Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

2019:nocni:start [2019/05/13 16:11]
jbe vytvořeno
2019:nocni:start [2019/10/15 13:53] (aktuální)
jbe
Řádek 2: Řádek 2:
===== Noční závod v orientačním běhu dvojic ===== ===== Noční závod v orientačním běhu dvojic =====
-Rozpis akce ještě není zveřejněn. V případě dotazů nás **[[:kontakt|kontaktujte]]**.+{{template>:rp-list|yy=19|id=nocni}}
<html> <html>
 +
 +
 +<div xstyle='border:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 1.0pt 1.0pt 1.0pt'>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'>ROZPIS závodu v&nbsp;městském  orientačním
 +běhu nebo chůzi</p>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span xstyle='font-size:26.0pt'>Poznej
 +noční  Kutnou Horu aneb Advenťák</span></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=BodyText21><span xstyle='font-variant:normal !important;text-transform:
 +uppercase'>Noční  skorelauf  smíšených dvojic s&nbsp;hromadným startem</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span
 +xstyle='font-size:14.0pt'>Hlavní partner závodu : Město Kutná Hora</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Pořadatel:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>SOBSA - Spolek</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> organizátorů bankovních sportovních akcí , z.s. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Účastníci:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Zaměstnanci
 +bank, spořitelen a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována
 +jako otevřená, <b>tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci</b>. Členové OS
 +pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví i se svými rodinnými příslušníky platí
 +nižší účastnický poplatek.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Datum:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>Sobota 30.11.2019</span></b><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>, start  hromadný v&nbsp;17,30 hodin</span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>                                                                                                                                     </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Centrum závodu:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'> Dům děti a mládeže
 +Dominik v&nbsp;Kutné Hoře, Kremnická 32, Kutná Hora, </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'><a
 +href="https://mapy.cz/zakladni?x=15.2611151&amp;y=49.9473261&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=1905136">https://mapy.cz/zakladni?x=15.2611151&amp;y=49.9473261&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=1905136</a></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Kategorie:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><u><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'> A. Advenťák</span></u></b><b><span xstyle='font-size:11.0pt'> -  </span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>noční </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>závod 
 +smíšených dvojic  na jedné  městské  sprintové mapě , vhodný pro všechny věkové
 +kategorie ,  vhodné  i pro začátečníky a  všechny ty, kdo se chtějí bavit. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Kontroly
 +lze sbírat v&nbsp;jakémkoliv pořadí = skorelauf. Vy sami si volíte cestu, není
 +potřeba dodržovat pořadí kontrol ! Na místech zakreslených kontrol ale fyzicky
 +žádné lampiony nenajdete, na kontrolách budete hledat a zapisovat odpovědi na
 +soutěžní otázky, které dostanete na startu společně s&nbsp;mapou a startovní
 +průkazkou.  </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='margin-left:1.0cm;text-indent:-1.0cm'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><span xstyle='font-size:11.0pt'> <u>AB.
 +Advenťák brutus  -  </u></span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'>noční závod
 +smíšených dvojic  s&nbsp;výměnou map, vhodné pro  opravdu  pokročilé orientační
 +běžce ,kteří se chtějí bavit a nebudou nadávat organizátorům za brutální terén
 +a podmínky. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Podmínky
 +kategorie A  platí i pro kategorii AB  a navíc účastníci AB  budou razit
 +kleštičkami do startovní průkazky. Na to, že se jedná o příměstský terén je zde
 + slušné  převýšení ,terén není   běžecky jednoduchý, navíc může zasáhnout 
 +nepřízeň počasí. Proto zvažte své fyzické a psychické síly před výběrem této
 +kategorie.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Pro obě kategorie platí, <b>že
 +alespoň jeden z&nbsp;účastníků smíšené dvojice  je starší než 18 let.</b></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Je povolen start dvojic:
 +žena+muž,  žena + žena, žena+dítě do 10ti let, muž+dítě do 10 let</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Další  podmínky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Závod
 +se uskuteční za každého počasí a podle pravidel orientačního běhu.Limit závodu 
 +bude stanoven v&nbsp;rozpise, který obdrží všichni přihlášení v&nbsp;týdnu před
 +závodem.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Vítězem 
 +se stává dvojice, která dosáhne nejvyššího počtu nasbíraných bodů za nalezené 
 +kontroly, v&nbsp;případě shody bodů rozhoduje dosažený čas.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Za
 +každou započatou minutu po limitu bude závodní dvojici odečten 1 bod
 +z&nbsp;celkových dosažených bodů. Dvojice za překročený limit nebude
 +diskvalifikována. Je nutné , aby se dvojice od sebe nevzdalovala, nehledejte
 +kontroly každý zvlášť, není to fair play a přijdete o mnohé zážitky na trati. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt;color:red'>Závod probíhá za neomezeného provozu, dbejte  proto na
 +zvýšenou opatrnost v&nbsp;přecházení či přebíhání silnic a buďte ohleduplní ke
 +kolemjdoucím. </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt;color:red'>V&nbsp;prostoru parků platí přísný zákaz běhaní  po záhonech
