Sportovní dvojice roku 2010

Rozpis sportovní akce

* Předběžná pravidla - Volejbal

Fotogalerie z minulého ročníku:

Soutěž o nejlepší sportovní dvojici českého peněžnictví roku 2010
Turnaje o nejlepší rekreační hráče českého peněžnictví v badmintonu, stolním tenise a petanque

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a všech dalších institucí českého peněžnictví a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci (mimo peněžnictví).

Datum:

Sobota 8. a neděle 9. května 2010.

Centrum soutěže a turnajů:

Sobota: Bystřice nad Pernštejnem, areál sportů (www.arealsportu.cz) - čtyři disciplíny soutěže sportovních dvojic, rekreační turnaje v badmintonu, stolním tenise a petanque.

Neděle: RS BVV Zubří u Nového Města na Moravě (http://www.fairtravel.cz/cs/zubri.html) – závěrečná disciplína soutěže sportovních dvojic, dokončení rekreačních turnajů ve stolním tenise a petanque.

Ubytování:

Českomoravská Vysočina - RS BVV Zubří, při větším počtu účastníků také tábor Žďas, nedaleko RS BVV Zubří u Nového Města na Moravě, RS Vojtěchov (www.vojtechov.cz) nebo přímo Bystřice nad Pernštejnem. Ubytování se psem je povoleno ve vybraných pokojích nebo chatách. Proto uveďte v přihlášce, zda budete mít psa nebo ne. Poplatek za psa hradí každý sám na místě v recepci. Do sportovní haly je však vstup se psem zakázán. Pokoje a chaty jsou s vlastním sociálním zařízením a jsou vhodné i pro ubytování rodin s malými dětmi. Některé pokoje v RS Vojtěchov mají sociální zařízení společné.
O místu ubytování rozhodují pořadatelé. V RS BVV Zubří budou přednostně ubytováni účastníci soutěží v Bystřici nad Pernštejnem. Seznam účastníků podle místa ubytování oznámíme asi týden před konáním akce.

Stravování:

Začíná snídaní v sobotu 8. 5. pro ubytované od pátku, pokračuje večeří. V Bystřici bageta místo oběda. V neděli snídaně a oběd v místě ubytování.

Doprava:

Individuální. Do RS BVV Zubří a do tábora Žďas v Zubří je možná doprava autem přes Nové Město na Moravě, odtud směrem na Jimramov, za železničním přejezdem odbočit doprava (podél železniční trati) do obce Zubří, dál podle směrovek. V areálu RS je k dispozici parkoviště. Místo na parkování je i v táboře Žďas. Do obou zařízení lze dojet i vlakem, nejbližší zastávka Olešná na Moravě, odtud asi 2,5 km pěšky. V Zubří se orientujte podle směrovek k RS BVV nebo k táboru Žďas. 

Dopravu ze Zubří do Bystřice nad Pernštejnem si musejí účastníci, kteří přijedou vlakem, zajistit sami. Autem z RS BVV pojedete do obce Zubří, zde odbočíte doleva na Vojtěchov, na dalším rozcestí doprava. Dojedete na hlavní silnici (od N. Města) a budete pokračovat do Bystřice. V místě, kde se na tuto silnici napojuje zleva silnice č. 357 odbočíte doprava (u PENNY MARKETU) - zde se již nachází šipka k areálu sportu. Na druhé křižovatce odbočíte doleva do ulice Novoměstská a těsně před náměstím odbočíte doprava do ulice Dr. Veselého, na jejímž konci se nachází parkoviště před areálem sportu. Cesta trvá asi 20 minut. Pokud nemáte vlastní GPS, můžete si také spojení vyhledat na serveru www.mapy.cz/?query=id:premise 472499 (areál sportů).

Popis soutěže o nejlepší sportovní dvojici českého peněžnictví:

Soutěž je vypsána pro smíšené dvojice. Pro vyhodnocení nejlepší dvojice českého peněžnictví stačí, aby byl v peněžnictví zaměstnán jeden ze dvojice (např. manžel, manželka apod.). Startovat mohou i dvojice, v nichž není v peněžnictví zaměstnán ani jeden. 

Soutěž má rekreační charakter, není věkově omezena, nepředpokládá se „profesionální“ mistrovství. Stačí mít chuť změřit síly se soupeři a strávit sportovní víkend v příjemném prostředí a v dobré společnosti.

