Votická cesta

s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXIV. ročník

ROZPIS závodu v orientačním běhu nebo chůzi

Votická cesta 2016 s Raiffeisenbank

Generálním partnerem XXXIV. ročníku Votické cesty je

Raiffeisenbank, a. s.

Votická cesta 2016 je současně XIII. ročníkem závodu
o nejlepšího orientačního běžce nebo chodce – pojištěnce OZP
a veřejným závodem Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí ve spolupráci s oddílem orientačního běhu OK Kamenice. Sobotní závod je součástí oblastního žebříčku (KL) http://okkamenice.cz/oz16/, nedělní štafety se běží na stejné mapě jako oblastní žebříček (KT).

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Sobota 22. října 2016 - klasická trať, start 00 v 10 hodin.

Neděle 23. října 2016 - závod tříčlenných štafet, start přibližně v 11 hodin.

Ubytování:

Individuální. Pořadatelé nezajišťují.

Centrum a shromaždiště závodů:

Sobota: Hájetínská louka mezi obcemi Radlík a Nechánice GPS: Loc: 49.9138039N, 14.5208494E. Google mapy , Mapy.cz - turistická . Z centra závodu na start (modrobílé fáborky) do 0,5 km. Cíl v centru závodu.

Neděle: Louka v obci Ládví – Liliová ulice GPS: Loc: 49.8951817N, 14.6099094E Google mapy , Mapy.cz - turistická

Stravování:

Po skončení sobotního závodu se individuálně přesuňte do restaurace ŠTIŘÍNSKÁ STODOLA, kde máme zajištěn společný oběd. Restaurace se nachází v ulici Želivecká 707, u Štiřínského rybníka (www.stirinskastodola.cz). Ze shromaždiště tam dojedete po 7 km přez Sulice nebo Kostelec u Křížku a dále v obou případech přez Novou Hospodu (po Štiřínské ulici). Máme zajištěnu samostatnou nekuřáckou restauraci vlevo od vchodu do „normální“ restaurace. Obědy budou vydávány na stravenky, ty si vyzvedněte při prezenci, v nouzi až v restauraci od někoho z pořadatelů. Děti do 10 let obdrží stravenku na dětskou porci. K obědu bude polévka (Kuřecí vývar s těstovinou) a výběr ze tří  jídel (dokud jedno z nich nedojde): 1) Kuřecí smažený řízek, vařený brambor, okurka; 2) Svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky; 3) Krůtí stehenní kostky na paprice, jasmínová rýže. Nápoje a ostatní konzumaci si hradí každý samostatně.

Doprava:

individuální. Parkování na shromaždišti dle pokynů pořadatelů. Poplatek 20 Kč na den. Na závod lze dojet z Prahy i MHD a to od metra Budějovická autobusem č. 332 na zastávku Radlík (pak cca 2 km pěšky). Nástupní stanice je v ulici Budějovická.

Kategorie a jejich hodnocení:

MA - závod jednotlivců mužů, kteří jsou nebo v minulosti byli registrovanými závodníky, anebo "amatérů" s dobrou kondicí, kteří nemají větší problémy s mapou. Její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii H 45.

MB - méně náročná trať pro muže, rekreační orientační běžce až chodce, případně v minulosti registrované běžce, kteří již netrénují. Startují jednotlivci nebo dvojice M + Ž nebo M + dítě starší 10 let. Start dvojice mužů není povolen. Její náročnost odpovídá výkonnostní kategorii
H 55.

ŽA - náročnější trať pro ženy - viz podmínky MA. Náročnost odpovídá kategorii D 45.

Soutěž v kategorii A se uskuteční pouze za podmínky účasti minimálně 3 závodníků (závodnic). V opačném případě bude sloučena kategorie A s kategorií B a náročnost tratě této společné kategorie bude odpovídat kategorii B.

ŽB - méně náročná trať pro ženy - viz podmínky MB. Startují jednotlivci nebo dvojice
Ž + Ž nebo Ž + dítě starší 10 let. Náročnost odpovídá kategorii D 55.

N 1 - náborová trať pro úplné začátečníky bez ohledu na pohlaví. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 3 km. Náročnost odpovídá kategorii HD 10.

N 2 - náborová trať pro začátečníky, kteří však již získali určité zkušenosti s mapou pro orientační běh. Náročnost odpovídá kategorii D14. Startují jednotlivci, libovolné dvojice nebo celé rodiny. Dítě by mělo být schopno ujít v terénu asi 4 km.

Náborové tratě jsou také s měřením času. Kromě kategorií N 1 a N 2 budou výsledné časy přepočítány věkovým koeficientem, který upraví čas běhu s ohledem na věk závodníků, počínaje ročníkem narození 1986. Ve dvojici se bere v úvahu věk staršího.

Technické podmínky:

Závod se uskuteční podle pravidel orientačního běhu až na malou výjimku. Za chybu v označení průchodu kontrolou se v kategoriích B připočítává 20 minut a závodník není diskvalifikován. V kategoriích N 1 a N 2 budou pořadatelé ještě tolerantnější. Za nena­lezenou kontrolu se připočítává 10 minut a závodníci nebudou diskvalifikováni. Podmín­kou pro hodnocení však bude, aby našli a správně označili alespoň polovinu kontrol.