 +a travnatých porostech   a okrasných prvcích. Jediným  možným  prostorem
 +pohybu  jsou cesty. Bez tohoto opatření by nám nebyl vstup do parku povolen a
 +vystavujeme se přísné pokutě. Porušení tohoto zákazu  je důvodem
 +k&nbsp;diskvalifikaci soutěžící dvojice.</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Přihlášky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'> Vyplněné
 +přihlášky zašlete elektronickou poštou na  speciálně zřízenou e - mailovou
 +adresu <b>adventak@email.cz</b>. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete až po
 +uhrazení odpovídajícího poplatku, jinak je neplatná. </span><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Uzá</span></b><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>věrka
 +přihlášek</span></b><span xstyle='font-size:11.0pt'> zaslaných na </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>předepsaném formuláři je </span><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>ve středu 20.listopadu 2019.</span></b></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2 xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Při
 +zrušení přihlášky po tomto termínu je stornovací poplatek <b><i>20,- Kč</i></b>.
 +Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou
 +řešeny případy, kdy se někdo z&nbsp;přihlášených nebude moci zúčastnit
 +z&nbsp;velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů. Odesláním přihlášky
 +bere přihlášený na vědomí, že náročnost výkonu (běh nebo chůzi) přizpůsobí
 +svému zdravotnímu stavu.</span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2 xstyle='text-align:justify'><b><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Počet smíšených dvojic je omezený na 100 dvojic.</span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> Neodkládejte proto přihlášky až na termín uzávěrky.
 +Případné naplnění limitu bude oznámeno na www stránkách SOBSA.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>V&nbsp;přihlášce uvěďte
 +prosím svého zaměstnavatele ( u pracovníků bank a pojišťoven) z&nbsp;důvodu
 +statistiky. Ostatní uvěďte místo, ze kterého jste do Kutné Hory přijeli
 +z&nbsp;důvodu tiskové zprávy. </span></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Vklady:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>Za veškeré poskytnuté služby
 +(startovné a režie závodu) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky, které
 +platí  pro dvojici v&nbsp;obou kategoriích :</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="74%"
 + xstyle='width:74.84%;border-collapse:collapse'>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid;height:28.6pt'>
 +  <td width="5%" valign=top xstyle='width:5.7%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +  </td>
 +  <td width="60%" valign=top xstyle='width:60.7%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'>Účastnické poplatky</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="16%" valign=top xstyle='width:16.8%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'>a</span></b></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'>Kč</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="16%" valign=top xstyle='width:16.8%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-left:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:28.6pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'>b</span></b></p>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'>Kč</span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 + <tr xstyle='page-break-inside:avoid'>
 +  <td width="5%" valign=top xstyle='width:5.7%;border:solid windowtext 1.0pt;
 +  border-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'>1</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="60%" valign=top xstyle='width:60.7%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'> Smíšená dvojice</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="16%" valign=top xstyle='width:16.8%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'>100</span></p>
 +  </td>
 +  <td width="16%" valign=top xstyle='width:16.8%;border-top:none;border-left:
 +  none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;
 +  padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>
 +  <p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><span
 +  xstyle='font-size:11.0pt'>zdarma </span></p>
 +  </td>
 + </tr>
 +</table>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Sloupec
 +<b>a</b></span><span xstyle='font-size:11.0pt'> platí pro účastníky, kteří
 +nejsou členy OSPP, sloupec <b>b</b> platí pro členy Odborového  Svazu
 +pracovníků peněžnictví a jejich rodinné příslušníci (manžel, manželka, dítě,
 +pokud není výdělečně činné) <b><i>při prezenci doloží svoje členství průkazem
 +člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství</i></b></span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Způsob úhrady : </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><i><u><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>St</span></u></i><i><u><span xstyle='font-size:11.0pt'>artovné 100,--
 +Kč  uhraďte <b>před</b></span></u></i><i><u><span xstyle='font-size:11.0pt'>
 +odesláním</span></u></i><i><u><span xstyle='font-size:11.0pt'> přihlášky</span></u></i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>ve prospěch
 +účtu 3036331163/0800  vedeném u České spořitelny, a.s. </span><i><u><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Datum pla</span></u></i><i><u><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>tby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v&nbsp;př</span></u></i><i><u><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>ihlášce.</span></u></i><span xstyle='font-size:11.0pt'>
 +<b>Variabilní symbol akce  je 201918. </b>Lze provést i úhradu startovného za
 +více dvojic najednou  a  to tak, aby bylo zřejmé , za koho úhrada přišla. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'><br>
 +Prezentace:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Proběhne v&nbsp;centru
