Správným směrem s Vitalitas-XVI. ročník

určeno začátečníkům i pokročilým

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Správným směrem s Vitalitas; XVI. ročník

Závod o nejlepšího orientačního běžce - zaměstnance peněžnictví a pojišťovnictví

Hlavní partner:                 Vitalitas pojišťovna, a.s.

Pořádající subjekt:  Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí (SOBSA)

Spolupořadatel:               FS Praha, současně Mistrovství oblasti

Typ závodu:               Klasická trať

Závodní kategorie:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii H55.

ŽA - náročnější trať pro ženy, obdobné, viz. podmínky kategorie MA. Náročnost odpovídá cca kategorii D45.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá cca výkonnostní kategorii D55.

N2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km. Náročnost odpovídá cca kategorii HD14.

N1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km + asi 1 km na start (HD10).

Závod se uskuteční s měřením času u všech kategorií, a podle pravidel orientačního běhu s následujícími výjimkami:

-  kategorie MA, MB, ŽA, ŽB: přepočet výsledných časů věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků počínaje věkem 30 let. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího;

- závod v kategoriích MA, ŽA bude vypsán pouze při účasti min. 3 závodníků/závodnic. V opačném případě budou kategorie sloučeny do MB, resp. ŽB a náročnost takovéto kategorie bude odpovídat kategorii B; ženy mají právo startovat i v mužských kategoriích;

- v kategoriích MB, ŽB se za jednu chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítá 20 minut a závodník není diskvalifikován;

- v kategoriích N1, N2 se za chybu v označení průchodu kontrolou, nebo její vynechání připočítává 10 minut. Pokud závodníci najdou a správně označí alespoň polovinu kontrol, rovněž nebudou diskvalifikováni;

- závodníkům přidělí pořadatelé startovní čas, který je nutno dodržet. Pokud někteří z rodičů poběží jako doprovod svého dítěte a potom teprve svoji trať, musí to ohlásit v přihlášce. Dítěti bude umožněn start buď „na krabičku“ (v libovolném čase), dospělému v celou minutu při zapsání do listiny na Startu. V obou případech jen do uzavření startu.

datum:                        neděle 12.6.2022

místo konání:           Ondřejov u Prahy

centrum:                              sad areálu Astronomického ústavu AVČR, 49.9135N, 14.7827E

START :                         od 11:00  intervalový

Mapa:                          Bude upřesněno

Terén:                           středně kopcovitý

Parkování:                    na vyznačených místech, bude vybíráno parkovné, dodržujte prosím pokyny spolupořadatelů, vzdálenost parkoviště centrum závodu do 800 m.

Upozornění:                 

Covid 19:                       V závislosti na aktuální situaci a platných úpravách může (a nemusí) docházet k různým změnám/omezením, sledujte prosím ORIS.

přihlášky:                   elektronicky zde  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7060

uzávěrka:                            termín do 29.5.2022 23:59h

(odkaz najdete rovněž na www.sobsa.cz nebo https://oris.orientacnisporty.cz/); Závodník

může přihlásit i další závodníky jen s jejich souhlasem.

Přihlášky po termínu jen výjimečně, na e-mail Ondrej.Janecek@seznam.cz, a za startovné zvýšené o

50%. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Uveďte jméno, kategorii

kterou chcete běžet (příp. registrační číslo a číslo svého SI čipu, nebo požadavek na jeho zapůjčení).

V případě dotazů či problémů s přihlášením se prosím obraťte na Ondru Janečka na tel: 731 627 019.

Stručný návod přihlášení:

1)        klikněte na odkaz zde a pak rovnou na bod 5), NEBO jděte na https://oris.orientacnisporty.cz/

2)        v rozbalovacím menu uprostřed nahoře zvolte všechny závody 

3)        zvolte měsíc, kdy se závod koná

4)        klikněte na název našeho závodu

5)        nepřihlašujte se svým registračním jménem do ČSOS (pokud jste v ČSOS trvale přihlášeni, odhlaste se), ALE svoji přihlášku zahajte kliknutím napravo na  Jednorázová přihláška.