Turnaj sestává z pěti disciplín, jejichž definitivní určení závisí na počasí. Pátá disciplína - překážkový běh v přírodě - se uskuteční za každého počasí v neděli dopoledne v areálu RS BVV v Zubří. Soutěží vždy oba z dvojice. Bližší pravidla soutěží a hrací systém bude upřesněn po uzávěrce přihlášek, viz http://www.sobsa.cz/2010/bystrice/.

Varianta sportů za příznivého počasí:

·   beach volejbal, badminton, florbal, bowling (v sobotu v Bystřici),

·   překážkový běh v přírodě (v neděli).

Varianta sportů za nepříznivého počasí:

·   volejbal, stolní tenis, florbal, bowling (v sobotu v Bystřici),

·   překážkový běh v přírodě (v neděli).

Popis turnajů rekreačních hráčů badmintonu, stolního tenisu a petanque:

Turnaje jsou nezávislé na soutěži dvojic a nejsou určeny pro soutěžící dvojice. Jsou určeny pro rekreační sportovce, doprovázející soutěžící dvojice a současně pro další zájemce, kteří si chtějí zasportovat. Turnaj v badmintonu se uskuteční v sobotu v Bystřici, turnaje ve stolním tenise a v petanque v sobotu večer a v neděli dopoledne v RS BVV Zubří. Ve volném čase mohou účastníci turnajů fandit soutěžícím dvojicím nebo využít další sportovní nabídky areálu. Přihlášku do obou doplňkových turnajů - ve stolním tenise a současně v petanque - z časových důvodů nedoporučujeme.

Možnosti dalšího sportovního vyžití:

Kromě vypsaných disciplín mohou účastníci soutěže dvojic i turnajů ve volném čase využít další nabídky areálu sportu v Bystřici nad Pernštejnem (bazén, posilovna, horolezecká stěna, kuželky, kulečník). Zde si již zájemci hradí poplatky sami. Jsou však přijatelné.

Technické podmínky:

Soutěže se budou hrát podle standardních pravidel. Tato pravidla budou zveřejněna na webových stránkách SOBSA, ve sportovní hale vyvěšena na sportovištích a můžete se o nich informovat u ředitelů turnajů. Drobné odchylky budou vycházet z toho, že se jedná o soutěž smíšených dvojic ve vyhrazeném čase. Nutná je obuv vhodná pro halové sporty i do terénu (překážková dráha, petanque). Hokejky na florbal buď vlastní, nebudete-li ji mít, zapůjčíme je bezplatně. Rakety na stolní tenis a badminton vlastní, možnost zapůjčení jen mezi sebou. Pokud  vlastníte petanque, prosím přivezte! Sportovní oblečení do haly i ven.

Soutěž dvojic ani turnaje nebudou řízeny profesionálními rozhodčími. Všichni přihlášení berou na vědomí a souhlasí s tím, že budou podle rozpisu pořadatelů vykonávat též tuto funkci. Doporučujeme, aby účastníci soutěže smíšených dvojic měli trička stejné barvy, není to však podmínkou.

Kouření:

V celém areálu sportu je zákaz kouření. Kouření nedoporučujeme ani v ubytovacích zařízeních.

Prezence: 

Bude probíhat v RS BVV v pátek 7. 5. od 20.00 do 21.00 hodin. Pro ty, kteří přijedou v sobotu, je prezence v areálu sportu v Bystřici od 9.30 do 9.45 hodin (v 10.00 zahájení soutěží a turnaje).

Losování dvojic do skupin a losování turnajů do pavouka:

Účastníci všech sportovních soutěží a turnajů budou veřejně rozlosováni do skupin, což proběhne v prostorách denního baru v RS BVV v pátek od 20.45 hodin.

Hospodářské podmínky:

Režijní náklady včetně pronájmu sportovišť, na nichž budou probíhat soutěže a turnaje, a pořízení drobných upomínkových cen hradí SOBSA ze svých prostředků. Účastníci hradí pouze výdaje spojené se stravováním a ubytováním. Byly stanoveny následující účastnické poplatky:

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

za ubytování a stravování od pátku dospělí

1000

600

900

500

2

děti do 15 let od pátku (dětské porce jídla)

700

300

600

200

3

za ubytování a stravování od soboty dospělí

600

400

550

350

4

děti do 15 let od soboty (dětské porce jídla)

430

230

380

180

dítě do 3 let bez nároku na jídlo a lůžko

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ani nejsou v odborech, sloupec b platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ale jsou v odborech, sloupec c platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP, ale nejsou v odborech, sloupec d platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP a současně jsou členy odborů-Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Členové ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky[1]

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet Komerční banky před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Sportovní dvojice roku 2010 je to 201003 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20100304 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více dvojic (skupin) najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Přihlásit se můžete buď na soutěž dvojic nebo do turnajů. Přihlásit se však můžete také pouze jako diváci-doprovod-fandové, nebo si zasportujete podle vlastního výběru. Přihlášky budou přijímány podle časového pořadí jejich doručení. V případě, že počet přihlášek do soutěže smíšených dvojic překročí limitní počet, budou mít přednost dvojice, z nichž je alespoň jeden zaměstnán v peněžnictví. V tom případě budete kontaktováni a bude s Vámi dohodnuto řešení situace. Pro přihlášky do rekreačních turnajů není žádné omezení.

