Putov√°n√≠ do Betl√©ma pŇôes Kutnou Horu

Putování s mapou za Betlémy v KH

ROZPIS adventn√≠ městsk√© orientačn√≠ hry

Putov√°n√≠ do Betl√©ma přes

Kutnou Horu

¬†skorelauf jednotlivců, dvojic, trojic, atd. Kutnou Horou s moŇĺnost√≠ absolvov√°n√≠ trasy ve dne i v noci

Partner z√°vodu: Česk√© muzeum stř√≠bra, Barborsk√° 28/9, Kutn√° Hora

Autor hry:

SOBSA ‚Äď Spolek organiz√°torů bankovn√≠ch sportovn√≠ch akc√≠, odd√≠l orientačn√≠ho běhu.

√öčastn√≠ci:

VŇ°ichni z√°jemci, kutnohorŇ°t√≠ i n√°vŇ°těvn√≠ci Kutn√© Hory bez věkov√©ho omezen√≠. Mal√© děti za doprovodu dospěl√Ĺch. Hru lze absolvovat i s koč√°rky.

Datum:

1. prosince 2019 aŇĺ 6. ledna 2020

                                                                                                                                    

Start hry (v√Ĺdej map):

Informačn√≠ centrum Kutn√° Hora, Palack√©ho n√°měst√≠ 377, 284 01 Kutn√° Hora https://mapy.cz/zakladni?x=15.2685804&y=49.9498743&z=17&source=firm&id=12882185

nebo Muzeum čokol√°dy a čokol√°dovna Kutn√° Hora, Komensk√©ho n√°měst√≠ 72/18, 284 01 Kutn√° Hora https://mapy.cz/zakladni?x=15.2657776&y=49.9487948&z=17&source=firm&id=12986568

 

Technické podmínky:

V informačn√≠m centru nebo v Muzeu čokol√°dy si vyzvednete mapu pro orientačn√≠ běh se zakreslen√Ĺmi kontrolami, k tomu kontroln√≠ ot√°zky a startovac√≠ průkazku. Pokud si z časov√Ĺch důvodů nest√≠h√°te mapu vyzvednout v otev√≠rac√≠ době v√Ĺdejen map, můŇĺete si o ni napsat na adventak@email.cz a bude v√°m společně s kontroln√≠mi ot√°zkami a startovn√≠ průkazkou zasl√°na k vlastn√≠mu vytiŇ°těn√≠. Jedinou podm√≠nkou je, Ňĺe nahl√°s√≠te počet √ļčastn√≠ků hry. Hra bude spuŇ°těna 1. 12. 2019 ‚Äď dř√≠ve v√°m mapu zaslat nemůŇĺeme. VŇ°e je zdarma, ale pokud byste n√°m chtěli a mohli něco pěkn√©ho věnovat jako cenu pro √ļčastn√≠ky a autory kontrol, přiv√≠t√°me to, stač√≠ se ozvat na kontaktn√≠ e-mail adventak@email.cz organiz√°torům t√©to akce J. Vskutku origin√°ln√≠ kontroly tvořili děti i dospěl√≠ z DDM Kutn√° Hora, ZU҆ Kutn√° Hora a dalŇ°√≠ jednotlivci včetně zn√°m√Ĺch m√≠stn√≠ch i přespoln√≠ch umělců. Za to jim patř√≠ obrovsk√© poděkov√°n√≠.

Mapy n√°m po absolvov√°n√≠ sv√© trati pokud moŇĺno vracejte do připraven√Ĺch OB schr√°nek v typick√Ĺch oranŇĺovo-b√≠l√Ĺch barv√°ch, kter√© jsou um√≠stěn√© jak v Informačn√≠m centru, tak v Muzeu čokol√°dy, abychom jich měli dostatek pro dalŇ°√≠ √ļčastn√≠ky.

 

Otevírací doba Infocentra:

1. 12. ‚Äď 22. 12. 2019¬†¬† ¬†¬†¬†PO‚ÄďP√Ā¬†¬†¬†¬†¬†¬† 9‚Äď17. hod.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†SO‚ÄďNE¬†¬† ¬†¬†10‚Äď16 hod.

