Přechod Orlických hor

vysokohorská turistika

ROZPIS sportovní akce.  

Po hřebenech Orlických hor 2021.

Akce bude realizována v souladu s proti epidemiologickými podmínkami platnými v době pořádání.

Turistický program je třídenní. Jedná se o klasický horský přechod s ubytováním a stravováním v ubytovacích zařízeních.

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada účastnického poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.    

Počet účastníků této akce je limitován rezervovanou ubytovací kapacitou 14 osob.

Před odesláním přihlášky a úhradou poplatku si ověřte volnou kapacitu.

Termín:

Čtvrtek 3.6. – neděle 6.6.2021

Program:

Turistický přechod Orlických hor po trase:

Náchod – Dobrošov – Olešnice v Orlických horách – Šerlišský mlýn – Velká Deštná – Kunštátská kaple – Neratov – Rokytnice v Orlických horách.

Celková délka za 3 dny je 60 km (celkové převýšení: <1800 m a >1600 m).

Čtvrtek 3.6.2021

Příjezd do Náchoda a výstup na Jiráskovu chatu u Dobrošova, která je vzdálena cca 4 km od autobusového a vlakového nádraží v Náchodě. Převýšení cca <300 m.

Ubytování: Jiráskova chata.

Pátek 4.6.2021

Po snídani odchod z ubytování a přechod na Šerlišský mlýn pod Velkou Deštnou.

Trasa: Jiráskova chata – Dobrošov – Borová – Olešnice v Orlických horách – Šerlišský mlýn.

Ubytování: Šerlišský mlýn.

Celkem cca 24 km (převýšení: <720 m a >460 m, čas pochodu cca 8hodin).

Sobota 5.6.2021

Po snídani odchod z ubytování a přechod do Neratova.

Trasa: Šerlišský mlýn – Velká Deštná – Kunštátská kaple – Komáří vrch – Neratov.

Ubytování: Chata Neratov

Celkem cca 22 km (převýšení: <460 m a >700 m, čas pochodu cca 7hodin).

Neděle 6.6.2021

Po snídani odchod z ubytování a přechod do Rokytnice v Orlických horách.

Délka 11 km (převýšení: <280 m a >340 m)

Odjezd domů.

Doprava:

Do místa zahájení a z místa ukončení akce individuální.

Pro pražské účastníky akce nabízíme možnost domluvy společné dopravy veřejným prostředkem a to ve čtvrtek odpoledne: Praha – Náchod a v neděli odpoledne: Rokytnice v Orlických horách – Praha.

Zájem o společnou dopravu (pro jednotlivé cesty) uveďte prosím do poznámky v přihlášce.

Ubytování:

Jiráskova chata – dle možností ubytovatele.

Šerlišský mlýn – dle možností ubytovatele.

Chata Neratov – dle možností ubytovatele.

Stravování:

Po dobu turistického programu je zajištěna společná snídaně v rámci ubytování. Večeře a občerstvení během pochodu je ve vlastní režii.

Technické podmínky:

Nutná dobrá vyšlápnutá obuv s pevnou podrážkou.

Doporučujeme: oblečení pro horský přechod, teleskopické hole, pláštěnku, čepici,  termosku nebo jinou láhev na vodu, krém na rty a obličej s vysokým faktorem, sluneční  brýle a boty na přezutí.

V neposlední řadě dobrou náladu a kondici.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

Kč/os.

1

Dospělá osoba – základní poplatek

2000

2

Dospělá osoba – Člen OS pracovníků peněžnictví a       pojišťovnictví

1700

Členství v OSPP je nutné doložit a to průkazem člena při zahájení akce nebo potvrzením základní organizace. Oba dokumenty je možné poslat e-mailem na níže uvedenou adresu. Snížený poplatek platí pro členy a jejich rodinné příslušníky (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné).

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Účastnický poplatek může být hrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte účastnický poplatek z vlastních prostředků, platbu proveďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Po hřebechech Orlických hor 2021 je to 202101xx Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20210104. Pokud bude prováděna úhrada ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: iveta.junglingova@seznam.cz

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná. Uzávěrka přihlášek je v 30.5.2021. 

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Kapacita je omezena rezervací ubytování pro 14 osob. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní odpovědnost a současně budou dodržovat případná proti pandemická nařízení. Pokud nebudou vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 30.5.2021 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na rezervační podmínky ubytovatelů.

 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u vedoucí akce Ivety Jünglingové, tel.: 730 859 096 (večer), e-mail: iveta.junglingova@seznam.cz

Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz.