Lipenskem na kole nebo pěšky

Rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín: 24. - 28. 9. 2010 (čtyřdenní akce, ale pouze 1den dovolené).

Příjezd účastníků v pátek  24. 9. 2010 od 15 do 22 hodin.

Místo konání:

Penzion Vyhlídka, v obci Přední Výtoň,  na pravém břehu Lipenského jezera, 
v chráněné krajinné oblasti Šumavy, cca  5 km od přehradní hráze.

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově pěší turistika. Na každý den bude pro cyklisty připravena společná trasa. Přesný popis tras obdrží účastníci na místě, ale už teď můžeme slíbit krásnou a nedotčenou šumavskou krajinu, táhlá stoupáni, parádní sjezdy, hrady, kláštery a dobré hospůdky po cestě na české i rakouské straně hranice. Proto pár drobných EUR se může hodit, ale větší obnos nebude potřeba.

Od cyklistů požadujeme kolo v dobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení (přilba) a také za znalost silničních předpisů pro cyklisty.  Část pondělní trasy vede po rakouských cyklostezkách – zvažte, prosím, cestovní připojištění.

Nezapomeňte na cykloláhev a vzhledem k blízkosti jezera také repelent proti komárům.

Ubytování:

Rekreační středisko Na Vyhlídce se nachází ve stráni, asi 300 m nad obcí Přední Výtoň.  RS poskytuje ubytování ve  čtyřlůžkových chatkách s vytápěním a sociálním zařízením. V omezeném množství také v pokojích v hlavní budově střediska. O ubytování rozhodují pořadatelé. Ubytování se psem je dovoleno za poplatek, který si účastníci uhradí sami na místě.

Pokud, z důvodu skladby ubytování, nebude možné 2 osoby ubytovat samostatně  ve dvoulůžkových pokojích, a budou trvat na samostatném ubytování,  budou ubytováni ve čtyřlůžkové chatce, ale bude jim účtován doplatek ve výši 180,-Kč/chatka/den, který účastníci uhradí na místě v hotovosti.

Požadavek na samostatné ubytování  2 osob uveďte do poznámky v přihlášce.

Při ubytování tří osob v chatce nebude účtován žádný doplatek.

V RS je k dispozici restaurace, hřiště, ohniště, hala pro bowling a plocha pro parkování vozidel. Blíže viz http://pensionvyhlidka.cknet.cz/

Doprava:

Individuální.  V Přední Výtoni jsou zřetelné ukazatele k penzionu Na Vyhlídce.

Stravování:

Je zajištěna polopenze (bufetová snídaně, večeře – výběr ze dvou jídel). Společné stravování začíná snídaní v sobotu 25. září končí snídaní v úterý 28. září 2010. V areálu střediska je restaurace, kde je možné si v den příjezdu zakoupit večeři.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

A

Kč/os.

B

Kč/os.

C

Kč/os.

D

Kč/os.

1

Dospělá osoba

1650,-

1250,-

1450,-

1050,-

2

Dítě do 15ti let – dětské porce jídla

1120,-

720,-

920,-

520,-

Sloupec A - základní účastnický poplatek, sloupec B platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, sloupec C, platí pro členy SOBSA a současně KZ OZP a sloupec D, platí pro členy OS PP a současně členy  KZ OZP a SOBSA.

 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Startovné může být hrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Lipenskem na kole je to 201009xx. Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20100904. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPP faxem na číslo
234 463 210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na stejnou e-mailovou adresu jako neodboráři. Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou rovnou na adresu
ijuenglingova@csob.cz, případně Iveta.Junglingova@seznam.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek  je ve čtvrtek  9. 9. 2010.
  Kapacita je omezena počtem 70 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno,  je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 9. 9. 2010 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky majitele.

 

Další organizační pokyny obdržíte při prezenci v pátek večer v nekuřácké restauraci.

Na místě budou k dispozici podrobné popisy připravených tras a kopie potřebných map.

Trasy bude možné si  individuálně přizpůsobit.

Cyklistům doporučujeme mapu: č.157 Šumava – Lipensko, vydavatel Shocart – 1:60 000

Pro malou část společných tras i Novohradské hory č. 160  od stejného vydavatele.

Pěší turisté si svůj program organizují sami.

Doprovodné programy: 

Oblast kolem Lipna nad Vltavou nabízí velký počet různých atrakcí. Např.:

Bobová dráha Lipno, dlouhá 1 km. Otevírací doba od 11 do 18 hodin, víkendy a svátky od 10 do 18 hodin. Tel. 380 736 363, e-mail: info@slideland.cz. (Info na www.slideland.cz)

Jezerní cyklo/inline stezka nabízí nezapomenutelnou jízdu na jedné z nejkrásnějších stezek v Čechách – 8,5 km dlouhá trasa s příjemnými houpáčky z Lipna nad Vltavou do Frymburku (ve Frymburku lze využít přívozu i s kolem nebo s autem přes Lipenské jezero).

Vodní ráj. Nekončící vodní radovánky pro děti i dospělé. Plavecký bazén, skluzavka, vířivka, sauny, masáže, atd. Info na tel. 731 410 811, e-mail: playroom@lipnoservis.cz.

Atrakcí je ještě celá řada. Více se dozvíte v Infocentru Lipno, tel. 731 410 800 nebo e-mail: info@lipnoservis.cz. Nebo také www.lipnoservis.cz.

Porouchá-li se Vám kolo, není nic ztraceno. Obrátíte se na Servis a opravnu kol v Lipně nad Vltavou (vedle půjčovny Lipno rent). Tel. 731 410 799, e-mail: servis@lipnoservis.cz.

 

Případné další doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorek akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 a  Jany Puchernové – tel.: 731 874 697.  Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese http://volny.cz/sobsa.