Rekreační turnaj v Pétanque - pravidla

  1. Petanque je hra o dvou týmech. Tři hráči proti třem (každý hráč má dvě identické koule), dvou hráčů proti dvěma (každý hráč má tři identické koule) nebo jednoho hráče proti jednomu (každý hráč má tři identické koule). Ve hře nesmí být více než 12 koulí.
  2. Ke hře se používají většinou kovové koule o průměru 70 – 80 mm a menší dřevěná koule o průměru 25 – 30 mm. Říká se jí Jack, prasátko nebo – jak si oblíbil tradiční ředitel našich turnajů Václav Strnadel – KOŠONEK („cochonette“).
  3. O zahájení hry rozhodne los. Hráč z vítězného družstva vybere startovní místo a metu, od níž se budou koule házet. Správně to má být kruh o průměru 36 – 50 cm, pro naše potřeby postačí kus oděvu, klacek apod.
  4. Hráč zahajující hru hodí KOŠONEK od mety do vzdálenosti 6 – 10 metrů. KOŠONEK musí být z místa odhodu viditelný. Potom tentýž hráč hází svoji první kouli a snaží se ji hodit co nejblíže ke KOŠONKU.
  5. Protihráč z druhého družstva se postaví k metě a snaží se hodit svoji kouli tak, aby se také dokutálela co nejblíže ke KOŠONKU. Může tak učinit i vyražením protivníkovy koule. Vede tým, jehož koule je nejblíže u KOŠONKU.
  6. Ve hře pokračují hráči prohrávajícího družstva tak dlouho, než je jejich koule nejblíže u KOŠONKU nebo do té doby, něž jim dojdou koule. Takto se družstva v házení koulí střídají dokud neodhodí všechny koule.
  7. Pokud jsou dvě koule soupeřících družstev stejně daleko od KOŠONKU, pak družstva hází střídavě až do rozhodnutí. Pokud již nemají další koule, hra se anuluje.
  8. Vítězné družstvo získává jeden bod za každou kouli, která je blíž ke KOŠONKU než nejbližší koule poražených. V jedné hře lze tedy získat od jednoho do čtyř, případně šesti bodů. Ředitel turnaje určí, zda zápas končí po dosažení 11-ti nebo 13-ti bodů.
  9. Hráč družstva, které vyhrálo předchozí hru, hází KOŠONEK obvykle z místa, kde předchozí hra skončila.