Turnaj v pétanque

pro rekreańćn√≠ hr√°ńće, dvojice

Turnaj v pétanque
pro rekreańćn√≠ hr√°ńće, dvojice
Praha ‚Äď VyŇ°ehrad
12. z√°Ňô√≠ Foto (Jm√©no:Petanque21, K√≥d:ModŇôany) JiŇô√≠ Kub√≠n

ROZPIS

turnaje rekreačn√≠ch hr√°čů p√©tanque

P√©tanque Modřany 2021

Pořadatel:
SOBSA - Spolek organiz√°torů bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠.

√öčastn√≠ci:
Členov√© SOBSA, zaměstnanci bank a pojiŇ°ťoven a jejich rodiny. Sportovn√≠ akce je organizov√°na jako otevřen√°, tj. mohou se j√≠ z√ļčastnit i ostatn√≠ z√°jemci.

Datum:

Neděle 12. z√°ř√≠ 2021. Zah√°jen√≠ turnaje v 11.30 hodin.

Prezence od 11:00 (otevřen√≠ br√°ny do are√°lu, od 11:30 bude otevřen bufet).

Ukončen√≠ turnaje podle počtu přihl√°Ň°en√Ĺch dvojic (předpoklad do 17:30).

Centrum turnaje:
HřiŇ°tě n√°rodn√≠ h√°zen√© v Modřansk√© rokli ‚Äď viz t√©Ňĺ https://mapy.cz/Modřany (k od zast√°vky MHD poliklinika Modřany ‚Äď doch√°zkov√° vzd√°lenost cca 300 m). Parkov√°n√≠ osobn√≠ch aut v bl√≠zkosti hřiŇ°tě je bohuŇĺel vyloučeno, nicm√©ně nějak√° m√≠sta snad bude moŇĺn√© nal√©zt na větŇ°√≠m parkoviŇ°ti v bl√≠zkosti zast√°vky MHD mezi ulicemi Gener√°la ҆iŇ°ky a Sofijsk√Ĺm n√°měst√≠m (př√≠jezd shora od LibuŇ°e ulicemi Gener√°la ҆iŇ°ky a Jordana Jovkova). Nicm√©ně ani v Modřanech nen√≠ nadbytek parkovac√≠ch m√≠st, pořadatel√© proto doporučuj√≠ raději vyuŇĺ√≠t MHD.

Občerstven√≠ a stravov√°n√≠:
V bufetu U Osaměl√© blechy v are√°lu hřiŇ°tě lze vybrat z nab√≠dky j√≠del a n√°pojů (na vlastn√≠ n√°klady).

Doprava:

Doporučujeme tramvaje linek 3, 17, 21 či 2. Dojet na zast√°vku Poliklinika Modřany, př√≠padně lze t√©to zast√°vky dos√°hnout autobusy linek 117, 150, 157, 165 nebo 190 (dle aktu√°ln√≠ nab√≠dky DP Praha). Upozorňujeme, Ňĺe někter√© spoje tramvajov√Ĺch linek nejedou z centra aŇĺ do Modřan. ¬†

Kategorie a jejich hodnocení:

MM ‚Äď soutěŇĺ dvojic muŇĺů, MŇĹ ‚Äď soutěŇĺ sm√≠Ň°en√Ĺch dvojic, ŇĹŇĹ ‚Äď soutěŇĺ dvojic Ňĺen.

SoutěŇĺ√≠c√≠ budou rozděleni do skupin, v nichŇĺ se utkaj√≠ syst√©mem kaŇĺd√Ĺ s kaŇĺd√Ĺm. Podle um√≠stěn√≠ v z√°kladn√≠ skupině budou pokračovat v druh√©m kole ve vylučovac√≠ch pavouc√≠ch. V z√°vislosti na počtu přihl√°Ň°ek si pořadatel√© vyhrazuj√≠ moŇĺnost hern√≠ syst√©m upravit.

