoha místech podmáčený. V místech těžby ztížená průběžnost.

Je zakázáno vstupovat do oplocenek a na osázené paseky.

Parametry tratí v pořadí: kategorie, délka v km, převýšení, počet kontrol.

MA –7,2, 230, 18; MB – 5,4, 160, 12; ŽA – 4,7, 140, 12; ŽB – 3,7, 130, 10;
N1 – 2,6, 75, 6; N2 – 3,7, 90, 10.

Občerstvení: voda se šťávou 100 m za cílem.

WC: ve zděné budově a TOI-TOI v centru.

Mytí: v Chrudimce (umyvadla) – sprcha až v hotelu KAPITÁN.

Zdravotní služba: lékař v cíli.

Upozornění: Cesta na start a z cíle (jsou těsně vedle sebe) vede přes úzkou dřevěnou lávku přes Chrudimku. Dbejte zvýšené opatrnosti při přecházení (najednou na lávce max. 3 osoby). Kočárek přes lávku nepřejede. V centru je minimální telefonní signál (pouze VODAFONE).

10.00 start závodníka se startovním časem 00

po doběhu do cíle a vyčtení čipu se individuálně přesunete do hotelu KAPITÁN. Možnosti přesunu jsou tři. Nejblíže je to pěšky, podél Sečské přehrady. Autem si lze vybrat dvě téměř shodné trasy. Z Klokočova do Seče-Ústupky dojedete přes Seč za 14 minut, vzdálenost 13 km. Přes Horní bradlo pojedete 17 minut, je to 16 km. Blíže viz www.mapy.cz.

V hotelu KAPITÁN jsme dohodli možnost SPRCHY. Vyjdete po schodech
do 1. patra, schodiště proti vchodu na terasu. Sprchy mají společný vchod s WC a jsou označeny čurajícím chlapečkem nebo holčičkou.

Oběd bude vydáván postupně, stravenku pokud možno neztraťte.  Dětské porce jsou odlišeny od porcí dospělých. Pochutnáme si na polévce (hovězí vývar s masem a nudlemi) a kuřecím řízku s vařenými brambory. Konzumace nápojů, dezertů atd. je ve vlastní režii.

Po obědě společné posezení v hotelu. Vyhlášení výsledků nastane ihned po spočítání výsledků. Mladší generace se může zdržet na diskotéku, která je plánována na večer (nejedná se o akci SOBSA).

Odjezd domů individuálně.

Od lampiónu k lampiónu Rudy Vaigla

Startovní listinu, doufám, stáhneme z webových stránek pořádajícího oddílu, aby mohla být vyvěšena v místě prezence. Budete-li znát svůj startovní čas, můžete tomu přizpůsobit příjezd na shromaždiště (doporučuji rezervu nejméně hodinu před svým startem). Zapamatujte nebo raději si zapište svůj startovní čas. Zkušenější závodníci Vám poradí jak si počínat s popisy – např. zasunout je do průsvitného obalu na spisy a připevnit zavíracími špendlíky na rukáv. Nebo přilepit izolepou na rukáv atd. Startuje-li společně dvojice nebo větší skupinka, bere si vždy jen JEDNU MAPU!!!

Čipy Sport Ident zapůjčíme při prezenci všem, kteří je nevlastní. Tito všichni berou na vědomí, že za jeho ztrátu uhradí 1000 Kč. Jakým způsobem si čip navléknete na prst vám ukáží zkušenější kolegové a kolegyně. Ještě jednou zdůrazňuji dvě snad nejčastěji opomíjené povinnosti: V cíli, často přímo pod transparentem, musíme ještě naposled čip zasunout do krabičky, čímž se nám zapíše cílový čas. Odtud se vydáme do centra závodu, kde musíme dát čip vyčíst a počkat si na papírek-výpis se svými časy. Často se najde závodník, který v euforii, že už to má za sebou, na vyčtení zapomene. Pak se ovšem marně hledá ve výsledkové listině. Čas, který po vyčtení čipu obdržíte na výpise (papírku, na který si chvíli počkáte) nebude ještě přepočten věkovým koeficientem!

Popisy kontrol budou v piktogramech. Méně zkušeným borcům poslouží pomůcka, která bude k dispozici u prezence.

Slavnostní vyhlášení je akt, vyžadující přítomnost všech účastníků, především však těch, kteří mají převzít cenu. Nedostaví-li se závodník pro cenu, ztrácí na ni nárok. Jedná se o drobné ceny.

Věkové koeficienty, zvané seniláky, jsou občasným předmětem diskusí. Nechť jsou i nadále příjemným povzbuzením pro všechny třicetileté a starší, jimž vylepší čas běhu. Zvolili jsme tuto metodu proto, že na bankovních závodech nemáme tak velké počty závodníků v jednotlivých věkových kategoriích, jako je tomu u běžných orientačních závodů. Také máme velmi rozdílné zkušenosti i výkonnost. Věkové koeficienty objektivně srovnají výkony závodníků různého věku v kategoriích A a B.

Prosím všechny fotografy, kteří zaznamenají na svoji digitální kartu cokoli ze závodů, aby dali svoje úlovky k dispozici SOBSA. O fotodokumentaci má zájem hlavní partner závodu – VITALITAS POJIŠŤOVNA a také správce našich webových stránek Honza Benda. Foto lze zaslat na e-mailovou adresu SOBSA nebo se s námi domluvit na jiném způsobu předání. Předem děkujeme!

Majitelem hotelu KAPITÁN je skutečný kapitán lodi pan Zuiddam. Je to Holanďan, který rozváží zboží po kanálech. Hotel vede jeho manželka, paní Jindřiška Frolová. Po obědě si lze zahrát minigolf, kuželky, volejbal, ping-pong, houpat se na houpačkách, povozit na dětském kolotoči, půjčit si loďku, šlapadlo, šlapací labutě, nebo si jít zaplavat. Nebo se jen tak rozhlížet z terasy a dát si něco dobrého. Tak ať nám svítí sluníčko!

Na stránky závodu se doklikáte přes http://lpu.cz/

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Tajemník organizačního výboru: Jan Benda

Ředitel závodů: Dušan Stránský

Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová

Stavitel tratí: Petr Klimpl

Marketing: Bobina Adamová, Ivan Hlaváček

Prezence: Iveta Jünglingová, Zuzana Vaiglová

Realizační tým: Jan Kramoliš, Ondřej Janeček

Styčný důstojník mezi SOBSA a LPU: Dušan Stránský

Technická spolupráce:  OK Lokomotiva Pardubice

Autorem grafiky titulu bulletinu je člen SOBSA, přední pražský grafik a majitel grafického FLASH Studia, Petr Freiberg.