Správným směrem s Vitalitas

Rozpis sportovní akce

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Správným směrem s VITALITAS

Závod o nejlepšího orientačního běžce, zaměstnance bank, spořitelen a pojišťoven v České republice

Závod o nejlepšího orientačního běžce, člena Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Generální partner: Vitalitas pojišťovna, a. s.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s VŠTJ Stavební fakulta Praha, oddílem orientačního běhu.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci. Členové OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky[1]

Datum:

Sobota 13. června 2009 -   první etapa, start prvního závodníka přibližně v 11.00 hodin.

Neděle 14. června 2009 – druhá etapa, start prvního závodníka přibližně v 10.00 hodin.

Závody jsou pořádány současně se závody pražského a středočeského oblastního žebříčku.

Shromaždiště závodu v sobotu i v neděli:

Louka na severovýchodním okraji obce Hůrky, okres Rokycany.

Parkoviště:

Parkoviště je na louce, asi 400 m od shromaždiště, parkovné 20 Kč/den.

Ubytování:

Je zajištěno od pátku v Hotelu Bílý Lev, Malé náměstí 107 (http://web.quick.cz/bily.lev) a v HOTELU SPORT-GARNI Čapkova 1083 v Rokycanech. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení (v Hotelu SPORT 2x2 pokoje se společným sociálním zařízením). Ubytovat se lze nejdříve v pátek od 13.00 hodin, v sobotu od 8.30 hodin. Oba hotely je nutno opustit v neděli do 16.00 hodin. Ubytování se psem je povoleno s tím, že jejich majitelé uhradí sami poplatek v recepci. V Hotelu Bílý lev 150 Kč/den, v Hotelu SPORT 50 Kč/den. Pokoje jsou dvou až čtyřlůžkové. Hotely jsou od sebe vzdáleny max. 10 minut chůze. O místě ubytování rozhodují pořadatelé. Ubytovat se lze i ve vlastním stanu na shromaždišti za poplatek 40 Kč/osoba/noc. Poplatek se hradí na místě. Jedná se o ubytování bez sprch, ale s koupalištěm, umývárkou s pitnou vodou, TOI TOI a bufet na místě. V případě zájmu o levnější ubytování, než v obou hotelích, můžete požádat o tipy předsedu organizačního výboru.

Stravování:

Společné stravování začíná sobotní snídaní pro ubytované od pátku. Pokračuje společnou večeří pro všechny účastníky, v neděli pokračuje snídaní a obědem – vše v hotelu, kde jsou účastníci ubytováni. Občerstvení během soboty i neděle si lze zakoupit na shromaždišti. 

Doprava:

Spojení do Rokycan lze najít na http://www.mapy.cz. Těm, kteří pojedou autem v sobotu ve směru od Prahy rovnou na shromaždiště, doporučujeme sjet z dálnice u Mýta (exit 50) na Holoubkov, tam u hotelu Bělohlávek odbočit doleva na Hůrky (6 km). Účastníci bez vlastní dopravy mohou dojet v pátek do Rokycan hromadnou dopravou a odtud v sobotu do obce Hůrky taxislužbou. Cena za jednu cestu do 250 Kč.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 50 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně
v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice
M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Do této kategorie by se neměli hlásit závodníci starší 60 let, neboť její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 5 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. S výjimkou kategorií N1 a N2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1979. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N1 a N2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nenalezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmínkou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol. Výsledky (časy) z obou etap se sčítají.

Ražení:

Elektronické – systém Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. V případě, že vlastní čip nemáte, nevyplňujte příslušné políčko. Čip SPORTIDENT obdržíte při prezenci (půjčovné 20 Kč se hradí na místě). V případě jeho ztráty je nutno uhradit Kč 1000.

Prezence: 

Bude probíhat v pátek v Hotelu Bílý lev od 20.00 do 21.00 hodin, v sobotu na shromaždišti od 9.30 do 10.30 hodin (místo označíme transparentem HOPSA SE SOBSA). Startovní listina se objeví v týdnu před závodem na stránkách pořádajícího oddílu (http://www.fspraha.cz/zavody/hurky09). Případné další informace budou na stránkách SOBSA (http://www.sobsa.cz).