6)        Ověření emailu

Zadejte svoji mailovou adresu a klikněte na zaslat ověřovací email. Na svůj e-mail obdržíte PIN.  

(někdy je nutné dát systému pár minut, než PIN pošle)

7)        Zadat/evidovat jednorázovou přihlášku

Níže na stránce zadáte znovu svůj e-mail a PIN, který vám přišel a kliknete na zadat/evidovat jednorázovou přihlášku.

8)        PIN si uschovejte pro další přihlašování

9)        Kontaktní informace

       Důležité: jako název klubu napište jméno vaší rodiny. Příklad: Pláničkovi, Šafrovi, Janečkovi atd. Pod názvem vaší rodiny (klubu) můžete přihlásit i další závodníky z vašeho klanu (např. pod Křivánkovi může být přihlášen i Vojta Kolenčík, Šlitrovi apod.). Dále doplníte zbylé kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, země a souhlas se zpracováním osobních údajů), a klikněte na Uložit

10)    Přihlášky

     V přihlášce vyberete: Kategorii, Příjmení, Jméno, rok narození, pohlaví, SI čip - buď číslo vlastního, nebo „nepožaduji“ (u doprovodu). Políčko Půjčit SI zaškrtnete pouze, když čip chcete půjčit. Po vyplnění všech polí kliknete na Přidat - tak přihlásíte na závody i ostatní blízké, samozřejmě s jejich souhlasem. U kategorie Doprovodu bez mapy i přes to, že nebudete mít samostatně žádný čip, po vás bude chtít systém číslo. Zvolte 11111.

11) Doplňkové služby

     Odboráři si „koupí“ slevu na startovné a všichni ostatní zvolí jedno ze tří jídel.

     Vybírat je možné z:

     a) kuřecí řízek s hranolkami

     b) losos s čočkou beluga

     c) čínská směs s rýží

     Jídlo (i pití) si bude hradit každý sám, volba slouží k tomu, abychom nemuseli tak dlouho čekat. (restauraci sdělíme počet jednotlivých jídel předem)

Máte za sebou přihlášku na závod – huráJ!

Předpis za startovné a doplňkové služby včetně variabilního symbolu, pod kterým budete platit se vám objeví na obrazovce dole.

V případě problémů s vyplněním přihlášky pište nebo volejte Tomáši Janderovi (janderat@seznam.cz) či Ondřejovi Janečkovi (Ondrej.Janecek@seznam.cz).

vklady:    

Kategorie

platba

start v kategorii A nebo B

190 Kč

start v kategorii N1, N2

120 Kč

Odboráři

zdarma

Platbu uhraďte na účet SOBSA číslo:  4001639031/0100 s variabilním symbolem z přihlašovacího systému, ideálně se jménem přihlašovatele ve zprávě. Příspěvek pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví (OS) se vztahuje i na manžela/ku a děti, pokud nejsou výdělečně činné. Členství je třeba doložit na prezenci průkazem člena OS nebo potvrzením ZO OS o členství.

Při zrušení přihlášky do termínu 6.6.2022 je stornovací poplatek min. 40 % z celkového vkladu. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti bez předchozí omluvy se vklad nevrací. O snížení stornovacího poplatku může rozhodnout ředitel závodu na základě písemné/e-mailové žádosti + v závislosti na možnostech storna vůči 3. stranám a důvodech (vážné zdravotní a rodinné).

prezence:                    na shromaždišti, čas bude upřesněn v Pokynech, samostatně ve stanu SOBSA (nikoliv u spolupořadatelů). Obdržíte čip (pokud nemáte vlastní). Osobní věci bude možné odložit ve stanu SOBSA. Čas příjezdu na shromaždiště můžete přizpůsobit času ve startovce.

pokyny a startovka:        v týdnu před závodem: v ORIS; + Pokyny budou odeslány na e-mail uvedený v přihlášce; obojí též v tištěné podobě k nahlédnutí na prezenci.

