Soutěž o nejvšestrannější dvojici - pravidla Squash

Hra

Squash se hraje mezi dvěma hráči, z nichž každý musí používat raketu, s míčkem a na kurtu.

Skóre

Zápas je tvořen vítězstvím jednoho z hráčů podle upraveného modelu pro sportovní víkend. Hraje se na počítání beze ztrát a v časovém limitu. Limit bude upřesněn na místě. (Pravděpodobná verze při systému každý s každým bude hra na 6-7 minut. Počítání bude „pořád dál“ dokud neskončí časový limit. Takže zápas může skončit třeba 31:26. Při rovnosti bodů na konci limitu rozhoduje poslední výměna.

Body

Bod z dané výměny může dosáhnout jak přijímající tak i podávající hráč. Tzv. systém beze ztrát. Přijímající hráč v případě vyhrané výměny získává podání a volí stranu, ze které bude podávat. Pokud výměnu vyhraje podávající hráč, pokračuje v podání.

Podání

Hra začíná podáním z podávacího boxu, ve kterém musí podávající stát alespoň jednou nohou. Na počátku utkání rozhoduje o podávajícím stříhání (kámen, nůžky, papír). Při zahájení utkání a po zisku podání má podávající právo volby, ze které strany začne podávat. Následující podání se musí pravidelně střídat z obou stran. Podávající hráč pokračuje v podáních dokud neprohraje výměnu. Pak se podávajícím stává soupeř.Při podání se míček nadhodí rukou nebo raketou a zahraje se. Pokud hráč nadhodil, ale nezahrál úder, může podání opakovat.Pro správně provedené podání musí míč nejprve narazit na čelní stěnu mezi horní outovou a střední podávací čarou. Pak může (ale nemusí) narazit na boční, popř. i zadní stěnu a musí dopadnout do zadní čtvrtiny kurtu na straně přijímajícího. Jakýkoliv dotek čáry na stěně nebo podlaze kurtu je špatný míč.

Return

Dobře odehraný míč / return / musí být hráčem odehrán po prvním odskoku od podlahy nebo přímo ze vzduchu na čelní stěnu mezi horní outovou a spodní tinovou čáru. Před dopadem na čelní stěnu může být míč odražen o boční, zadní stěnu (sklo) nebo obě, nesmí se však dotknout podlahy. Raketa musí být v době dotyku s míčem v hráčově ruce. Soupeř může míč odehrát kdykoli po odrazu od čelní stěny (přímo ze vzduchu, po odrazu od boční, zadní nebo obou stěn apod.), musí to však být dříve než se míč dotkne podruhé podlahy.

Let

Bránění ve hře, při kterém soupeř neumožnil hráči přímý přístup k odehrání míče, nebo stál v dráze možného letu míče, nejednalo se však o situaci, kdy mohl hráč jednoznačně dokončit vítězně výměnu. Hráč, který je takto omezen požádá rozhodčího o "let" a výměna se opakuje beze změny skóre a podávajícího. Pokud si hráči rozhodují utkání sami, záleží posouzení situace na jejich dohodě.

Stroke

Bránění ve hře, při kterém soupeř neumožnil hráči odehrát míč, nebo dokončit úder, nebo stál v dráze možného letu míče přímo na čelní stěnu a jednalo se o situaci, kdy mohl hráč jednoznačně dokončit vítězně výměnu. Hráč, který je takto omezen požádá rozhodčího o "stroke" a ten rozhodne, jestli situace nastala. Výměnu v této situaci vyhrává hráč, kterému bylo bráněno ve hře. Pokud si hráči rozhodují utkání sami, záleží posouzení situace na jejich dohodě.

Obecné pravidlo

Squash je hra při, které je nutné na první místo zařadit bezpečnost protihráče. V žádném případě nehrajte údery, při kterých můžete soupeře ohrozit míčem nebo raketou. Pokud si nejste 100% jisti, že protihráče neohrozíte, nebo nevíte, kde se zrovna kolem Vás pohybuje, úder nehrajte a požádejte o nový míč („let“). Žádný vítězný míč nestojí za poranění protihráče.

Doporučení

Je vhodné při zápasech používat ochranné brýle. Samozřejmostí by měla být vhodná obuv nezanechávající černé stopy. Než se pustíte do hry, nezapomeňte se dostatečně rozcvičit! (zahřát, protáhnout, zastrečovat)