Na kole po Česku

Rozpis (cyklo)turistické sportovní akce

Fotogalerie z minulého ročníku:

View all

Okolím Poněšic na kole aneb Kde jste možná ještě nebyli podruhé

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín: 27. 5. 2010 – 30. 5. 2010

Prezence a příjezd účastníků ve čtvrtek 27. 5. 2010 od 17.00 nejpozději do 22.00, případně v pátek 28. 5. 2010 od 17.00hod.

Místo konání:

Rekreační středisko AMU Poněšice, které se nachází na břehu Vltavy asi 7km severně od Hluboké nad Vltavou.

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově pěší turistika. Na každý den bude pro cyklisty připravena společná trasa do CHKO Třeboňsko. Přesný popis tras obdrží účastníci na místě, ale už teď se můžete těšit na atraktivní trasy okolo jihočeských rybníků a návštěvu soukromé palírny v Poněšicích.

Od cyklistů požadujeme kolo v dobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení ( přilba ) a také za znalost silničních předpisů pro cyklisty. Nezapomeňte na cyklo láhev a vzhledem k velkému množství rybníků raději přibalte ještě repelent.

Ubytování:

Rekreační středisko se nachází v lese na břehu řeky Vltavy. RS poskytuje ubytování v nově zrekonstruovaných čtyřlůžkových chatách s vytápěním (2 dvoulůžkové pokoje se společnou předsíňkou). Sociální zařízení je společné. V areálu je k dispozici nový venkovní bazén – plavky s sebou. Za poplatek je možné využít tenisové hřiště, horolezeckou stěnu a saunu. Ve všech budovách platí přísný zákaz kouření! Ubytování se psem není možné.

Doprava:

Individuální. Autem z Hluboké nad Vltavou po silnici III. třídy směr Poněšice. Silnice vede lesem po pravé straně Vltavy a cca po 6 km lesního úseku je prudký sjezd vlevo k rekreačnímu středisku. Sjezd je označen, ale je v zatáčce. Pozor, nepřejeďte! Parkovat lze před RS.

Stravování:

Začíná vždy snídaní. Je zajištěna polopenze (snídaně, večeře). Společné stravování končí snídaní v neděli 30. 5. 2010. Rekreační středisko nemá k dispozici klasickou restauraci, poskytuje pouze doplňkový prodej nápojů. V areálu je „kávová“ kuchyňka se strohým vybavením: varná konvice, vařič, mikrovlnná trouba a kusové nádobí. V den příjezdu není společná večeře. Proto doporučujeme večeři si zajistit cestou do Poněšic.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

Kč/os.

od čtvrtka

Kč/os.

od pátku

1

Dospělá osoba

900

600

2

Dospělá osoba - Člen SOBSA a současně KZOZP

750

500

3

Dítě 3 -10 let

600

400

4

Dítě 5 -10 let – člen SOBSA a současně KZOZP

450

300

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Startovné může být hrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky.

Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Českobudějovickem na kole i pěšky je to 201005xx Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20100504. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz, případně Iveta.Junglingova@seznam.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 12. 5. 2010. Kapacita je omezena počtem 60 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 11. 5. 2010 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky pronajímatele.

Další organizační pokyny obdržíte při prezenci.

·   Na místě budou k dispozici podrobné popisy připravených tras a černobílé mapy.

·   Trasy bude možné si individuálně přizpůsobit – prodloužit případně zkrátit.

Cyklistům doporučujeme mapu: č. 161 Třeboňsko 1: 60 000 vydavatelství Shocart. Na této mapě jsou připraveny společné trasy. Individuálně je možné využít i připravené trasy z loňského roku – pak doporučujeme mapu: č. 159 Českobudějovicko od stejného vydavatele.

·   Pěší turisté si svůj program organizují sami.

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorů akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 a Jany Puchernové – tel.:731 874 697. Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz.