Střední Šumavou na kole nebo pěšky

Rozpis sportovní akce

ROZPIS sportovní akce

Střední Šumavou  na kole nebo pěšky

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín:

25. 9. 2009 – 28. 9. 2009

Prezence a příjezd účastníků vpátek 25. 9. 2009  do 22.00 hodin.

Místo konání:

Penzion Bystřina - rekreační středisko Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví, které se nachází na Čeňkově Pile, u soutoku Vydry a Křemelné, asi 25 km od Sušice.

Sportovní aktivity:

Cykloturistika  a  pěší turistika. Na první dva dny  budou pro cyklisty připraveny trasy do zajímavých míst vokolí. Přesný popis tras, které jsou tentokrát náročnější, obdrží účastníci na místě. Už teď ale můžeme prozradit některá místa - Modrava, Poledník, Prášily, Prášilské jezero, Březník, Klostermanova chata  a další. To vše vnádherné krajině šumavských kopců.

Jeden den  bude vyhrazen pěší turistice Povydřím.

Od cyklistů požadujeme kolo vdobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení ( přilba ) a také za znalost silničních předpisů pro cyklisty. Vzhledem ktomu, že se budeme pohybovat po národním parku, prosíme všechny účastníky o dodržování pravidel. Zejména zákazu jízdy cyklistům na vybraných komunikacích.  Nezapomeňte na cyklo láhev, energetické nápoje a  rychlé cukry, které se všumavských kopcích budou hodit.

Ubytování:

Penzion Bystřina poskytuje ubytování ve 1, 2, 3 a 4 lůžkových pokojích steplou a studenou vodou. Sprchy a WC jsou společné. V ubytovacím zařízení je restaurace, společenská místnost stelevizí, vybavení pro stolní tenis, ohniště, možnost grilování vpřírodě a přírodní dětský koutek. Vrekreačním zařízení je možnost ubytování se psem – poplatek 55,-Kč za den si na místě hradí každý sám.

Doprava:

Individuální. Autem nebo autobusem (zastávka Srní, Čeňkova Pila). Parkovat lze před RS.

Stravování:

Začíná vždy snídaní. Je zajištěna polopenze (snídaně, večeře). Společné stravování začíná snídaní vsobotu dne 26. 9. 2009 končí snídaní vpondělí 28. 9. 2009. Vden příjezdu bude možné si vrestauraci  penzionu zakoupit večeři – výběrem zjídelního lístku.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

Kč/os.

1

Dospělá osoba

1200

2

Dospělá osoba - člen SOBSA a současně KZOZP

1050

3

Dítě 2 - 10 let

860

4

Dítě 2 - 10 let – člen SOBSA a současně KZOZP

710

Dítě do dvou let bez nároku na lůžko a stravu je zdarma

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Startovné může být hrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Platbu neskládejte vhotovosti! Datum platby a číslo účtu plátce uveďte vpřihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Šumavou na kole je to 200908xx Nadalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20090804. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo zodborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: ijuenglingova@csob.cz, případně Iveta.Junglingova@seznam.cz nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek  je ve čtvrtek  10. 9. 2009.
Kapacita je omezena počtem 47 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou kčasovému pořadí došlých přihlášek. Přednost mají členové SOBSA, musejí však poslat přihlášku včas. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude - li startovné uhrazeno,  je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 10. 9. 2009 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze smanipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně sohledem na stornovací podmínky pronajímatele.

Pro případné změny a odhlášky vdobě od 11. 9. 2009 do 21. 9. 2009,  volejte prosím pouze  paní Janu Puchernovu.

Další organizační pokyny obdržíte při prezenci.

Na místě budou kdispozici podrobné popisy připravených tras a  barevné kopie  map.

Trasy bude možné si  individuálně přizpůsobit – prodloužit případně zkrátit.

Cyklistům doporučujeme mapu:   Šumava – Železnorudsko  1 : 60 000  vydavatelství Shocart. Na této mapě budou  připraveny společné  trasy.

Pěší turisté si svůj program organizují sami. Pro zájemce zřad cyklistů i turistů bude připraven krátký výčet zajímavých míst vokolí.

Případné doplňující informace ktomuto rozpisu můžete získat u organizátorek akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724782 480 a Jany Puchernové – tel.: 731874 697. Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz.