Broumovskem na kole i pěšky

Rozpis sportovní akce

Broumovskem

na kole nebo také pěšky

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku před odesláním přihlášky  a odeslání přihlášky
do stanoveného termínu.

Termín:

Prezence a příjezd účastníků ve čtvrtek 30. 4. 2009 od 18.00, nejpozději do 22.00 hodin  nebo v pátek 1. 5. 2009 od rána.

Místo konání:

Rekreační areál  Hotelu VEBA, Broumov

 

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově pěší turistika. Na každý den budou pro cyklisty připraveny trasy různé délky a obtížnosti do zajímavých míst v okolí. Od cykloturistů vyžadujeme kolo v dobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji i svých dětí včetně potřebného vybavení (přilba apod.) a také za znalost silničních předpisů pro cyklisty. Trasy  budou  vedeny po  malebně  zvlněné  podkrkonošské pahorkatině.

V areálu je za pěkného počasí možnost využití tenisového hřiště s umělým povrchem.

 

Ubytování:

Hotel VEBA je krásný areál v centru Broumova, poskytuje nadstandardní ubytování v převážně dvoulůžkových pokojích. 

Doprava:

Individuální. Autem přes Hradec Králové (doporučuji sjet z dálnice na exitu 76   Nechanice), Jaroměř, Náchod a Hronov do Broumova po silnici č. 303. v Broumově jeďte  do centra a před náměstím uhněte vpravo dolů pod hradby. Silnice vás po několika zatáčkách vyvede přímo před  hotel, areál je vlevo od silnice. Hotel, jakož i cesta k němu, je dobře označen. Parkovat lze před hotelem.

Stravování:

Začíná vždy večeří. Je zajištěna polopenze (snídaně, večeře). Sportovní akce končí snídaní v neděli  3. 5. 2009.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

1

Dospělá osoba

1650

1100

2

Členové SOBSA

1500

1000

Sloupec a platí pro příjezd ve čtvrtek (3 noci), sloupec b pro příjezd v pátek (2 noci) 

Startovné uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Startovné může být hrazeno ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Broumovskem na kole i pěšky je to 200902xx Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20090204. Pokud bude prováděna úhrada startovného ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail ivaproch@centrum.cz, nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek  je v pátek  24. 4. 2009.
Kapacita  není neomezená, pořadatelé tedy přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Přednost mají členové SOBSA, musejí však poslat přihlášku včas. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí. Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 17. 4. 2009 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky   je stornovací poplatek 100% z ceny. Tyto případy se budou individuálně řešit. 

 

Další organizační pokyny včetně popisu tras obdržíte při prezenci.

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorky akce:    Ivy Procházkové 724 302 539, popř. Romana Procházky 602 227566,                                      e-mail: ivaproch@centrum.cz nebo garaze-proch@volny.cz.

Doporučené trasy

Na místě budou k dispozici i ofocené mapy. Všechny trasy jsou koncipovány jako maximální a lze je zkrátit vynecháním části okruhu, podle možností účastníků. 

Pro pěší turisty jsou připraveny trasy po bližším okolí, jsou však také velmi zajímavé. Pro ty, kteří se zajímají nejen o sportovní výkony na kole či bez něj, připravili pořadatelé bulletin, kde jsou krátce zachycena fakta o nejzajímavějších místech, kterými budete projíždět. Trasy jsou plánovány následovně:

Cyklotrasy

1.    den – pátek: Národní park Stolové Hory, vyjížďka do Polska - 47 km

Start v Broumově, vyjíždíme směrem na

-       Martínkovice po trase 4000 na

-       Božanov. Zde míjíme zachovalý kostel sv. Máří Magdalény a jedeme vlevo po značené cyklostezce do Polska, obce

-       Radków. Zde začíná dlouhé a místy prudké stoupání lesem do oblasti stolových hor. Po cca 10 km a „sto zatáčkách“ se dostanete do obce

-       Karlow, kde lze navštívit národní park Stolové Góry (vstupné je 5 Zlotých), vystoupit na Malý a Velký Szczeleniec, skalní bludiště či terasovité vyhlídky.  V parku i v obci se lze občerstvit. Pokračujeme po silnici k odbočce na

-       Ostrou Góru, kde po 5,5 km klesání po asfaltce dojedeme zpět do ČR.  Dojedeme do

-       Machovské lhoty, kde na mostě uhneme vpravo na cyklotrasu 4002 směrem na Řeřišný k Machovskému kříži. Cesta vede zajímavou přírodní oblastí – slatina a pcháčové louky s bohatou květenou, který je vhodný pro rozmnožování mokřadní fauny. Pokračujeme po cyklotrase (také modrá turistická značka) Černým dolem až na

-       parkoviště Horní Božanov. Zde uhneme vlevo na cyklotrasu 4004 a pokračujeme na sever až k rozcestníku k Chatě pod Korunou, kde odbočíme na cyklotrasu 4303, která nás dovede zpět do Martínkovic. Odtud známou cestou zpět do Broumova.

 

2.    den – sobota:

A.   Vyhlídková trasa Javořími horami přes Hvězdu zpět do Broumova – náročnější terény - 47 km

Start v Broumově na náměstí po žluté směr k železniční stanice. Míjíme kostel sv. Václava (K.I.Dientzenhofer). Za křižovatkou vlevo po hlavní silnici. Míjíme autobusové nádraží, přes železniční přejezd a z křižovatky nahoru na vedlejší silnici směr

-        Šonov, západně od  města se tyčí silueta kostala sv. Markéty.  Odtud po trase č. 4002 Javoří hory.  Průjezd Šonovem a dále stoupáme po polní cestě až k lesu. Po cca 2,5 km výjezd z lesa na rozcestí, dále po modré nad obec Rožmitál, kde se cesta kříží se žlutou. Pohledy na pásmo Javořích hor. Po dalších 3 km se dostáváme na rozcestí, kde se trasa opět kříží se žlutou. Zde odbočíme vlevo a klesáme souběžně se žlutou na křižovatku pod chatovou osadou Janovičky.  V zimě se zde konají závody psích spřežení. Oblíbené turistické a lyžařské středisko. Dále směr

-        Heřmánkovice. Zde lze navštívit kostel Všech svatých (odbočka z cyklotrasy 1,5 km). Od značení  pokračujeme doprava, nahoru na konec obce. U poslední autobusové zastávky (točna) zahneme doleva do lesa, nahoru. Následuje klesání Uhlířským údolím, do Hynčic k pstruží líhni. Významnou architektonickou památkou je vila továrníků Heinzelů.

Na křižovatce před Ruprechticema zahneme doleva po asfaltové silnici okolo kostela sv. Magdalény přes Jetřichov na parkoviště u Lomu na Pasách. Asi 300 m pojedeme po hlavní silnici, abychom mohli zabočit na cyklotrasu 4000 a dostali se na

-       Ameriku a odtud pěšky na Hvězdu cca 1 km. Vrátíme se zpět na Ameriku a přes  

-       Křinice zpět do Broumova. Cestou míjíme hřbitov, v jehož středu stojí dřevěný kostel, nejstarší dochovaná dřevěná stavba ve střední Evropě. 

B.   Trasa přes Hvězdu a Ostaš – cyklisticky méně náročná varianta, více památek - 44 km

Start v Broumově, přes Křinice a Ameriku na Hvězdu (jedeme v opačném směru trasy popsané pod bodem 2.A.). Odtud po silnici dolů do

-       Hlavňova a po cyklotrase 4000 a dále 4001 do

-       Suchého Dolu a Slavný. Zájemci se mohou podívat po červené turistické trase na Slavenskou vyhlídku. Pokračujeme po cyklotrase

-       4150 či delším okruhem 4151 do

-       Police nad Metují. Po prohlídce Polického náměstí vyjedeme po silnici č. 301 do

-       Žďáru nad Metují. Zde najdeme nádraží a od nádraží budeme stoupat po cyklotrase 4003 na

-       Ostaš. Možnost příjemného občerstvení v chatové oblasti. Z Ostaše sjedeme zpět do Žďáru nad Metují a poračujeme po cyklotrase 4003 do

-       České Metuje. Před obcí je velký smírčí kříž (prchající člověk a sekera, text) z r. 1501.Lze zde vidět pískovcové sloupky (neobvyklá forma zvětrávání pískovců a opuk). Pokračujeme vpravo proti proudu řeky Metuje do

-       Teplice nad Metují. Projedeme Teplicemi a pokračujeme po červené turistické trase 4 km k 

-       Vernéřovické studánce. Cestou  míjíme Arnikovou louku se zrašeliněnými partiemi. Vyvěrá zde pramen vody (prý léčivý) a je nazýván Mariánský. V r. 1821 zde přibyly 3 kaple s křížovou cestou a kostel a celé místo upraveno pro poutní účely. Dnes poněkud zpustlé. Jedeme dále do

-       Vernéřovic a kolem Vernéřovického potoka přes

-       Hejtmánkovice po silnici č. 302 do Broumova.

3.     den – neděle: Adršpašsko-teplické skály

Poslední den po vyklizení hotelu doporučuji odjezd do areálu Národního parku Adršpašsko Teplické skály s prohlídkou.

Turistické trasy

  1. Hřebenová túra po Broumovských stěnách

Z Broumova Jiráskovou cestou po červené turistické značce přes Křinice  na Hvězdu. Odtud vlevo po červené značce Hřebenovou túrou přes Supí hnízdo až k rozcestí nad Slavným. Zaječí roklí po žluté značce se dostanete na zelené značení. Po zelené se dostanete zpět do Broumova. 

  1. Do Police nad Metují

Z Broumova Jiráskovou cestou po červené turistické značce přes Křinice  na Hvězdu. Z Hvězdy Hrubou roklí po červené přes Hlavňov směrem na Ostaš a z Ostaše zpět přes Bukovici do Police nad Metují. Zde je vhodné využít  autobusu a dojet pohodlně do Broumova. Nejkratší pěší cesta do Broumova vede Kovářskou roklí buď přes Supí hnízdo nebo Hvězdu, Ameriku a Křinice.

  1. Polsko

Cesta autem do Národního parku Stolowe Gory vede přes Otovice Tlumaczow a Radkow do Karlova. Po prohlídce je možné zajet do malebného lázeňského města Kudowa Zdroj s možností využití zdejšího lázeňského komplexu.