Jarním Třeboňskem na kole

cykloturistika, turistika

Jarním Třeboňskem na kole.

         

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín: 28. 4. - 1. 5. 2017

Příjezd účastníků v pátek 28. 4. 2017

Místo konání:

Penzion Jezárko, Tuš 155, Suchdol nad Lužnicí

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově turistika. Na každý den bude pro cyklisty připravena společná trasa. Přesný popis tras včetně barevných kopií map obdrží účastníci na místě.

Vzhledem k tomu, že cyklistický program využije cyklostezky i na území Rakouska, doporučujeme uzavření individuálního cestovního pojištění u pojišovny VITALITAS.

Těšit se můžete na zajímavá místa v malebné krajině jihočeských rybníků, ale i na kopečky Novohradska a Waldviertelu. Cyklisté budou potřebovat kolo v dobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení (přilba) a také za znalost a dodržování silničních předpisů pro cyklisty. Organizátoři neodpovídají za škody způsobené účastníky ani za škody způsobené účastníkům akce.

 

Doprava:

Do místa konání akce Individuální.

Ubytování:

Penzion Jezárko

http://www.penzionjezarko.cz/

Ubytování většinou ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. V den příjezdu
28. 4. 2017 je možné ubytování od 14té hodiny.

V den odjezdu 1.5.2017  je nutné ubytování uvolnit do 10ti hodin, pokud se na místě nedohodneme jinak.

Stravování:

V rozsahu polopenze (3x snídaně, 2x jednotná večeře). Jedna večeře bude venkovní grilování (dle výběru vepřová krkovice, kuřecí plátek nebo pstruh) a druhá večeře – polévka, hlavní jídlo a moučník.

Společné stravování začíná v sobotu snídaní a končí v pondělí také snídaní.

V den příjezdu bude možné si z vlastních zdrojů v penzionu zakoupit večeři (v nabídce guláš).

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

A

Kč/os.

B

Kč/os.

C

Kč/os.

D

Kč/os.

1

Dospělá osoba

1650,-

1500,-

1500,-

1350,-

2

Dítě 3 – 12 let na přistýlce

860,-

710,-

710,-

560,-

Děti do 3let bez nároku na lůžko a stravu mají pobyt zdarma.

Sloupec A - základní účastnický poplatek;

sloupec B platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví  pojišovnictví (OSPP) a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA;

sloupec C platí pro členy SOBSA, kteří nejsou členy OSPP;

Sloupec D platí pro členy OSPP a současně členy  SOBSA.

členství v OSPP je nutné doložit při prezenci členským průkazem nebo  potvrzením  základní odborové organizace. Snížený poplatek platí pro členy OSPP a jejich rodinné příslušníky ( manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné ).

 

Poplatek uhraïte ve prospěch účtu 4001639031/0100. Datum platby a číslo účtu plátce uveïte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Jarní Třeboňsko je to 201705xx  Na dalších dvou místech uveïte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20170504.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: Iveta.Junglingova@seznam.cz.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek je v úterý 18. 4. 2017.
  Kapacita je omezena počtem 40 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí a vlastní rizika.  Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 18. 4. 2017 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky majitele.

Další organizační pokyny obdržíte po příjezdu v pátek večer.

Na místě budou k dispozici barevné kopie potřebných map.

Cyklistům doporučujeme mapu Třeboňsko 1:60 000 vydavatel Shocart: Mapa je vhodná i pro turistiku. Pěší turisté si svůj program organizují sami. 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 nebo Jany Puchernové – tel.: 731 874 697.