Rozdíly

Zde mŇĮŇĺete vidńõt rozd√≠ly mezi vybranou verz√≠ a aktu√°ln√≠ verz√≠ dan√© str√°nky.

2019:betlemy:start [2019/01/18 12:12]
jbe vytvoŇôeno
2019:betlemy:start [2019/11/13 17:02] (aktuální)
jbe
Ňė√°dek 1: Ňė√°dek 1:
 +
 +
====== Putov√°n√≠ do Betl√©ma pŇôes Kutnou Horu ====== ====== Putov√°n√≠ do Betl√©ma pŇôes Kutnou Horu ======
===== Putování s mapou za Betlémy v KH ===== ===== Putování s mapou za Betlémy v KH =====
-Rozpis akce jeŇ°tńõ nen√≠ zveŇôejnńõn. V pŇô√≠padńõ dotazŇĮ n√°s **[[:kontakt|kontaktujte]]**.+{{template>:rp-only|yy=19|id=betlemy}}¬†
<html> <html>
 +
 +
 +<div xstyle='border:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 1.0pt 1.0pt 1.0pt'>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'>ROZPIS adventn√≠ m&#283;stsk√©
 +orienta&#269;n√≠ hry </p>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span xstyle='font-size:26.0pt'>Putov√°n√≠
 +do Betl√©ma p&#345;es </span></p>
 +
 +<p class=Titul xstyle='border:none;padding:0cm'><span xstyle='font-size:26.0pt'>Kutnou
 +Horu</span></p>
 +
 +</div>
 +
 +<p class=BodyText21><span xstyle='font-variant:normal !important;text-transform:
 +uppercase'>¬†skorelauf jednotlivc&#367;, dvojic, trojic, atd. Kutnou Horou
 +s&nbsp;moŇĺnost√≠ absolvov√°n√≠ trasy ve dne i v noci</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal align=center xstyle='text-align:center'><b><i><span
 +xstyle='font-size:12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +14.0pt'>Partner z√°vodu: &#268;esk√© muzeum st&#345;√≠bra, Barborsk√° 28/9, Kutn√°
 +Hora</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Autor hry:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>SOBSA </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> Spolek</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>
 +organiz√°tor&#367; bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠</span><span xstyle='font-size:
 +11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>,</span><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'> odd√≠l orienta&#269;n√≠ho b&#283;hu. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>√ö&#269;astn√≠ci:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>VŇ°ichni
 +z√°jemci, kutnohorŇ°t√≠ i n√°vŇ°t&#283;vn√≠ci Kutn√© Hory bez v&#283;kov√©ho omezen√≠.
 +Mal√© d&#283;ti za doprovodu dosp&#283;l√Ĺch. Hru lze absolvovat i
 +s&nbsp;ko&#269;√°rky.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:12.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Datum:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><span xstyle='font-size:11.0pt'>1.</span></b><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span></b><b><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>prosince 2019 aŇĺ 6. ledna 2020</span></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:12.0pt'>¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><b><i><span xstyle='font-size:12.0pt'>Start hry (v√Ĺdej map):</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Informa&#269;n√≠ centrum Kutn√° Hora, Palack√©ho
 +n√°m&#283;st√≠ 377<span xstyle='color:#404040;background:white'>, 284 01 Kutn√°
 +Hora</span></span><span xstyle='font-size:10.5pt;color:#404040;background:white'>
 +</span><a
 +href="https://mapy.cz/zakladni?x=15.2685804&amp;y=49.9498743&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=12882185">https://mapy.cz/zakladni?x=15.2685804&amp;y=49.9498743&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=12882185</a></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>nebo Muzeum &#269;okol√°dy a &#269;okol√°dovna Kutn√°
 +Hora, Komensk√©ho n√°m&#283;st√≠ 72/18, 284 01 Kutn√° Hora </span><a
 +href="https://mapy.cz/zakladni?x=15.2657776&amp;y=49.9487948&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=12986568">https://mapy.cz/zakladni?x=15.2657776&amp;y=49.9487948&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=12986568</a></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:TimesNewRomanPSMT'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>¬†</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Technick√© podm√≠nky:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>V&nbsp;informa&#269;n√≠m
 +centru nebo v&nbsp;Muzeu &#269;okol√°dy si vyzvednete mapu pro orienta&#269;n√≠
 +b&#283;h se zakreslen√Ĺmi kontrolami, k&nbsp;tomu kontroln√≠ ot√°zky a startovac√≠
 +pr&#367;kazku. Pokud si z&nbsp;&#269;asov√Ĺch d&#367;vod&#367; nest√≠h√°te mapu
 +vyzvednout v&nbsp;otev√≠rac√≠ dob&#283; v√Ĺdejen map, m&#367;Ňĺete si o n</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>i</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> napsat na adventak@email.cz a bude v√°m
 +spole&#269;n&#283; s&nbsp;kontroln√≠mi ot√°zkami a startovn√≠ pr&#367;kazkou
 +zasl√°na k&nbsp;vlastn√≠mu vytiŇ°t&#283;n√≠. Jedinou podm√≠nkou je, Ňĺe nahl√°s√≠te
 +po&#269;et √ļ&#269;astn√≠k&#367; hry. Hra bude spuŇ°t&#283;na 1.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>2019 ‚Äď
 +d&#345;√≠ve v√°m mapu zaslat nem&#367;Ňĺeme. VŇ°e je zdarma, ale pokud byste n√°m
 +cht&#283;li a mohli n&#283;co p&#283;kn√©ho v&#283;novat jako cenu pro
 +√ļ&#269;astn√≠ky a autory kontrol, p&#345;iv√≠t√°me to, sta&#269;√≠ se ozvat na
