Na kole jarním Třeboňskem

Cyklovýlety nebo turistika

Na kole jarním Třeboňskem

         

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín: 5. - 8. 5. 2016.

Příjezd účastníků ve čtvrtek 5. 5. 2016 (ubytování po 14. hodině).

Místo konání:

RS Lesák v Chlumu u Třeboně. Viz  www.veronex.cz/rs-lesak/rekreacni-stredisko-lesak-chlum-u-trebone.

Středisko se nachází na levém břehu rybníka Hejtman v Chlumu u Třeboně.

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově turistika. Na každý den bude pro cyklisty připravena společná trasa. Přesný popis tras obdrží účastníci na místě. Vzhledem k tomu, že cyklistický program využije cyklostezky na Rakouském území, doporučujeme uzavření individuálního cestovního pojištění. Cyklisté budou potřebovat kolo v dobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení (přilba) a také za znalost a dodržování silničních předpisů pro cyklisty. 

Doprava:

Individuální.

Ubytování:

Rekreační středisko disponuje různými typy ubytování. Pro naši akci máme rezervovány pokoje s vlastním sociálním zařízením. V den odjezdu 8.5.2016  je nutné ubytování uvolnit  do 10. hodin, pokud se na místě nedohodneme jinak.

Stravování:

Začíná snídaní v pátek 6. 5. 2016 v rozsahu polopenze. Společné stravování končí snídaní v neděli 8. 5. 2016.

V den příjezdu bude možné si v restauraci Růženka, která je v těsné blízkosti ubytování, zakoupit večeři z vlastních zdrojů.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

A

Kč/os.

B

Kč/os.

C

Kč/os.

D

Kč/os.

1

Dospělá osoba

1300,-

1150,-

1150,-

1000,-

2

Dítě 3 – 10 let

1050,-

900,-

900,-

750,-

3

Dítě 1 – 3 roky bez nároku na lůžko a stravu

315,-

165,-

165,-

0,-

Malé děti do 1 roku, bydlící s dospělou osobou bez nároku na lůžko a stravu zdarma

Sloupec A - základní účastnický poplatek;

sloupec B platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví  pojišťovnictví (OSPP) a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA;

sloupec C platí pro členy SOBSA, kteří nejsou členy OSPP;

Sloupec D platí pro členy OSPP a současně členy  SOBSA.

Členství v OSPP je nutné doložit při prezenci členským průkazem nebo  potvrzením  základní odborové organizace. Snížený poplatek platí pro členy OSPP a jejich rodinné příslušníky ( manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné ).

 

Poplatek uhraďte ve prospěch účtu 4001639031/0100. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Třeboňsko 2016 je to 201606xx  Na dalších dvou místech uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20160604.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: Iveta.Junglingova@seznam.cz.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek je v pondělí 25. 4. 2016.
  Kapacita je omezena počtem 40 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí a vlastní rizika.  Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 25. 4. 2016 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky majitele.

 

Další organizační pokyny obdržíte po příjezdu ve čtvrtek večer.

Na místě budou k dispozici popisy připravených tras a kopie potřebných map.

Cyklistům doporučujeme mapu číslo 161 Třeboňsko, vydavatel Shocart – 1:60 000.

Pěší turisté si svůj program organizují sami. 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorek akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 a Jany Puchernové – tel.:731 874 697.