BadmintonovĂ˝ turnaj se SOBSA

Turnaj rekreacních hrácu badmintonu ve ctyrhrách

BADMINTONOVĂť TURNAJ se SOBSA

Turnaj dvojic – 9. ročnĂ­k

Pořadatel:   Spolek organizátorů bankovnĂ­ch sportovnĂ­ch akcĂ­ (SOBSA),

hlavnĂ­m sponzorem je ČSOB Factoring

Ředitelka turnaje:   BoĹľena Adamová

RealizačnĂ­ tĂ˝m: Jirka Adam, Ivan Hlaváček, Ruda Vaigl

Datum: Neděle 11. 3. 2018, od 10:00 do 17:00

MĂ­sto:   ZĹ  Praha 9 - Vinoř, Prachovická 340, k dispozici 5 kurtů. V areálu se nekouřĂ­, vstup zvĂ­řatům nenĂ­ povolen. Bližší info na www.zsvinor.cz.

ĂščastnĂ­ci: RekreačnĂ­ hráči, přednostně aspoň jeden z dvojice zaměstnancem peněĹľnĂ­ instituce, nenĂ­ však podmĂ­nkou. Dvojici doporučujeme zvolit dres stejnĂ© barvy.

Kategorie:  VĂ˝hradně dvojice (hrajĂ­ se čtyřhry), kaĹľdĂ˝ ĂşčastnĂ­k se přihlašuje pouze na jednu z kategoriĂ­:

·    ŽŽ (2 Ĺľeny)

·    MM (2 muĹľi)

·    MĹ˝ (muĹľ + Ĺľena)

·    RR (rekreačnĂ­ hráči/ky, hrajĂ­cĂ­ max. 2x/rok).

Pokud nemáte partnera/ku, pošlete přihlášku za sebe a zdůrazněte!!! Organizátoři se pokusĂ­ dvojice doplnit.

HracĂ­ systĂ©m: Předpokládáme hru ve skupinách a dále vylučovacĂ­ pavouky. PočĂ­táme se zkrácenou hrou (nikoliv do 21 bodů). SystĂ©m bude upřesněn podle počtu přihlášek. Zásadou je, aby si všichni dostatečně zahráli.

HracĂ­ řád: Dle platnĂ˝ch pravidel badmintonu (www.badec.cz/pravidla-badmintonu/). DetailnĂ­ znalost pravidel nenĂ­ podmĂ­nkou.

RozhodčĂ­: VĹľdy jeden z poraĹľenĂ©ho tĂ˝mu na kurtu, kde skončilo utkánĂ­. RozhodčĂ­ho pro prvnĂ­ utkánĂ­ na kurtu určĂ­ pořadatel.

Techn.podmĂ­nky: Nutnost sálovĂ© obuvi, vlastnĂ­ch raket, vlastnĂ­ch mĂ­čků. Volba mĂ­čku záleží na domluvě hráčů, preferovanĂ© jsou plastovĂ© mĂ­čky střednĂ­ rychlosti (s modrĂ˝m pruhem).

StartovnĂ©:  100 Kč /ĂşčastnĂ­k, vybĂ­rá se v hotovosti na mĂ­stě. PlatĂ­ pro všechny kategorie. Pro odboráře-členy OSPP s potvrzenĂ­m o členstvĂ­ je startovnĂ© 0 Kč.

ObčerstvenĂ­:   Z vlastnĂ­ch zásob, pořadatel nezajišťuje. MoĹľnost vyuĹľitĂ­ malĂ©ho bufetu - upřesnĂ­me v detailnĂ­ch pokynech, kterĂ© zašleme v tĂ˝dnu před turnajem.

Ceny:   Nejlepší v kaĹľdĂ© kategorii obdrží drobnĂ© ceny.

Doprava:  Autem nebo MHD ze stanice Prosek resp. Letňany (metro C) do stanice VinořskĂ˝ hřbitov. Z Letňan trvá jĂ­zda BUSem cca 17 minut. AktuálnĂ­ jĂ­zdnĂ­ řád uvedeme v detailnĂ­ch pokynech.

ZdravotnĂ­ sluĹľba: Pořadatel nezajišťuje, ĂşčastnĂ­ci sportujĂ­ na vlastnĂ­ riziko.

Přihlášky: ZaslánĂ­m vyplněnĂ© přihlášky za dvojici (viz přĂ­loha v Excelu) nejpozději do ĂşterĂ˝ 6. 3. mailem na adresu: BAD360@seznam.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přĂ­jem přihlášek i před tĂ­mto termĂ­nem, pokud počet došlĂ˝ch přihlášek dosáhne maximálně ĂşnosnĂ©ho počtu. Pro přĂ­p. bližší informace a dotazy uvádĂ­me kontaktnĂ­ tel:

723512091 (BoĹľena Adamová), 724501177 (JiřĂ­ Adam).

Podrobnější informace vč. mapky zašleme přihlášenĂ˝m v detailnĂ­ch pokynech.

Těšíme se na Vaši Ăşčast, s přihláškou neváhejte.