Správným směrem s Vitalitas

Rozpis přeboru zaměstnanců bank a pojišťoven a OSPP v orientačním běhu nebo chůzi

  • Závod o nejlepšího orientačního běžce, zaměstnance bank, spořitelen a pojišťoven v České republice
  • Závod o nejlepšího orientačního běžce, člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
  • Termín: 15. a 16. května 2010

Fotogalerie z minulého ročníku:

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s klubem orientačního běhu OK99 Hradec Králové.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky[1]. Podrobněji viz odstavec Hospodářské podmínky.

Datum:

Sobota 15. května 2010 - první etapa, klasická trať, start prvního závodníka ve 12.00 hodin.

Neděle 16. května 2010 – druhá etapa, krátká trať, start prvního závodníka v 9.30 hodin.

Závody jsou pořádány současně se závody žebříčku B-Čechy.

Shromaždiště závodu v sobotu i v neděli:

Louka na S okraji obce Hrachoviště, cca 8 km JV od Hradce Králové.

Loc: 50°7'37.416"N,15°52'53.529"E.

Popis terénu:

Klasický hradecký terén. Rovinatý, s hustou sítí komunikací, množstvím porostových detailů a dobrou až velmi dobrou průběžností.

Parkoviště:

Bude vzdáleno od centra závodů 300 až 1000 m.

Vzdálenosti:

Centrum – prezence 0 m.

Centrum start sobota do 1000 m.

Centrum strat neděle do 2000 m.

Centrum – cíl 0 m.

Ubytování:

Je zajištěno od pátku v kempu Stříbrný rybník u Malšovy Lhoty, asi 5 km na východ od Hradce Králové (50°12'13.4"N, 15°53'39.455"E). Viz: www.stribrny-rybnik.cz. Bydlet budeme v chatách se dvěma čtyřlůžkovými a dvěma dvoulůžkovými pokoji. V chatě je jedna sprcha a jeden WC. Kromě toho jsou v kempu nová společná sociální zařízení. Ubytovat se lze nejdříve v pátek od 16.00 hodin, v sobotu od 8.30 hodin. Kemp je nutno opustit v neděli do 14.30 hodin. Za parkování v kempu nebudete platit, je uhrazeno paušální platbou. Ubytování se psem se zdravotním průkazem je povoleno s tím, že jejich majitelé uhradí sami poplatek 50 Kč/den.

Stravování:

Společné stravování začíná snídaní v sobotu pro ubytované od pátku, pokračuje večeří pro všechny. V neděli bude podávána snídaně a oběd. V chatách jsou vybavené kuchyňky. Protože provozovatel nesouhlasil s dětskými porcemi (za poloviční cenu), můžete tento problém řešit tak, zejména máte-li malých dětí více, že si objednáte jedno jídlo pro dvě děti, což hospodářské podmínky umožňují.

Doprava:

Spojení do místa ubytování lze najít na http://www.mapy.cz. Pořadatelé nezajišťují dopravu z místa ubytování na závody a zpět. Camp Stříbrný rybník je v dosahu MHD Hradec Králové a jezdí tam poměrně často autobusy MHD Hradec Králové (linky 11 a 17). Doprava z místa ubytování na závody se dá řešit případnou dohodou mezi přihlášenými účastníky (MHD ale do místa shromaždiště závodů nejede).

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 5 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1980. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou nebo její vynechání se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován (na rozdíl od kategorie A). V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci rovněž nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol. Výsledky (časy) z obou etap se sčítají.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20 Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

Prezence:

Bude probíhat v sobotu na shromaždišti v obci Hrachoviště od 10.30 do 11.30 hodin (místo označíme transparentem HOPSA SE SOBSA). Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu (http://www.ok99.cz/zb_2010). Případné další informace budou na stránkách SOBSA (http://www.sobsa.cz).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování v kempu, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

Účastnické poplatky

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

za ubytování od pátku, stravování a startovné

700

300

600

200

2

za ubytování od soboty, stravování a startovné

510

310

460

260

3

dítě bez stravy od pátku

300

100

250

50

4

dítě bez stravy od soboty

150

zdarma

100

zdarma

5

dítě do 3 let bez nároku na lůžko

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

6

start dospělého bez ubytování a stravování

150

150

150

150

7

start dětí do 12 let bez ubytování a stravování

100

100

100

100

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ani nejsou v odborech, sloupec b platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ale jsou v odborech, sloupec c platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP, ale nejsou v odborech, sloupec d platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP a současně jsou členy odborů-Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Členové ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinní příslušníci mají účastnický poplatek snížen o příspěvek poskytnutý Výborem OSPP.

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. Účastnický poplatek převeďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet KB před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Správným směrem s Vitalitas je to 201004 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20100404 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více dvojic (skupin) najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Plaťte bezhotovostním převodem!!!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Nejlépe se umístivší člen OSPP v každé kategorii obdrží zvláštní cenu. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v neděli po skončení závodu v kempu Stříbrný rybník.

Mapy:

Sobota: Biřička JIH, 1:15 000

Neděle: Borkovník, 1:10 000

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu sobsa@volny.cz! Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz. nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je ve středu
28. dubna 2010.

Při zrušení přihlášky je stornovací poplatek minimálně 30 % z ceny. Záleží na tom, co se ještě podaří z objednaných služeb stornovat. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Kemp Stříbrný rybník nabízí všestranné sportovní i společenské vyžití. Další tipy si můžete vybrat např. z uvedených internetových stránek.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, tel.: večer 266 312 453, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Tajemník organizačního výboru: Jan Benda

Ředitel závodů: Petr Samek

Hlavní rozhodčí: Petr Vítek

Stavitel tratí: Tomáš Vítek

Výpočetní centrum: Petr Dušátko (OK99), Jan Benda (SOBSA)

Marketing: Jan Sláma

Realizační tým: Božena Adamová, Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Magdaléna Choutková, Zuzana Vaiglová, Jan Kramoliš, Luděk Šašek, Jaroslav Choutka, Jan Randík

Styčný důstojník mezi SOBSA a OK99: Pavel Běhoun

Technická spolupráce: Klub orientačního běhu OK99 Hradec Králové[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.