Soutěž o nejvšestrannější dvojici - pravidla Bowling

Budeme hrát klasický 10-kuželkový bowling na 10 kol. Soutěžit se bude podle platných pravidel bowlingu 1).

Hlavním rozdílem oproti obvyklým pravidlům je to, že celá dvojice hraje jako jeden hráč. Spoluhráči se pravidelně střídají po každém vypuštění (jednom hodu koule). Každá soutěžní dvojice odehraje jednu hru a celkové skóre z tého hry se použije pro stanovení pořadí v tomto turnaji.

Bodování

My sice využijeme automatické bodovače, ale přesto zde uvedeme alespoň stručný přehled bodování.

STRIKE

Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v dané části (kole). Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.

SPARE

Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním vypuštění v části jsou při druhém vypuštění v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.