 +závodu   mezi 16,00-17,00 hodin. </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:TimesNewRomanPSMT'></span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Start :</span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> </span></i></b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>hromadný
 +v&nbsp;17,30 hod.</span></i></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Mapa:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>Kutná Hora, měřítko 1:5
 +000, E – 2,5m,  stav 2009, korekce srpen 2017</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>Kutná Hora GJO , měřítko
 +1: 4 000, E – 2m, stav březen 2019, na mapě se ještě nikdy  veřejný závod
 +neběžel</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'> Mapy nebudou
 +vodovzdorně upraveny, na startu budou k&nbsp;dispozici mapníky, možná vám je do
 +mapníků dáme.</span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>Terén : </span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>Mapa Kutná Hora – </span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>převážně městská
 +zádlažba,  asfalt, za mokra kluzký, občas park</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>Mapa Kutná Hora GJO </span></b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>– překvapivý příměstský
 +les, s&nbsp;řadou terénních detailů, skalky, skály , pozůstatky po středověké
 +důlní těžbě </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>Parkování : </span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>bude upřesněno
 +v&nbsp;pokynech</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>Vzdálenosti : </span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>parkoviště – centrum  do
 +500 m</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>centrum start – 0 m pro
 +kategorii A, 300 m pro kategorii AB</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'>cíl, centrum - 0</span></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22 align=left xstyle='text-align:left'><b><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Občerstvení  : </span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22><span xstyle='font-size:11.0pt'>  V&nbsp;centru města ,
 +které je nedaleko centra závodu, najdete  celou řadu restaurací a stylových
 +hospůdek.</span></p>
 +
 +<p class=BodyText22><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'> Děstký koutek:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=BodyText22><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Možná bude  v&nbsp;herně
 +DDM.</span></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Pravidla a pojištění
 +účastníků :</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'> Závodníci
 +startují na vlastní nebezpečí, pohyb ve městě i v  lese a po lesních cestách je
 +taktéž na vlastní nebezpečí. </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>Sportovní
 +akce není hromadně pojištěna a každý z&nbsp;účastníků startuje na vlastí
 +nebezpečí.  Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ
 +úrazu. L</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>ékárnička k&nbsp;dispozici  v
 +centru závodu</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Buzoly:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Buzoly
 +jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo
 +si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují. </span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2 xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Další vybavení : </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2 xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +color:red'>Pro zdárné a bezpečné  absolvování závodu je třeba být vybaven
 +čelovkou, nebo baterkou s&nbsp;dostatečnou výdrží svitu a funkční propisovací
 +tužkou.</span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Ceny:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Upomínkové
 +ceny obdrží nejlep</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>ší tři dvojice z každé
 +kategorie.  Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne  po ukončení závodu na
 +shromaždišti po ukončení závodu a zpracování výsledků. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Další organizační p</span></i></b><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>okyny:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Obdrží
 +všichni přihlášení při prezenci. Případné další informace o akci si můžete
 +vyžádat u  Lenka Choutkové,  nejlépe  na e-mailu:  <a
 +href="mailto:adventak@email.cz">adventak@email.cz</a> , mobil 604233728.
 +Sledujte také</span><span xstyle='font-size:11.0pt'> stránky SOBSA na <u><a
 +href="http://www.sobsa.cz/">http://www.sobsa.cz</a></u></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>V&nbsp;týdnu
 +před závodem přihlášení účasníci obdrží pokyny k&nbsp;závodu. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Hlavní  organizátoři:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Předseda organizačního
 +výboru:</span></i><span xstyle='font-size:11.0pt'>  Jaroslav Choutka </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Tajemnice organizačního
 +výboru</span></i><span xstyle='font-size:11.0pt'>:  Lenka  Choutková</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Ředitel závodu:</span></i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>  Honza Randík</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Prezentace</span></i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>: Magdaléna Randíková</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><i><span xstyle='font-size:11.0pt'>Propagační materiály
 +věnovalo Infocentrum Kutná Hora, Palackého nám. Kutná Hora a český svaz
 +orientačních sportů.</span></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Tato
 +akce probíhá za podpory města Kutná Hora, Českého svazu orientačních sportů,
 +Českého muzea stříbra  a Muzea čokolády a čokoládovny Kutná Hora.</span></p>
 +
</html> </html>