 +kontaktn√≠ e-mail adventak@email.cz organiz√°tor&#367;m t√©to akce</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:Wingdings'>J</span><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>
 +</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>Vskutku origin√°ln√≠ kontroly tvo&#345;ili</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>d&#283;ti i do</span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'>s</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>p&#283;l√≠
 +z&nbsp;DDM Kutn√° Hora, ZU҆ Kutn√° Hora a dalŇ°√≠ jednotli</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>v</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>ci v&#269;etn&#283; zn√°m√Ĺch m√≠stn√≠ch i
 +p&#345;espoln√≠ch um&#283;lc&#367;. Za to jim pat&#345;√≠ obrovsk√©
 +pod&#283;kov√°n√≠. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Mapy
 +n√°m po absolvov√°n√≠ sv√© trati pokud moŇĺno vracejte do p&#345;ipraven√Ĺch OB
 +schr√°nek v&nbsp;typick√Ĺch oranŇĺovo</span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'>-</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>b√≠l√Ĺch
 +barv√°ch, kter√© jsou um√≠st&#283;n√© jak v&nbsp;Informa&#269;n√≠m centru, tak
 +v&nbsp;Muzeu &#269;okol√°dy, abychom jich m&#283;li dostatek pro dalŇ°√≠
 +√ļ&#269;astn√≠ky. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Otev√≠rac√≠ doba Infocentra:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'></span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>1.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> ‚Äď</span><span xstyle='font-size:11.0pt'> 22.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>2019¬†¬† </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>¬†¬†¬†</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>PO</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>P√Ā¬†¬†¬†¬†¬†¬† 9</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>17. hod.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 +</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>¬†¬†¬†</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>SO‚ÄďNE¬†¬† </span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'>¬†¬†</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>10</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>16 hod.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>23.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12. 2019¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 10</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>16 hod.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>24.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'>.</span><span xstyle='font-size:11.0pt'> ‚Äď 26.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>2019 </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>¬†¬†¬†</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>ZAV&#344;ENO</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>27.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> ‚Äď </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>31.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>2019¬†¬†¬† 10</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>16 hod.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†1.
 +1. 2020¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ZAV&#344;ENO</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†2.
 +1. ‚Äď 6.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>
 +</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>1.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>2020¬†¬†¬†¬†¬†
 +</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>¬†¬†¬†¬†¬†</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>PO</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>P√Ā¬†¬†¬†¬†¬†¬† 9</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>17 hod.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†
 +</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>¬†</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>SO‚ÄďNE¬†¬† </span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'>¬†¬†</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>10</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>16 hod.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Otev√≠rac√≠ doba Muzea &#269;okol√°dy a &#269;okol√°dovny:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>otev&#345;eno
 +denn&#283; 10</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12 a 13</span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>17
 +hod.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>ZAV&#344;ENO
 +24</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>.‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>25.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>12.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>2019</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>26.</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>12.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>2019
 +otev&#345;eno 13</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>17 hod.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>1.
 +1. 2020 otev&#345;eno 13</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>17 hod. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>2.