Technické podmínky:
Turnaj se uskutečn√≠ podle upraven√Ĺch pravidel p√©tanque pro rekreačn√≠ hr√°če (viz př√≠loha). Hr√°t se bude na tr√°vě či p√≠sku (z√°vis√≠ na letn√≠ch sr√°Ňĺk√°ch) vedle hřiŇ°tě n√°rodn√≠ h√°zen√©. Sady koul√≠ na p√©tanque budou k dispozici na m√≠stě prezence, kde budou vyvěŇ°eny i tabulky včetně pořad√≠ utk√°n√≠. Pořadatel√© uv√≠taj√≠, pokud si dvojice přiveze vlastn√≠ sadu koul√≠ na p√©tanque (sada 2x3 koule), nen√≠ to vŇ°ak podm√≠nkou.¬† Dvojic√≠m doporučujeme stejnou barvu triček nebo jin√Ĺ společn√Ĺ prvek (stejn√© čepice apod.). Hr√°či si mohou rozhodovat sami nebo poŇĺ√°dat někoho z nehraj√≠c√≠ch.

Prezence:
U hřiŇ°tě v are√°lu ‚Äď cca 75 m od bufetu v době od 11:00 do 11:25 hodin.

Hospod√°řsk√© podm√≠nky:
Dvojice uhrad√≠ při prezenci √ļčastnick√Ĺ poplatek 100,- Kč. Členov√© odborov√©ho svazu peněŇĺnictv√≠ a pojiŇ°ťovnictv√≠ startuj√≠ zdarma, jen pokud doloŇĺ√≠ svoje členstv√≠ průkazem člena OSPP nebo potvrzen√≠m ZO OSPP o členstv√≠. Nulov√© startovn√© se t√Ĺk√° rovněŇĺ rodinn√Ĺch př√≠sluŇ°n√≠ků (manŇĺel/ka a v√Ĺdělečně nečinn√Ĺch dět√≠)‚Ķ

Ceny:
NejlepŇ°√≠ dvojice obdrŇĺ√≠ praktick√© ceny.

Přihl√°Ň°ky:
ZaŇ°lete na předepsan√©m formul√°ři elektronickou poŇ°tou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com.
Uz√°věrka přihl√°Ň°ek je v √ļter√Ĺ 7. z√°ř√≠ 2021.

Pros√≠me vŇ°echny, kteř√≠ budou z jak√Ĺchkoli důvodů svoji přihl√°Ň°ku ruŇ°it, aby to ihned ozn√°mili mailem (rudolf.vaigl@gmail.com ) a do předmětu zpr√°vy uvedli PETANQUE 2021 - ZRU҆EN√Ā PŘIHL√Ā҆KA nebo alespoň zavolali na tel. 604 151 789 do středy 8. 9. 2021.


PojiŇ°těn√≠ √ļčastn√≠ků:
Sportovn√≠ akce nen√≠ hromadně pojiŇ°těna. Doporučujeme uzavř√≠t individu√°ln√≠ pojistku pro př√≠pad √ļrazu.

Doprovodné programy:
Po skončen√≠ soutěŇĺe doporučujeme proch√°zku Modřanskou rokl√≠.

DalŇ°√≠ organizačn√≠ pokyny:
Při hře samotn√© i během přest√°vek dodrŇĺujte v maxim√°ln√≠ moŇĺn√© m√≠ře pravidla platn√° v dan√© době (odstupy, ochrann√© rouŇ°ky, dezinfekce - vŇ°e dle aktu√°lně platn√Ĺch ustanoven√≠ vl√°dy ČR). DalŇ°√≠ pokyny obdrŇĺ√≠te při prezenci. Př√≠padn√© dalŇ°√≠ informace o turnaji si můŇĺete vyŇĺ√°dat u tajemn√≠ka organizačn√≠ho v√Ĺboru Rudolfa Vaigla, SOBSA, nejl√©pe e-mail: rudolf.vaigl@gmail.com, mobil 604 151 789. Sledujte tak√© str√°nky SOBSA na http://www.sobsa.cz

 

Hlavn√≠ funkcion√°ři:

Předseda organizačn√≠ho v√Ĺboru a ředitel turnaje: Jiř√≠ Kub√≠n

Tajemn√≠k organizačn√≠ho v√Ĺboru: Ruda Vaigl

Technick√° ředitelka: BoŇĺena Adamov√°

Prezence: Zuzana Kubínová

Realizačn√≠ t√Ĺm: Helena Hol√° (Kub√≠nov√°) a dalŇ°√≠ dobrovoln√≠ci