Přechod Krkonoš - netradičně od východu

Rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu. Akce patří mezi fyzicky náročné, účast menších dětí není vhodná.

Počet účastníků této akce je limitován ubytovací kapacitou – maximálně 22 osob.

Před odesláním přihlášky a úhradou účastnického poplatku si ověřte volnou kapacitu.

Termín:

čtvrtek 2.6.2011 – neděle 5.6.2011

Přechod po trase:

Žacléř – Rýchorská bouda - Pomezní boudy – Jelenka – Sněžka – Špindlerova – Dívčí kameny - Mužské kameny -  Martinova bouda  – Špindlerův Mlýn -  Hromovka – Strážné – Vrchlabí

Program:

Čtvrtek 2.6.2011

Žacléř - horská chata Ozon. Příjezd a ubytování možné od 12. hodin. Horská chata OZON se nachází v blízkosti SKI areálu Prkenný důl, cca 2 km od hlavní silnice po žluté turistické značce.

Pátek 3.6.2011

Po snídani odchod z chaty OZON a přechod  na chatu Jelenka po trase: Rýchorský kříž,   ( s odbočkou na Rýchorskou boudu ) - Horní Albeřice -  Malá Úpa – Pomezní boudy – chata Jelenka.  Celkem cca  22 km. Ubytování.

Sobota 4.6.2011

Po snídani odchod. V případě ideálních klimatických podmínek uskutečníme přechod po trase: Sněžka, Špindlerovka, Dívčí kameny, Mužské kameny, Martinova bouda, Medvědí boudy, Špindlerův Mlýn a hotel Hromovka.  Celkem cca 28 km.

V případě špatného počasí půjdeme  přes Sněžku, Výrovku, Rozcestí a Pláně k horskému hotelu Hromovka. Celkem cca 20 km. Ubytování.

Neděle 5.6.2011

Po snídani závěrečný přechod do Strážného a Vrchlabí.

Celkem cca 15 km.

Přechod je možné  ukončit již  ve Špindlerově Mlýně nebo ve Strážném.

S výjimkou sobotního úseku, ve kterém je možnost několika variant přechodu, není mnoho možností usnadnění si plánované trasy.

 

Doprava:

Do místa zahájení akce individuální. Plánovaný konec přechodu ve Vrchlabí umožňuje dostatek možností dopravního spojení.

Pro pražské  účastníky akce nabízíme možnost  domluvy společné dopravy veřejným prostředkem.

Ubytování:

Ve 2, 3, 4 a více lůžkových pokojích dle možností ubytovacích zařízení.

V chatě OZON   jsou  2, 3 a 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením na pokoji.

V hotelu Hromovka máme rezervovány dvoulůžkové pokoje  se sociálním zařízením na pokoji.

Horská chata Jelenka (sociální zařízení společné na chodbě)  poskytuje ubytování ve více lůžkových pokojích s možností volby spaní ve vlastním spacím pytli nebo s využitím místní ložní soupravy – rozdílná cena ubytování – viz hospodářské podmínky.

Stravování:

Po celou dobu přechodu je zajištěna každý den  pouze snídaně!  Večeři bude možné si vždy zakoupit ve vlastní režii v místě ubytování. Počítáme s možností občerstvení během přechodu na horských chatách, ale pro jistotu do batohu přibalte vlastní energetické zdroje.

Technické podmínky:

Bezpodmínečně nutná dobrá obuv a oblečení pro horský přechod.

Doporučujeme: teleskopické hole, teplé oblečení, pláštěnku, čepici, rukavice, termosku nebo jinou láhev na vodu, krém na rty a obličej s vysokým faktorem, brýle proti slunci.

V neposlední řadě dobrou náladu a kondici.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

A

Kč/os.

B

Kč/os.

1

Dospělá osoba – základní poplatek

1300

1150

2

Dospělá osoba - člen SOBSA a současně KZOZP

1150

1000

3

Dospělá osoba – Člen Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

1150

1000

4

Dospělá osoba – člen SOBSA, KZOZP a současně člen OSPP

1000

850

Sloupec A platí při využití ložní soupravy na chatě Jelenka.

Sloupec B platí při variantě spaní ve vlastním spacím pytli na chatě Jelenka.  

Členství v OSPP je nutné doložit před úhradou účastnického poplatku a to potvrzením přihlášky Základní organizací OSPP a jejím zasláním sekretariátu OSPP. Snížený poplatek platí pro členy a jejich rodinné příslušníky ( manžel,manželka, starší dítě, pokud není výdělečně činné).

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Účastnický poplatek může být hrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte poplatek z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Přechod Krkonoš  je to 201105xx. Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20110504. Pokud bude prováděna úhrada účastnických poplatků ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz, případně Iveta.Junglingova@seznam.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 11.5.2011.

Kapacita je omezena počtem 22 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní odpovědnost. Nebudou–li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li uhrazen účastnický poplatek,  je přihláška neplatná.

Od 12. 5. 2011 jsou možné hlásit případné změny nebo směřovat dotazy pouze u
Jany Puchernové tel. 731 874 697
.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 11.5.2011 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky.

 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorů akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 a Jany Puchernové – tel.:731 874 697.

Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz