Soutěž o nejvšestrannější dvojici - pravidla Volejbalu

Úvodem: vzhledem k tomu, že zde budou proti sobě stát dva dvoučlenné týmy, jsou pravidla hry významně podobná pravidlům beachvolejbalu (konec-konců za pěkného počasí se bude hrát namísto volejbalu v hale pravý BEACH na venkovním kurtu)

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 

Charakteristika hry

 

1.       je to zápas hraný dvěma družstvy o dvou hráčích na hřišti (pískovém) rozděleném sítí.

2.       Účelem hry je poslat míč povoleným způsobem přes síť na zem do pole soupeře a zabránit soupeři udělat totéž.

3.       Družstvo má tři odbití k vrácení míče (včetně tečování na bloku).

4.       č je uveden do hry podáním: úderem do míče podávajícím přes síť do pole soupeře. Hra pokračuje až do okamžiku než se míč dotkne hřiště, letí mimo nebo se družstvo nepodaří vrátit míč předepsaným způsobem.

5.       Když přijímající družstvo vyhraje rozehru, získá bod a právo podávat. V tomto případě musí dojít ke změně podávajícího hráče.

 

ZAŘÍZENÍ, VYBAVENÍ , HRACÍ PLOCHA

 

Hrací plocha:

Rozměry: Hřiště je obdélník o rozměrech 16 x 8 m (v tělocvičně provedeme zkrácení hřiště na uvedené rozměry formou vylepení nové zadní čáry textilní lepenkou)

Povrch hrací plochy: palubovka (chladné počasí, déšť) nebo písek (venkovní kurty na BEACH)

Čáry na hřišti

Hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma koncovými čarami. Jak postranní tak koncové čáry jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště.

Není střední čára.

Zóna podání

Zóna podání je prostor za koncovou čarou a mezi prodloužením obou postraních čar. Hloubka zóny podání je vymezena koncem volné zóny.

 

Zařízení a vybavení: standardní dle pravidel volejbalu

 

Výška sítě: mužská 2,43 m

 

Č:

a) pro případ hry v hale – standardní volejbalový schválený FIVB

b) pro hru na venkovních BEACH kurtech - standardní beachvolejbalový schválený FIVB (větší obvod cca 66 až 68 cm)

 

ÚČASTNÍCI

 

DRUŽSTVA: Družstvo se skládá výlučně ze dvou hráčů.

VÝSTROJ HRÁČŮ: Výstroj hráčů se skládá ze “šortek" nebo plavek. Tričko nebo vrchní oblečení („tops“) je libovolné

OBUV:

a) pro případ hry v hale – sportovní obuv do haly (světlá podrážka)

b) pro hru na venkovních BEACH kurtech - Hráči musí hrát bosí, mohou si ponechat ponožky

 

 

BOD, VÍTĚZSTVÍ V SETU A V UTKÁNÍ

 

Vítězství v utkání :

Utkání vyhrává to družstvo, které vyhrálo set

V případě vypršení limitu určeného pro hru vyhrává mužstvo, které dosáhlo více bodů

Vítězství v setu: Set vyhrává družstvo, které získalo 21 bodů s rozdílem nejméně 2 bodů. V případě nerozhodného stavu 20-20 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo vedení jednoho z družstev dvoubodovým rozdílem (22:20, 23:21 apod.)

Časový lit pro odehrání zápasu: 8 minut

Vítězství v rozehře:

Kdykoliv družstvo chybuje při svém podání nebo ve vracení míče, nebo se dopustí jakékoliv jiné chyby, vyhrává rozehru družstvo soupeře s jedním z následujících důsledků:

- Jestliže družstvo soupeře podávalo, získává bod a pokračuje v podání.

- Jestliže družstvo soupeře přijímalo podání, získává také bod a právo podávat

 

 

PŘÍPRAVA NA UTKÁNÍ, STRUKTURA HRY

 

PŘÍPRAVA NA HRU

Losování: Před zahájením hry provede rozhodčí losování za přítomnosti kapitánů obou družstev. Vítěz losování si vybírá:

a) buď právo podávat nebo přijímat podání nebo

b) stranu hřiště.

Poraženému zůstává zbývající volba.

 

POSTAVENÍ HRÁČŮ

1. V okamžiku, kdy podávající udeří do míče, musí být každé družstvo uvnitř vlastního pole (vyjma podávajícího).

2. Hráči se mohou postavit do jakéhokoliv postavení. Není určené po-stavení na hřišti.

3. Nejsou chyby v postavení.

4. Pořadí postupu na podání: Pořadí postupu na podání musí být dodržováno po celý set (podle určení kapitánem družstva ihned po losování) a pravidelně se oba hráči střídají po ztrátě podání a jeho opětovném získání.

 

ČINNOSTI VE HŘE

 

Stručný popis: obecně jsou platná ustanovení herních pravidel volejbalu s těmito výjimkami:

1.       Každé družstvo je k vrácení míče přes síť oprávněno použít maximálně tří odbití – včetně teče při bloku na síti!

2.       Dva hráči se mohou dotknout míče současně, dotknou-li se dva spoluhráči míče současně, je to počítáno jako dvě odbití a ve hře může pokračovat kterýkoliv z nich (poslední třetí odbití)

3.       Spoluhráč podávajícího hráče nesmí bránit cloněním soupeři ve výhledu na podávajícího nebo dráhu letu míče. Na žádost soupeře se musí posunout stranou

4.       Hráč nesmí dokončit útočný úder přes síť odbitím prsty - ulitím otevřenou dlaní sho-ra nebo zdola

5.       Hráč může přijímat prsty

6.       Dotek bloku je počítán jako odbití družstva. Po doteku bloku má blokující družstvo pouze další dvě odbití.