Vysočinou na běžkách 2009

Rozpis sportovní akce

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Příznivci SOBSA, jejich rodinní příslušníci, sportovci i nesportovci. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky, úhrada poplatku před jejím odesláním a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín:

Pátek 30. ledna až neděle 1. února 2009. (Pátek 30. ledna jsou pololetní prázdniny na základních a středních školách).

Ubytování je možné v pátek po 13. hodině. Sportovní akce končí snídaní v neděli
1. února.

Místo konání:

Rekreační středisko Horník, Askino – obec Tři Studně. Penzion se nachází v překrásném prostředí  Žďárských vrchů na břehu rybníka Sykovec.

Sportovní aktivity:

  • Turistika na běžkách. Běžecké tratě začínají 200 m od penzionu a jsou  v rozsahu 5 – 50 km.
  • Sjezdové lyžování  pro středně a méně náročné lyžaře – známá sjezdovka na Harusově kopci nedaleko Nového Města na Moravě.
  • Bruslení na rybníce.
  • Pěší turistika při nedostatku sněhu.

 

Doplňkové programy:

Sauna (za úhradu), masáže (za úhradu),  kulečník (za úhradu), šipky (za úhradu), stolní tenis.

Ubytování:

Dvou až pětilůžkové pokoje. Pokoje v hotelové části mají vlastní sociální zařízení (pokoje A), pokoje v turistické části mají společné sociální zařízení na patře
(pokoje B).

Doprava:

Individuální.

Autem:  k cestě je možno využít spojení přes Nové Město na Moravě, nebo Žďár nad Sázavou do obce Tři studně. U autobusové zastávky značeno do centra obce směr Horník. V zimním období bývá cesta ze Žďáru obtížněji sjízdná.

Busem: ze spoje Žďár nad Sázavou – Fryšava, vystoupit v zastávce Tři Studně. Penzion se nachází 800 m od zastávky směrem do vsi, po asfaltové cestě mezi chatami – značeno. Alternativně spoj Nové Město na Moravě – Fryšava, vystoupit rovněž v zastávce Tři Studně.

Parkování:

Přímo v areálu dostatečný počet míst k parkování.

Úschova lyží:

V objektu je k dispozici lyžárna.

Stravování:

Stravování začíná večeří. V pátek pro ty, kteří přijedou v pátek, v sobotu pro ty, kteří přijedou v sobotu. Je zajištěna polopenze (večeře, snídaně). Posledním jídlem je nedělní snídaně.

V pátek bude vydávána večeře od 18 do 21 hodin.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby (ubytování, stravování - polopenze, režie akce, atd.) stanoví pořadatelé následující poplatky:

 

Varianta

 

Pokoje A

 

dospělí

Kč/os.

Pokoje A

 

Děti do 12 let

Kč/os. *

 

Pokoje B

 

dospělí

Kč/os.

Pokoje B

 

Děti do 12 let

Kč/os. *

 

1

příjezd v pátek  

30. 1. 2009

1100

730

930

600

2

příjezd v sobotu

31. 1. 2009

570

400

490

300

3

 

Členové SOBSA a zároveň Klubu zdraví OZP

příjezd v pátek 30. 1. 2009

1000

630

830

500

4

 

Členové SOBSA a zároveň Klubu zdraví OZP

příjezd v sobotu

30. 1. 2009

520

350

440

250

* V případě platby za dítě do 12 let budou podávány poloviční porce jídla

Ještě před odesláním účastnického poplatku kontaktujte,  prosím vedoucí akce Janu Samkovou na telefonním čísle 602 669 687 a informujte se o volné kapacitě. 

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639-031/0100.

Poplatek může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace je možná úhrada z odborových prostředků základní organizace. V případě, že platíte poplatky z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě na uvedený účet.  Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Vysočinou na běžkách je 200901xx (na dalších dvou místech počet účastníků, za které je příspěvek placen). Např. čtyřčlenná rodina uvede 20090104 apod. Pokud bude prováděna úhrada poplatků ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek. Do zprávy pro příjemce laskavě uveďte jméno osoby, která je rovněž osobou vyplňující přihlášku, aby mohl pořadatel snadněji identifikovat plátce uvedené částky!!!

 Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ok1dfc@seznam.cz. Veškeré akceptované přihlášky budou obratem potvrzeny. Pokud neobdržíte potvrzení přihlášky, kontaktujte vedoucí akce Janu Samkovou.

Uzávěrka přihlášek je do pátku 16. ledna 2008 včetně. Členové Klubu zdraví OZP mají přednost při přihlášení nejpozději do 6. ledna 2009. Kapacita je omezená, takže pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Pokud nebude možno uspokojit někoho z přihlášených, bude mu to oznámeno a bude mu ihned po uzávěrce vrácen celý účastnický poplatek. Účastníci svým podpisem na přihlášce potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebudou-li poplatky uhrazeny, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

do 16. 1. 2009 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-- Kč. Při zrušení přihlášky od

17. 1. 2009 do 23. 1. 2009 je stornovací poplatek 30% z ceny. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se uhrazená částka nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů.

Pojištění účastníků:

Akce není hromadně pojištěna a pojistné na akci si každý z účastníků zajišťuje samostatně. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku.

Další organizační pokyny včetně popisu tras:

Obdržíte při prezenci.

Informace o akci můžete získat na webové stránce www.sobsa.cz

Vedoucí akce: Ing. Jana Samková, telefonický kontakt 602 669 687, nebo na adrese ok1dfc@seznam.cz