Doprava autem:

Z Prahy do Ondřejova individuální. Cesta z centra Prahy většinou trvá do 40 minut. Z Prahy doporučujeme buď:

a) sjezd (21km) z dálnice D1 na Mirošovice, přes Mnichovice do Ondřejova, nebo

b) sjezd (29km) (u motorestu Naháč) přes Komorní Hrádek, Chocerady do Ondřejova.

Obě trasy jsou časově srovnatelné, jednodušší je zřejmě ta se sjezdem na 29km dálnice D1.

Vzdálenosti:              parkoviště – shromaždiště      do 800m

                                      shromaždiště – start                cca 500  m

                                      shromaždiště – cíl                      cca 500 m, start a cíl neleží u sebe

Systém ražení:          SI kontaktní (tedy tradiční😊)

stravování:

Tato akce je jednodenní, bez ubytování. Oběd si hradí každý sám, ten kdo si v „Doplňkových službách“ vybere druh jídla, něměl by ho měnit a  neměl by na něj dlouho čekat.

Oběd bude v restauraci Na statku v Jevanech (Náměstí 327, 28166 Jevany, Česko).

https://mapy.cz/zakladni?x=14.8089441&y=49.9707242&z=17&source=firm&id=12931720&ds=1

Čas oběda odhadujeme od 14:00 hodin dále. Cestu doporučujeme autem přes Třemblat, Struhařov, do Jevan na náměstí. Restaurace je 15km od shromaždiště a zabere cca ¼ hodiny autem.

výbava:

SI-čipy: obdržíte při prezenci. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce (Doprovod bez mapy uvede 11111)

Buzoly: pořadatelé buzoly nezajišťují, doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých.

Mapník: (plastové desky formátu A4 na ochranu mapy v případě mokrého počasí) najdete určitě doma, stejně tak širší izolepu, aby jste si vyrobili Popisovník (obal a držák na popisy kontrol).

Oblečení ani obutí není pořadatelem omezeno, ten doporučuje sportovní nesmekavé boty a zakrytí dolních i horních končetin.

občerstvení:              obvykle voda v cíli, někdy i na trati; stánky v centru závodu.

první pomoc:            v centru závodů u spolupořádajícího oddílu.

další služby:              úschovna, v nejhorším i dětí (na vaše rizikoJ), atd. po dohodě na Prezenci.

vyhlášení a ceny:

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v restauraci po skončení závodu. Nejlepší z každé kategorie obdrží drobné upomínkové ceny formou švédského stolu. Vyhlašování proběhne v pořadí ŽA, MA, ŽB, MB, N2, N1.  

 

protesty k závodu:           písemně zástupci ředitele, s vkladem 100 Kč do okamžiku vyhlášení v restauraci.

další informace o akci:

Sledujte stránky SOBSA a tohoto závodu v ORIS, nebo zde https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7060 . Další případné informace nad rámec Rozpisu a Pokynů k akci si můžete vyžádat u Ondřeje Janečka Ondrej.Janecek@seznam.cz, tel: 731 627 019, Tomáše Jandery, janderat@seznam.cz, tel: 724 021 520.

Upozornění:             

- účastníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení akce; náročnost výkonu při závodě (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu;

- celá akce není hromadně pojištěna. Účastníci závodu, registrovaní v ČSOS, jsou v případě úrazu pojištěni. Ostatním účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu;

- přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS (včetně jména zaměstnavatele) a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webech závodů a v informačním systému ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/ ;

- v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti

o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,

Občanského zákoníku;

- dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, atd.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Hlavní organizátoři:              

Ondřej Janeček: ředitel závodu, kontakt se spolupořádajícím oddílem, sportovní část závodu

Tomáš Jandera: zástupce ředitele závodu, přihlašování v ORIS, stravování,  slavnostní ceremoniál

Markéta Janderová, Líba Pláničková: prezentace

Radovan Beneš/Kája Stenička: výsledky

Choutkovi/Randíkovi/Benešovi: stan, vybavení

Rudolf Vaigl: tajemník závodu, marketing, sponzoring, couching, úschovna