Votická cesta s Raiffeisenbank, a.s.

Rozpis veřejného závodu OS PPP v orientačním běhu nebo chůzi, současně VII. ročníku závodu o nejlepší orientační běžce nebo chodce, pojištěnce OZP – XXVIII. ročník

Generálním partnerem XXVIII. ročníku Votické cesty je

Raiffeisenbank, a. s.

 

Votická cesta 2010 je současně VII. ročníkem závodu
o nejlepšího orientačního běžce nebo chodce – pojištěnce OZP
a veřejným závodem odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

 

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu SK Chrast. Sobotní závod je součástí 12. závodu Ligy Vysočiny a závodu ŽB Čechy.

 

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

 

Datum:

Sobota 11. září 2010 - klasická trať, start 00 ve 12 hodin.

Neděle 12. září 2010 - závod tříčlenných štafet, start přibližně v 9.30 hodin.

 

Centrum a shromaždiště závodů:

Sobota: Čachnov (u Svratky), skautský tábor (Loc: 49°44'45.298"N, 16°3'51.193"E)

Neděle: RS BVV Zubří u N. Města na Moravě

 

Ubytování:

Českomoravská Vysočina - RS BVV Zubří a tábor Žďas, případně RS Vojtěchov, nedaleko RS BVV Zubří u Nového Města na Moravě (http://www.obeczubri.cz/index.php?page=ubytovani). Překročí-li počet přihlášených kapacitu obou středisek, budou ti, kteří se přihlásí později, ubytováni ve vzdálenějších ubytovacích zařízeních. Ubytování se psem je povoleno na vybraných pokojích nebo chatách v obou ubytovacích zařízeních (v táboře Žďas zdarma). Proto uveďte v přihlášce, zda budete mít psa nebo ne. Poplatek za psa v RS BVV hradí každý sám na místě v recepci. Pokoje a chaty v RS BVV jsou s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou dvou a třílůžkové, chaty pětilůžkové. V táboře Žďas bude ubytování pouze ve vícelůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Jedná se o pokoje se šesti palandami, v nichž budou obsazovány pouze dolní postele. Podmínkou je však šest osob na pokoji. O místu ubytování rozhodují pořadatelé.

 

Stravování:

Začíná snídaní v sobotu 11. 9. pro ubytované od pátku, pokračuje večeří pro všechny, tedy i pro ty, kteří přijedou až v sobotu přímo na závod. V neděli je společná snídaně a oběd.

 

Doprava:

individuální. Do RS BVV Zubří a do tábora Žďas v Zubří je možná doprava autem přes Nové Město na Moravě, odtud směrem na Jimramov, za železničním přejezdem odbočit doprava (podél železniční trati) do obce Zubří, dál podle směrovek. V areálu RS je k dispozici parkoviště. Místo na parkování je i v táboře Žďas. Do obou zařízení lze dojet i vlakem, nejbližší zastávka je Olešná na Moravě, odtud asi 2,5 km pěšky. V Zubří se orientujte podle směrovek. K táboru Žďas se odbočuje doprava, k RS BVV doleva. Vzdálenost z RS BVV Zubří do místa sobotního závodu v Čachnově je asi 33 km.

 

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 50 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 60 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let.

N 1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N 2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Tato kategorie je rovněž určena závodníkům a závodnicím, jejichž věk přesáhl hranici, doporučenou pro start v kategoriích A a B. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

 

Náborové tratě jsou také s měřením času. Kromě kategorií N 1 a N 2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1980. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

 

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N 1 a N 2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nena­lezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmín­kou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

 

Ražení:

V sobotu Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. Pokud tento údaj nevyplníte, bude Vám čip zapůjčen při prezenci. Poplatek za zapůjčení čipu je 20 Kč. V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

V neděli klasické se startovními průkazy. Stojany staršího typu s kleštičkami.

 

Prezence: 

Bude probíhat v baru RS BVV v pátek 10. 9. od 20.30 do 21.30 hodin. Pro ty, kteří přijedou v sobotu, je prezence v centru závodu od 10.30 do 11.30 hodin (pozor – vzdálenost na start bude do 1500 m).