 +1. ‚Äď 6.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>
 +</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>1.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>2020
 +otev</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>&#345;</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>eno denn&#283; 10</span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>12
 +a 13</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>17</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>hod.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Tra&#357;
 +l</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>ze</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> absolvovat, pokud si nechcete sami m&#283;&#345;it
 +&#269;as, i na n&#283;kolikr√°t (tj. postupn&#283; i ve v√≠ce dnech</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> ‚Äď</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> plat√≠ hlavn&#283; pro Kutnohor√°ky), a to ve dne i
 +v&nbsp;noci. No&#269;n√≠ proch√°zka adventn√≠ Kutnou Horou bude umocn&#283;na o
 +nasv√≠cen√© pam√°tky m&#283;sta UNESCO. V p&#345;√≠pad&#283; no&#269;n√≠ proch√°zky
 +si nezapome&#328;te &#269;elovku nebo baterku. Pro √ļsp&#283;Ň°n√© absolvov√°n√≠ je
 +t&#345;eba m√≠t </span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>s
 +</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>sebou funk&#269;n√≠ propisovac√≠ tuŇĺku,
 +ps√°t sv√© odpov&#283;di &#269;iteln&#283; do startovac√≠ho pr&#367;kazu, kter√Ĺ
 +pak s&nbsp;vypln&#283;n√Ĺmi √ļkoly a kontaktem na sebe odevzd√°vejte</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>bu&#271; v&nbsp;Informa&#269;n√≠</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>m</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> centru</span><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'>,</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>
 +nebo v&nbsp;Muzeu &#269;okol√°dy</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> ‚Äď</span><span xstyle='font-size:11.0pt'> na map&#283;
 +jsou ozna&#269;eny troj√ļheln√≠kem (startem). V&nbsp;</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>M</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>uzeu &#269;okol√°dy lze odevzd√°vat pr&#367;kazky
 +nep&#345;etrŇĺit&#283;, 24 hodin denn&#283; do p&#345;ipraven√© venkovn√≠ schr√°nky
 +s&nbsp;OB lam</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>p</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>ionem.</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'> </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>Pr&#367;kazky
 +jsou slosovateln√© o p&#283;kn√© ceny. Pokud nestihnete vypln&#283;n√©
 +pr&#367;kazky vr√°tit (nejste z&nbsp;KH a okol√≠, tra&#357; projdete a odjedete
 +bez odevzd√°n√≠), m&#367;Ňĺete je oskenovat a poslat na e-mail: </span><a
 +href="mailto:adventak@e-mail.cz"><span xstyle='font-size:11.0pt'>adventak@e-mail.cz</span></a><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>, t√©Ňĺ je za&#345;ad√≠me do slosov√°n√≠. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt;
 +font-family:"Times New Roman",serif'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>Sout&#283;Ňĺ o kontrolu kontrol </span></i></b><b><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>‚Äď</span></i></b><b><i><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'> podpo&#345;te autory kontrol</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>ZakrouŇĺkujte
 +z&#345;eteln&#283; do startovn√≠ pr&#367;kazky kontrolu, kter√° se v√°m nejv√≠ce
 +l√≠bila</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>.
 +</span><span xstyle='font-size:11.0pt'>UmoŇĺn√≠te tak</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'> </span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>autorovi &#269;i autorce kontroly b√Ĺt mezi
 +ocen&#283;n√Ĺmi. </span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><span xstyle='font-size:11.0pt'>VŇ°echny kontroly jsou um√≠st&#283;ny
 +v&nbsp;exteri</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>√©</span><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>r</span><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:
 +"Times New Roman",serif'>ech, </span><span xstyle='font-size:11.0pt'>nen√≠ tedy
 +nutn√©</span><u><span xstyle='font-size:11.0pt;font-family:"Times New Roman",serif'>
 +</span></u><u><span xstyle='font-size:11.0pt'>vstupovat do objekt&#367;.</span></u></p>
 +
 +<p class=MsoNormal><u><span xstyle='font-size:11.0pt'>Hry se √ļ&#269;astn√≠te na
 +vlastn√≠ nebezpe&#269;√≠.</span></u></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><u><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'><span xstyle='text-decoration:none'></span></span></u></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +11.0pt'>DalŇ°√≠ vybaven√≠: </span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2 xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Pro
 +zd√°rn√© a bezpe&#269;n√© absolvov√°n√≠ z√°vodu je t&#345;eba b√Ĺt vybaven
 +&#269;elovkou nebo baterkou s&nbsp;dostate&#269;nou v√ĹdrŇĺ√≠ svitu (za tmy) a
 +funk&#269;n√≠ propisovac√≠ tuŇĺkou.</span></p>
 +
 +<p class=MsoBodyText2><i></i></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><b><i><span xstyle='font-size:
 +12.0pt'>Mapa:</span></i></b></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Kutn√° Hora, m&#283;&#345;√≠tko 1:5 000, E ‚Äď 2,5m, stav
 +2009, revize srpen 2017</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'>Mapa nebude vodovzdorn&#283; upravena.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify;text-autospace:none'><span
 +xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'>Celou
 +&#345;adu b&#283;Ňĺeck√Ĺch a jin√Ĺch √ļchvatn√Ĺch adventn√≠ch z√°Ňĺitk&#367;¬† t√≠m
 +spr√°vn√Ĺm sm&#283;rem p&#345;ej√≠¬† SOBs√°ci. V&nbsp;p&#345;√≠pad&#283; dotaz&#367;
 +se m&#367;Ňĺete obr√°tit na &#345;editelku akce Lenku Choutkovou, tel. 604233728.</span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:11.0pt'></span></p>
 +
 +<p class=MsoNormal xstyle='text-align:justify'><span xstyle='font-size:16.0pt'>Tato
 +akce prob√≠h√° za podpory &#268;esk√©ho svazu orienta&#269;n√≠ch sport&#367; a
 +Muzea &#269;okol√°dy a &#269;okol√°dovny Kutn√° Hora. Ceny v&#283;novalo
 +M&#283;sto Kutn√° Hora. </span></p>
 +
 +
</html> </html>