Pokud se vám nepodaří sehnat do soutěže sportovních dvojic partnerku (partnera), můžete se přihlásit individuálně prostřednictvím SEZNAMKY, zveřejněné na webu SOBSA – http://www.sobsa.cz/2010/bystrice/seznamka . Ředitel soutěže se pokusí vytvořit z jednotlivců dvojice.

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Současně zašlou přihlášku v elektronické podobě na e-mailovou adresu SOBSA. Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz, nebo poštou (ne doporučeně) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek, zaslaných na předepsaném formuláři, je ve středu 21. dubna 2010.

Brzký termín přihlášek vyplývá z našeho závazku oznámit ubytovacím zařízením včas počet obsazených lůžek a naopak, při vyšším zájmu mít více času na rozšíření ubytovací kapacity.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 14. 4. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek 30% z ceny, nejpozději však do 30. dubna. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Podle svých časových požností mohou účastníci využít pestré nabídky turistických atrakcí, z nichž uvádíme:

·        Nádherná 16 km dlouhá Svratecká vodohospodářská naučná stezka, letáček lze získat v Bystřici n/P.

·        Lanové centrum, nacházející se nedaleko sportovní haly (www.siesta-park.cz/index.htm)

·        Jízda na Cross koloběžkách (http://www.pension-u-lipy.cz/nabidka.php?oId=26)

·        Pohádkový goticko-renesanční hrad Pernštejn (www.nedvedice.cz/pernstejn.php).

·        Legendární pernštejnský tis – Strom roku 2005 (http://wiki.mapy.cz/index.php/Pernštejnský_tis )

·        Staleté památné stromy v Lísku.

·        Tajemné hrady (Zubštejn-Zubří kámen, Aueršperk-Zubří hrad).

·        Westernové městečko „Šiklův mlýn“ (www.western.cz).

·        Daleké výhledy z Karasína i odjinud (www.karasin.cz).

·        Vzácný raněgotický kostel sv. Michala ve Vítochově.

·        10 atraktivních cyklotras atd. (www.bystricenp.cz; www.bystricko.cz; www.e-vysocina.cz; www.region-vysocina.cz)

V neděli dopoledne se uskuteční v RS BVV Zubří prezentance OZP (měření tlaku a podkožního tuku). Všichni pojištěnci OZP obdrží po předložení průkazu pojištěnce vitamínové přípravky.

Vyhlášení výsledků a ceny:

Vítězové soutěže sportovních dvojic budou vyhlášeni nejlepší a nejvšestrannější sportovní dvojicí českého peněžnictví pro rok 2010 a tento výsledek bude prezentován v médiích. Nejlepší tři dvojice a nejlepší tři z rekreačních turnajů obdrží drobné upomínkové ceny. Vyhlášení výsledků proběhne v RS BVV v Zubří u Nového Města na Moravě v neděli před polednem.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci si můžete vyžádat u Mgr. Jana Bendy, tel.724839018, email: Jan.Benda@matfyz.cz nebo u ing. Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe email: sobsa@volny.cz, nebo mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz.

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Mgr. Jan Benda

Tajemník organizačního výboru: Ing. Rudolf Vaigl

Ředitelé soutěží sportovních dvojic: Ing. Jiří Benda-bowling, Ing. Jan Němec-florbal, Jaroslav Choutka ml.-volejbal nebo beachvolejbal, Ing. Božena Adamová –stolní tenis nebo badminton, Ing. Jaroslav Choutka st. – přírodní překážková dráha.

Ředitelé turnajů rekreačních hráčů: Ing. Rudolf Vaigl – badminton, Ing. Ivan Hlaváček – stolní tenis, Ing. Luděk Šašek - petanque.

Výpočetní centrum: Ing. Bedřich Štěpánek

Ekonomka akce: Iveta Jünglingová

Lékařské zabezpečení: Magdaléna Choutková[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.