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby (ubytování v jednom z uvedených hotelů, stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

Účastnické poplatky

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

1

za ubytování a stravování od pátku dospělí

1100

400

1000

300

2

děti 4-6 let od pátku (dětské porce večeře a oběda)

110

zdarma

zdarma

zdarma

3

děti 7-10 let od pátku (dětské porce večeře a oběda)

850

350

750

250

4

za ubytování a stravování od soboty dospělí

700

350

650

300

5

děti 4-6 let od soboty (dětské porce večeře a oběda)

110

zdarma

zdarma

zdarma

6

děti 7-10 let od soboty (dětské porce večeře a oběda)

500

250

450

200

7

bez ubytování a stravování

200

100

100

100

8

dítě do 3 let bez nároku na jídlo a lůžko (pokud budou nárokovat lůžko, platí varianta 2 nebo 5)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Sloupec a platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ani nejsou v odborech, sloupec b platí pro účastníky, kteří nejsou členy SOBSA a KZ OZP, ale jsou v odborech, sloupec c platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP, ale nejsou v odborech, sloupec d platí pro účastníky, kteří jsou členy SOBSA a KZ OZP a současně jsou členy odborů-Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. Členové ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví obdrží finanční příspěvek pro sebe i své rodinné příslušníky. 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639-031/0100. Může být uhrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. Účastnický poplatek převeďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet KB před odesláním přihlášky. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Správným směrem s Vitalitas je to 200906 (prvních šest číslic). Na dalších dvou pozicích uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná skupina (rodina) uvede 20090604 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více dvojic (skupin) najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Buzoly pro OB jsou na průhledných destičkách a připevňují se šňůrkou k zápěstí nebo objímkou k palci. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Nejlépe se umístivší člen OSPPP v každé kategorii obdrží zvláštní cenu. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v neděli po společném obědě v Hotelu Bílý lev.

Mapy:

Sobota (krátká trať): V Lízu, 1:10 000, E=5m, stav květen 2008. Neděle (klasická trať): Trhoň 1:15000 (pro kategorie N1a N2 1:10 000), stav květen 2008. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Terén:

Je mírně až středně kopcovitý (450-630 m n.m.), dobře až středně dobře průchodný, s hustou sítí komunikací a poměrně značným množstvím oplocenek. V rozsáhlém prostoru souvislého lesa se nacházejí pásy souvislých skal, skalek a kamenů, místy i rozsáhlejší kamenná pole. Početný výskyt plošinek.

Školka:

Rodiče mohou po dobu pobytu v lese odložit dítě (i v kočárku) do „školky“, kde bude o ně postaráno.

Přihlášky:

Odboráři zašlou přihlášku s potvrzeným členstvím na sekretariát OSPPP faxem na číslo 234463210 nebo poštou na adresu: Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, Nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3. Kopii přihlášky zašlou v elektronické podobě na e-mailovou adresu sobsa@volny.cz! Ostatní, tj. neodboráři, zašlou přihlášku elektronickou poštou na adresu sobsa@volny.cz. nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po uhrazení odpovídajícího poplatku (neodboráři), jinak je neplatná. Uzávěrka přihlášek zaslaných na předepsaném formuláři je v pondělí 18. května 2009.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 18. 5. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při zrušení přihlášky později je stornovací poplatek minimálně 30% z ceny. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo z přihlášených nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

 

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Využijte mnoha možností, které nabízí Rokycansko. Viz internetové adresy:

www.rokycany.cz

www.muzeumrokycany.cz

www.vojenskemuzeumrokycany.cz

Podle svých zájmů můžete navštívit:

Plavecký bazén Rokycany,

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka (paleontologie a železářství) otevřeno 8:00 – 16:00,

Vojenské muzeum demarkačních linií otevřeno 9:00 - 18:00,

Pamětní síň Jindřicha Mošny a vodní hamr v Dobříce,

Dřevěný přívoz v Darové přes řeku Berounku,

Hrobku rodu Šternberků ve Stupně,

Kapli Navštívení P. Marie na Vršíčku u Rokycan,

Synagogu v Radnicích (po domluvě na tel. 371 785 085),

Zříceninu hradu Libštejn,

Nebo dalších více než 300 nemovitých památek.

V sobotu večer bude společné posezení v Hotelu Bílý lev, při němž budete seznámeni s průběžnými výsledky po první etapě.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. Případné další informace o akci si můžete vyžádat u Rudolfa Vaigla, SOBSA, tel.: dopoledne 234 244 406, odpoledne 266 312 453, nejlépe e-mail: sobsa@volny.cz, mobil 604 151 789. Sledujte také stránky SOBSA na http://www.sobsa.cz

 

Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Rudolf Vaigl

Tajemník organizačního výboru: Jan Benda

Ředitel závodů: Jan Brádler

Hlavní rozhodčí: Jan Čech (Tomáš Kužel)

Stavitelé tratí: Karel Nitsch (sobota), Milan Borovička (neděle)

Technické provedení závodů: Pavel Kurfürst

Výpočetní centrum: Jan Benda

Marketing: Jan Sláma

Realizační tým: Božena Adamová, Iveta Jünglingová, Jana Puchernová,

Zuzana Vaiglová, Ondřej Skripnik

Technická spolupráce:  oddíl orientačního běhu FSP[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné, a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.