Složení štafet bude losováno v sobotu po obědě v restauraci a následně vyvěšeno.

Ražení:

V sobotu Sportident. V přihlášce uveďte číslo vlastního čipu. Pokud tento údaj nevyplníte, bude Vám čip zapůjčen při prezenci. Poplatek za zapůjčení čipu je 20 Kč. V případě jeho ztráty je nutno uhradit 1000 Kč.

V neděli mechanické ražení se startovními průkazy a stojany s kleštičkami.

Prezence: 

Bude probíhat v sobotu 22. 10. v centru závodu od 9.15 do 9.45 hodin. Prezentace SOBSA ve stanu SOBSA označíme transparentem Správný směr. Při prezenci předloží odboráři doklad o členství.

Hospodářské podmínky: Za veškeré poskytnuté služby ( stravování, režie závodu atd.) stanoví pořadatelé následující účastnické poplatky:

varianta

a

Kč/os.

b

Kč/os.

c

Kč/os.

d

Kč/os.

3

děti do 10 let  (dětské porce jídla)

125

75

75

25

4

ostatní

200

150

150

100

Sloupec a – základní účastnický poplatek. Sloupec b platí pro členy SOBSA. Sloupec c platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA. Sloupec d pro členy OSPP a současně členy SOBSA.

Členové ZO OSPP (odboráři) mají započten finanční příspěvek 50 Kč na os/den pro sebe i své rodinné příslušníky[1]. Členové SOBSA mají započten finanční příspěvek 50 Kč os/den.

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Může být uhrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte startovné z vlastních prostředků, převeďte je příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet. Datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Votická cesta s Raiffeisenbank 2016 je to 201614 (prvních šest číslic). V dalších dvou uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20161404 apod. Pokud bude prováděna úhrada startovného za více rodin najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Buzoly:

Buzoly jsou pro orientaci velmi důležité. Doporučujeme zakoupit si předem vlastní nebo si půjčit od známých. Pořadatelé buzoly nezajišťují.

Ceny:

Drobné upomínkové ceny obdrží nejlepší tři z každé kategorie. Vyhlášení výsledků sobotního závodu bude po obědě v restauraci Šiřínská stodola. V neděli v cíli štafetového závodu.

Mapa:

Sobota: Lib(p)ovka stav – srpen 2016, měřítko 1:10.000, mapa vodovzdorně upravena

Nedeěle: Valnovka – revize 2016, měřítko 1:10.000

Přihlášky:

Hlašte se prostřednictvím přihlašovacího systému SOBSA na webu http://sob1.wz.cz/reg/registration.php?a=6.  Řádně vyplněná přihláška je bez uhrazení odpovídajícího účastnického poplatku neplatná. Uzávěrka přihlášek je v pátek 14. října 2016. Zrušení přihlášky a stornovací poplatky: do 14. 10. lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení uhrazené částky je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30 Kč. Při zrušení přihlášky později  je stornovací poplatek odvozen od možností zrušit objednané služby. Při neúčasti bez předchozí omluvy se poplatek nevrací. Individuálně budou řešeny případy, kdy se někdo nebude moci zúčastnit z velmi vážných zdravotních nebo rodinných důvodů, rovněž však s ohledem na možnosti pořadatelů. Odesláním přihlášky bere přihlášený na vědomí, že míru náročnosti soutěže (běh nebo chůzi) přizpůsobí svému zdravotnímu stavu.

Pojištění účastníků:

Účastníkům doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Další organizační pokyny:

Obdržíte při prezenci. U prezence bude po dobu závodu zajištěno hlídání klíčů od aut, mobilů, případně dětí s vlastními hračkami.Informace o akci si můžete vyžádat u Radovana Beneše: radovan.benes.cz@gmail.com nebo mobil 737 716 393. Sledujte také http://www.sobsa.cz .

 Hlavní funkcionáři:

Předseda organizačního výboru: Jaromír Sladkovský

Místoředseda organizačního výboru: Radovan Beneš ml.

Tajemník organizačního výboru: Ondřej Jeneček

Ředitel sobotního závodu: Petr Valášek

Stavba tratí sobotního závodu: Martin Škvor

Hlavní rozhodčí sobotního závodu: Přemysl Prášek

Zpracování výsledků: Karel Setnička

Prezence: Marie Vaiglová, Iveta Jünglingová, Jana Puchernová

Catering: Tomáš Jandera

Hodnotitelka štěstěny: Magdalena Randíková

Organizace štafet: Jan Randík, Magdalena Randíková

Realizační tým: Radovan Beneš st., Jiří Plánička, Bedřich Štěpánek, Ruda Vaigl[1] Příspěvek se vztahuje na tyto rodinné příslušníky:

q manžela/ku

q děti, pokud nejsou výdělečně činné a to děti vlastní, osvojené, převzaté do péče nahrazující péči rodičů, pokud žijí se členem ve stejné domácnosti, děti manžela/lky, pokud žijí se členem ve společné domácnosti.