23. 12. 2019¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 10‚Äď16 hod.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

24. 12. ‚Äď 26. 12. 2019 ¬†¬†¬†ZAVŘENO

27. 12. ‚Äď 31. 12. 2019¬†¬†¬† 10‚Äď16 hod.

¬†1. 1. 2020¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ZAVŘENO

¬†2. 1. ‚Äď 6. 1. 2020¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†PO‚ÄďP√Ā¬†¬†¬†¬†¬†¬† 9‚Äď17 hod.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†SO‚ÄďNE¬†¬† ¬†¬†10‚Äď16 hod.

Otev√≠rac√≠ doba Muzea čokol√°dy a čokol√°dovny:

otevřeno denně 10‚Äď12 a 13‚Äď17 hod.

ZAVŘENO 24.‚Äď25. 12. 2019

26. 12. 2019 otevřeno 13‚Äď17 hod.

1. 1. 2020 otevřeno 13‚Äď17 hod.

2. 1. ‚Äď 6. 1. 2020 otevřeno denně 10‚Äď12 a 13‚Äď17 hod.

Trať lze absolvovat, pokud si nechcete sami měřit čas, i na několikr√°t (tj. postupně i ve v√≠ce dnech ‚Äď plat√≠ hlavně pro Kutnohor√°ky), a to ve dne i v noci. Nočn√≠ proch√°zka adventn√≠ Kutnou Horou bude umocněna o nasv√≠cen√© pam√°tky města UNESCO. V př√≠padě nočn√≠ proch√°zky si nezapomeňte čelovku nebo baterku. Pro √ļspěŇ°n√© absolvov√°n√≠ je třeba m√≠t s sebou funkčn√≠ propisovac√≠ tuŇĺku, ps√°t sv√© odpovědi čitelně do startovac√≠ho průkazu, kter√Ĺ pak s vyplněn√Ĺmi √ļkoly a kontaktem na sebe odevzd√°vejte buď v Informačn√≠m centru, nebo v Muzeu čokol√°dy ‚Äď na mapě jsou označeny troj√ļheln√≠kem (startem). V Muzeu čokol√°dy lze odevzd√°vat průkazky nepřetrŇĺitě, 24 hodin denně do připraven√© venkovn√≠ schr√°nky s OB lampionem. Průkazky jsou slosovateln√© o pěkn√© ceny. Pokud nestihnete vyplněn√© průkazky vr√°tit (nejste z KH a okol√≠, trať projdete a odjedete bez odevzd√°n√≠), můŇĺete je oskenovat a poslat na e-mail: adventak@e-mail.cz, t√©Ňĺ je zařad√≠me do slosov√°n√≠.

SoutěŇĺ o kontrolu kontrol ‚Äď podpořte autory kontrol

ZakrouŇĺkujte zřetelně do startovn√≠ průkazky kontrolu, kter√° se v√°m nejv√≠ce l√≠bila. UmoŇĺn√≠te tak autorovi či autorce kontroly b√Ĺt mezi oceněn√Ĺmi.

VŇ°echny kontroly jsou um√≠stěny v exteri√©rech, nen√≠ tedy nutn√© vstupovat do objektů.

Hry se √ļčastn√≠te na vlastn√≠ nebezpeč√≠.

DalŇ°√≠ vybaven√≠:

Pro zd√°rn√© a bezpečn√© absolvov√°n√≠ z√°vodu je třeba b√Ĺt vybaven čelovkou nebo baterkou s dostatečnou v√ĹdrŇĺ√≠ svitu (za tmy) a funkčn√≠ propisovac√≠ tuŇĺkou.

Mapa:

Kutn√° Hora, měř√≠tko 1:5 000, E ‚Äď 2,5m, stav 2009, revize srpen 2017

Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Celou řadu běŇĺeck√Ĺch a jin√Ĺch √ļchvatn√Ĺch adventn√≠ch z√°Ňĺitků¬† t√≠m spr√°vn√Ĺm směrem přej√≠¬† SOBs√°ci. V př√≠padě dotazů se můŇĺete obr√°tit na ředitelku akce Lenku Choutkovou, tel. 604233728.

Tato akce prob√≠h√° za podpory Česk√©ho svazu orientačn√≠ch sportů a Muzea čokol√°dy a čokol√°dovny Kutn√° Hora. Ceny věnovalo Město Kutn√° Hora.