Okolím Děčínského Sněžníku na kole

Cyklovýlety nebo turistika

Okolím Děčínského Sněžníku na kole.

         

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Termín: 22. - 25. 9. 2016.

Příjezd účastníků ve čtvrtek 22. 9. 2016 (ubytování po 14. hodině).

Místo konání:

Hotel Sněžník v obci Sněžník u Děčína. Přímo nad obcí se tyčí naše největší stolová hora Děčínský Sněžník (723m) s kamennou rozhlednou z roku 1863.

Sportovní aktivity:

Přednostně cykloturistika, doplňkově turistika. Na každý den bude pro cyklisty připravena společná trasa. Přesný popis tras včetně barevných kopií map obdrží účastníci na místě.

Vzhledem k tomu, že cyklistický program využije cyklostezky i na území Saského Švýcarska, doporučujeme uzavření individuálního cestovního pojištění u pojišťovny VITALITAS.

Těšit se můžete na zajímavá místa v kopcovité krajině na obou stranách hranice. V rámci společných výletů navštívíme například Tiské stěny, Rájecké rašeliniště, Vlčí jezírko, nejvyšší vrchol Saského Švýcarska 560 m vysoký Grosser Zschirnstein a nad lázeňským městečkem Kurort Rathen úchvatný skalní most Bastei. Prohlídka této dominanty Saského Švýcarska je možná jen pěšky a to cca 3km okruhem. Pro abslvování této pěší „procházky“ využijeme přívoz přes Labe. Vezměte si pro tuto aktivitu cca 5EUR (přívoz cca 2EUR a vstup na skalní hrádek u Basteinu  také cca  2EUR, vstupné na skalní most se neplatí).  Další EUR nebudou nezbytně nutná.

Cyklisté budou potřebovat kolo v dobrém technickém stavu. Účastníci odpovídají za bezpečnost svoji, svých dětí a užívání potřebného vybavení (přilba) a také za znalost a dodržování silničních předpisů pro cyklisty. Organizátoři neodpovídají za škody způsobené účastníky ani za škody způsobené účastníkům akce.

Doprava:

Do místa konání akce Individuální.

Ubytování:

Hotel Sněžník. www.hotelsneznik.cz

Ubytování v hotelu v den příjezdu 22. 9. 2016 bude možné od 14 hodin.

V den odjezdu 25. 9. 2016 je nutné ubytování uvolnit do 10 hodin, pokud se na místě nedohodneme jinak.

Stravování:

V rozsahu polopenze (snídaně formou bufetu, večeře jednotná - polévka, hlavní jídlo, moučník).  Společné stravování začíná ve čtvrtek večeří, která bude vydávána od 18,00 do 20 hodin. Společné stravování končí snídaní v neděli 25. 9. 2016.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

A

Kč/os.

B

Kč/os.

C

Kč/os.

D

Kč/os.

1

Dospělá osoba

1900,-

1750,-

1750,-

1600,-

2

Dítě 2 – 12 let

1100,-

950,-

950,-

800,-

Děti do 2let bez nároku na lůžko a stravu mají pobyt zdarma.

Sloupec A - základní účastnický poplatek;

sloupec B platí pro členy Odborového svazu pracovníků peněžnictví  pojišťovnictví (OSPP) a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou členy SOBSA;

sloupec C platí pro členy SOBSA, kteří nejsou členy OSPP;

Sloupec D platí pro členy OSPP a současně členy  SOBSA.

Členství v OSPP je nutné doložit při prezenci členským průkazem nebo  potvrzením  základní odborové organizace. Snížený poplatek platí pro členy OSPP a jejich rodinné příslušníky ( manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné ).

 

Poplatek uhraďte ve prospěch účtu 4001639031/0100. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Děčínský Sněžník je to 201613xx  Na dalších dvou místech uveďte, za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20161304.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: Iveta.Junglingova@seznam.cz.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek je v pondělí 28. 8. 2016.
Kapacita je omezena počtem 40 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní nebezpečí a vlastní rizika.  Nebudou – li vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li startovné uhrazeno, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 28. 8. 2016 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky majitele.

 

Případné změny v období 29. 8. - 18. 9. 2016 hlaste prosím Janě Puchernové – tel: 731 874 697 případně e-mailem: janapuchernova@seznam.cz

Další organizační pokyny obdržíte po příjezdu ve čtvrtek večer.

Na místě budou k dispozici barevné kopie potřebných map.

Cyklistům doporučujeme mapu: CHKO Labské Pískovce NP České Švýcarsko
1 : 25000, vydavatel Geodézie On Line.
Mapa je vhodná i pro turistiku. Pěší turisté si svůj program organizují sami. 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 nebo Jany Puchernové – tel.: 731 874 697.