Votická cesta 2009 s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXVII. ročník

Rozpis závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Generálním partnerem XXVII. ročníku Votické cesty je

Raiffeisenbank, a. s.

Votická cesta 2009 je současně VI. ročníkem závodu
o nejlepšího orientačního běžce nebo chodce – pojištěnce OZP
a veřejným závodem odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s Orientačním klubem Chrastava. Závod je součástí oblastního žebříčku Ještědské oblasti.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 10. října 2009 - klasická trať, start 00 předběžně v 10.00 hodin.

Neděle 11. října 2009 – lotyšské štafety, start v 9:00 až 9.30 hodin.

Centrum a shromaždiště závodů:

Sobota: Zdislava u Chrastavy, restaurace

Neděle: Liberec (bude upřesněno v bulletinu)

Ubytování:

Je zajištěno od pátku v Domově mládeže v Zeyerově ulici číslo 33. Ubytovat se lze nejdříve od 17.00 hodin. Ubytování se psem v Domově mládeže je povoleno s tím, že jejich majitelé pečlivě uklidí exkrementy po svých miláčcích v okolí DM. Pokoje jsou dvou až pětilůžkové, sociální zařízení společné. Rada jak se tam dostat pro účastníky bez vlastního auta: z autobusového nádraží jet jakýmkoliv autobusem nebo tramvají na terminál MHD ve Fügnerově ulici. Odsud autobusem č. 13, 24, 26 do zástavky "U Dvora". Pak již stačí přejít hlavní silnici a krátkou příčnou ulicí přijít přímo do objektu DM.

Stravování:

Společné stravování začíná sobotní snídaní pro ubytované od pátku. Pokračuje společnou večeří pro všechny účastníky, v neděli pokračuje snídaní a obědem. Kromě sobotní večeře, která bude podávána v Zámeckém sklepení Centra BABYLON, se budeme stravovat v jídelně DM v Liberci. Centrum BABYLON se nachází v Nitranské ulici č. 1, spojení MHD bude popsáno v bulletinu. Občerstvení během soboty si lze zakoupit na shromaždišti.

Doprava:

Do Domova mládeže v Liberci, Zeyerova 689/33, byste cestu měli zvládnout bez problémů (viz např. www.mapy.cz). Pokud nemáte vlastní auto, doporučujeme následující postup jak se dostat v sobotu na shromaždiště: Na tel. čísle 800 501 501 si objednáte přistavení taxíku do Domova mládeže na 8:30 a necháte se asi za 100 Kč odvézt na vlakové nádraží. Odtud odjíždí vlak do obce Zdislava v 8:57, příjezd do Z. 9:32, z nádraží na shromaždiště ještě asi 1 km. Zpět do Liberce lze odjet ve 12:35, 14:35 nebo 16:35. Zájemci mohou jet od DM až do obce Zdislava - podle sdělení paní z dispečinku by to pro nás bylo cca za 600 Kč.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 50 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 60 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 5 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1979. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20,-- Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit Kč 1000 nebo dodat náhradní čip.

Prezence:

Bude probíhat v DM v pátek od 20.00 do 21.00 hodin, v sobotu na shromaždišti od 9.15 do 9.45 hodin (místo označíme transparentem HOPSA SE SOBSA). Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu na adrese

(http://www.okcha.net). Případné další informace budou na stránkách SOBSA (www.sobsa.cz).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

za ubytování a stravování od pátku dospělí

700

200

600

100

2

děti do 12 let od pátku (dětské porce večeře a oběda)

600

100

500

0

3

za ubytování a stravování od soboty

500

250

450

200

4

děti od soboty (dětské porce večeře a oběda)

400

150

350

100

5

bez ubytování, včetně sobotní večeře dospělí

200

0

150

0

6

bez ubytování, včetně sobotní večeře děti do 12 let

110

0

60

0

dítě do 3 let bez nároku na jídlo a lůžko

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ani nejsou v odborech, sloupec b platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ale jsou v odborech, sloupec c platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP, ale nejsou v odborech, sloupec d platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP a současně jsou členy odborů-Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Členové ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky.

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet nebo složte příslušnou částku prostřednictvím pokladní složenky na pokladně kterékoli pobočky Komerční banky před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Votická cesta je to 200908 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20090804 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více dvojic (skupin) najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Platbu ve výši 100 Kč (týká se jen neubytovaných v DM) nepřevádějte na účet SOBSA, platbu uhradíte v hotovosti při prezenci!

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v neděli po společném obědě v DM.

Mapa:

Sviňské skály, 1:10 000, pro klasický závod,

Palouček, 1:10 000, pro závod lotyšských štafet.

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzením členství na sekretariát OSPPP faxem na číslo 234 463 210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu sobsa@volny.cz! Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz. nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku, jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je
v pátek 25. září 2009.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 25. 9. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky později se výše stornovacího poplatku určí podle možností stornovat objednané služby. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Využijte mnoha možností, které nabízí město Liberec, viz internet http://www.liberec.cz/pages/turista/turista_.htm. Klikněte na NAVŠTIVTE.

V neděli po skončení štafetového závodu se uskuteční v DM prezentace OZP (měření tlaku a podkožního tuku), spojená s předáním cen nejlepším třem závodníkům ve všech kategoriích sobotního závodu a nejlepším třem štafetám. Všichni pojištěnci OZP obdrží po předložení průkazu pojištěnce vitamínové přípravky.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz nebo mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Přemysl Čermák

Tajemník organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Ředitelka závodu: Andrea Hlavatá

Stavba tratí klasického závodu: Pavel Hradec a Jana Valešová

Hlavní rozhodčí: Jiří Barták

Stavba tratí závodu tříčlenných lotyšských štafet: Přemysl Čermák

Zpracování výsledků: Luděk Šašek, Petra Šašková

Slavnostní ceremoniel: Jan Benda

Realizační tým: Iveta Jünglingová, Jana Puchernová, Božena Adamová, Ivan Hlaváček, Jaroslav Choutka, Jan Kramoliš, Zuzana Vaiglová

Technická spolupráce: OK Chrastava