O pohár ČSOB PF STABILITY

Rozpis sportovní akce

* Fotogalerie (M. Choutková)

Fotogalerie z ročníku 2010:

ROZPIS mistrovství českého peněžnictví rekreačních hráčů BEACH VOLEJBALU

O pohár ČSOB PF STABILITY 2010

Generální partner:

Ing. Petr Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Penzijního fondu STABILITA

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s Beach Volley Clubem Pňov-Předhradí

Účastníci:

Zaměstnanci bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Neděle 27. června 2010

Místo konání:

Areál klubu BVC Žraloci Pňov – Předhradí, který se nachází v těsné blízkosti jezera a fotbalového hřiště v Pňově – Předhradí. Tato obec leží ve Středočeském kraji mezi městy Poděbrady a Kolín. Vesnicí prochází silnice I/38, která se vine napříč celými středními Čechami. Podrobný popis cesty viz www.bvczraloci.cz (kliknout na Areál)

Zahájení a ukončení turnaje:

Příjezd účastníků nejpozději do 8:00 hodin, slavnostní zahájení a rozlosování do skupin v 8:15 hodin, zahájení prvních utkání v 8:30 hodin. Předpokládané ukončení turnaje v 17:00 hodin, po něm slavnostní vyhlášení výsledků.

Ubytování:

Jedná se o jednodenní turnajové klání a proto se očekává příjezd soutěžících v neděli ráno přímo na místo turnaje. Ubytování není organizačně zajišťováno, je možno individuálně (např. na stránkách www.kutnahora.cz).

Domácí mazlíčci:

Vzhledem k umístění areálu pořádané akce je možné je brát s sebou neboť areál se nachází na okraji obce u jezera, je zde lesík a možnost procházek, nebude samozřejmě povoleno je vzít do plotem ohraničeného hracího prostoru ke kurtům.

Stravování:

Nebude hromadně zajištěno. Na kurtech budou volně k dispozici nealkoholické nápoje (balená voda). Jídlo (studená kuchyně, např. tlačenka, utopenci, párky, ....) si účastníci turnaje mohou zakoupit v hospůdce, která je v areálu.

Doprava:

Je individuální. Na webových stránkách Klubu BVC Žraloci Pňov (adresa viz výše) najdede podrobné pokyny pro jízdu vlasním autem i hromadnou dopravou.

Kategorie:

Turnaj se bude hrát ve dvou kategoriích, do nichž se zájemci přihlásí dle svého vlastního uvážení. Jednotlivé kategorie jsou:

  • v kategorii K2 (pokročilých) - dvoučlenné týmy, v nichž musí být zastoupena alespoň jedna žena (účast ryze ženské dvojice je možná). Minimální věk hráčů 15 let. Horní hranice není omezena.

  • V kategorii K3 (začátečníků) - to budou tříčlenné týmy, v nichž musí být zastoupena alespoň jedna žena.

Technické podmínky:

Turnaj se uskuteční podle mírně upravených pravidel beach volejbalu (pravidla viz stránky www.sobsa.cz).

Hrací míče GALA Smash Plus budou k dispozici na kurtech.

V areálu se nachází čtyři pískové kurty na plážový volejbal.

Součástí areálu je klubovna, ve které najdete šatny se sprchami a hospůdku. Pro fanoušky, kteří vás budou doprovázet, je k dispozici podél kurtů 3 a 4 tribuna. Požadované vybavení hráčů: Výstroj hráčů se skládá ze “šortek" nebo plavek. Tričko nebo vrchní oblečení („tops“) je libovolné. Hráči musí hrát bosí, mohou si ponechat ponožky.

Organizace turnaje:

Turnaj bude probíhat klasicky jako dvoustupňový. První stupeň = skupiny (zápas každý s každým). Druhý stupeň = vyřazovací způsob (pavouk) na jednu prohru. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny hracího systému v závislosti na počtu přihlášených družstev. Základním cílem je umožnit účastníkům sehrát optimální počet zápasů.

Rozhodčí:

V kategorii začátečníků: bude rozhodčí pro první zápasy určen pořadatelem z nehrajícího týmu, pro další zápasy vždy píská poražené družstvo na daném kurtu z předchozího zápasu.

V kategorii pokročilých: budou rozhodovat zkušení rozhodčí, které zajistí pořadatelé.

Prezence: 

Prezence bude probíhat v neděli od 7:30 do 8:00 hodin v na terase před hospůdkou v areálu.

Hospodářské podmínky:

Startovné za každého účastníka činí 100 Kč.

Účastnický polatek za celý tým uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte poplatek z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Turnaj O pohár ČSOB PF Stability je to 201006 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina uvede 20100604 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více skupin najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Ceny:

Medaile a drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři týmy z každé kategorie.

Přihlášky:

Zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu choutka.j@cinvest.cz, nebo poštou na adresu Jaroslav Choutka, Na vyhlídce 496, 284 01 Kutná hora (ne doporučeně).  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Počet týmu je omezen, proto odeslání přihlášky neodkládejte. Před odesláním přihlášky si prosím ověřte u J. Choutky, zda je v kategorii ještě volné místo. Uzávěrka přihlášek, zaslaných na předepsaném formuláři, je 18. 6. 2010. Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 18.6. 2010 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek minimálně 30% z ceny. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci SOBSA si můžete vyžádat u ing. Jaroslava Choutky, nejlépe e-mail: choutka.j@cinvest.cz, mobil 606 691 206, nebo ing. Lenky Choutkové khkuriozity@seznam.cz, mobil 604 233 728. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Ing. Jaroslav Choutka

Tajemnice organizačního výboru: Ing. Lenka Choutková

Realizační tým: Jaroslav Choutka ml., Magdaléna Choutková, Jan Randík

Technická spolupráce: Beach Volley Club Pňov-Předhradí