 

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

 

 

 

 

 

 

 

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

za ubytování a stravování od pátku dospělí pokoje a chaty v RS BVV a pokoje v RS Vojtěchov 

1000

 

900

600

500

2

děti do 15 let od pátku (dětské porce jídla) pokoje a chaty v RS BVV a pokoje v RS Vojtěchov 

650

550

250

150

3

za ubytování a stravování od soboty dospělí pokoje a chaty v RS BVV a pokoje v RS Vojtěchov 

640

590

440

390

4

děti do 15 let od soboty (dětské porce jídla pokoje a chaty v RS BVV a pokoje v RS Vojtěchov 

410

360

 

210

 

160

5

účast na závodech  bez ubytování a stravování[1]

70

70

70

70

Sloupec a – základní účastnický poplatek. Sloupec b platí pro členy SOBSA a současně členy Klubu zdraví OZP. Sloupec c platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP. Sloupec d pro členy OS PP a současně členy SOBSA a Klubu zdraví OZP.

Členové ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (odboráři) mají započten finanční příspěvek 200 Kč na os/den pro sebe i své rodinné příslušníky[2].

Členové SOBSA a KZ OZP mají započten finanční příspěvek 50 Kč os/den.

Těm, kteří budou ubytování v šestilůžkových pokojích se společným sociálním zařízením v táboře ŽĎAS, bude přeplatek vrácen na místě v hotovosti.

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639-031/0100. Může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky  Komerční banky před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Votická cesta s Raiffeisenbank je to 201008 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20100804 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více rodin najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu mají účast zdarma.

 

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

 

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie.

 

Mapa:

Hřivnáč 1:15 000, stav srpen 2010, pro sobotní závod

Zubří-východ, 1:10 000, pro závod tříčlenných štafet, stav rok 2009

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu SOBSA. Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz, nebo poštou na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek, zaslaných na předepsaném formuláři, je v pátek 20. srpna 2010. Nedoporučujeme nechávat odeslání přihlášky na poslední chvíli. Ubytovací kapacita je omezená. Brzký termín přihlášek je proto, aby bylo možno v případě potřeby zajistit další ubytovací kapacity.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 20. 8. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek odvozen od možností zrušit objednané služby. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů, rovněž však s ohledem na možnosti provozovatelů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

 

Doprovodné programy:

V okolí Žďáru nad  Sázavou a Nového Města na Moravě se nachází velké množství historických, kulturních a přírodních zajímavostí. Více informací lze zjistit v informačním centru v Novém Městě na Moravě (Vratislavovo nám., http://www.nmnm.cz, e-mail: ic@nmnm.cz). Večer je možno posedět s přáteli v příjemném prostředí. V neděli 12. září po ukončení závodu štafet se uskuteční v RS BVV vyhodnocení sobotního závodu spojené s předáním cen nejlepším třem závodníkům ve všech kategoriích i závodu štafet a prezentace OZP (měření tlaku a podkožního tuku). Všichni pojištěnci OZP obdrží po předložení průkazu pojištěnce vitamínové přípravky.

 

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci si můžete vyžádat u ing. Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz nebo mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz a na http://www.obchrast.com/2010/ZB_Cachnov/ROZPIS_ZB_CHT.pdf

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Ing. Václav Talíř

Tajemník organizačního výboru: Ing. Rudolf Vaigl

Ředitel sobotního závodu: Jaroslav Matras

Stavba tratí sobotního závodu: Josef Vítek

Hlavní rozhodčí sobotního závodu: Tomáš Matras

Stavba tratí závodu štafet: Magdaléna Choutková, Jan Randík

Zpracování výsledků: Mgr. Jan Benda

Realizační tým: Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Ing. Božena Adamová, Ilona Setničková, Zuzana Vaiglová, Ing. Jaroslav Choutka, RNDr. Jan Kramoliš


[1] Za jednu mapu, to znamená, že např. čtyřčlenná rodina v kategorii N1 platí stejně jako jednotlivec v kterékoli kategorii. Starovné 70 Kč uhraďte na místě v hotovosti.

[2] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.