Soutěž o nejvšestrannější dvojici - pravidla Streetball

Hraje se podle platných pravidel basketbalu s těmito doplňky:

1.       Hraje se na jeden koš. Tým se skládá ze 2 hráčů (1 dvojice). Doplnění týmu v případě zranění jednoho ze dvojice je podmíněno souhlasem ředitele turnaje.

2.       Hrací doba je 6 minut hrubého času nezávisle na skóre. Začátky utkání dle rozpisu umístěného na zdi vedle hřiště na streetball. Pakliže se tým nedostaví ve stanovenou dobu na hrací kurt, kontumačně prohrál. Ředitel soutěže může hrací dobu v nezbytných případech upravit. Změnu hrací doby však musí oznámit nejpozději 10 minut před plánovaným začátkem zápasu.

3.       Týmy se před utkáním  2 minuty společně rozehrají. I před tím se však důrazně doporučuje řádné rozcvičení pro zabránění případným zraněním.

4.       Před vlastním začátkem hry losují zástupci týmů o míč systémem „kámen-nůžky-papír“.

5.       Hodnota košů – z pole je 1 bod, ze vzdálenosti větší než 6,25m („trojková čára“) 2 body. Dvojice uvedena na rozpise v daném zápase jako první počítá skóre a hlásí hodnotu každého koše. V případě sporu rozhoduje pozorovatel, případně diváci prostou většinou.

6.       Po platném koši má míč soupeř, který po vhazování musí míč dopravit za čáru 6,25m („trojkovou čáru“), jinak koš, který následuje, nebude uznán a míč získá soupeř.

7.       Při získání míče ve hře musí hráč míč dopravit za čáru 6,25m („trojkovou čáru“).

8.       Vhazování po faulu nebo přestupku (např. kroky) se provádí za nejbližší čárou. V tomto případě může hráč na hřišti po rozehrání ze zázemí ihned hrát na koš bez omezení (nemusí za čáru 6,25m).

9.       Fauly hlásí faulující (očekává se spravedlivý přístup), v případě sporu rozhodují diváci. Docílí-li tým koše zároveň s faulem, koš platí a míč je přiznán soupeři k vhazování po koši, jako by k faulu nedošlo. Po pěti faulech týmu je každý faul trestán trestným hodem či dvěma hody, pokud bylo stříleno za čárou 6,25m. Trestný hod má hodnotu 1 bodu.

10.   Není možno čerpat oddechový čas.

11.   Střídání není povoleno.

12.   Pro dodržení spravedlivého průběhu po celé utkání, běží pomyslných 24 sekund. Překročí-li útočící tým tento limit, ztrácí míč. Je-li přítomen pozorovatel, upozorní na posledních 10 sekund útoku bez přerušení hry.

13.   V případě nerozhodného výsledku střílí každý hráč týmu 1 trestný hod. V případě shody po prvním kole trestných hodů střílí již jen jeden hráč každého týmu v sériích po jednom trestném hodu střídavě do rozhodnutí.

14.   V případě jakékoliv neshody rozhoduje pozorovatel. Pokud není přítomen, nebo rozhodnout nemůže, losuje se. Neuposlechnutí pozorovatele má za následek ztrátu míče. Pokud po neshodě hra opět pokračuje, považuje se za objasněnou.

15.   Hráči ani pozorovatel nemají právo měnit pravidla. Případné protesty řeší s konečnou platností ředitel soutěže.

16.   Hraje se s míčem, který dodá ředitel soutěže. Vlastní míče hráčů mohou být použity pouze na rozcvičení.

 

Alternativní znění bodu 2:

Hrací doba je 6 minut hrubého času nebo doba, kdy jeden z týmů dosáhne 5 bodů, podle toho, co nastane dříve. Začátky utkání dle rozpisu umístěného na zdi vedle hřiště na streetball. Pakliže se tým nedostaví ve stanovenou dobu na hrací kurt, kontumačně prohrál. Ředitel turnaje nebo organizátor může hrací dobu v nezbytných případech upravit. Změnu hrací doby však musí oznámit nejpozději 10 minut před plánovaným začátkem zápasu.