Přechod Vsetínských a Hostýnských vrchů

Pěšky po Hostýnských vrších

Turistický program je třídenní. Skládá se z přechodu, jednodenního pobytu na Trojáku a závěrečného sestupu do Vsetína.

Pořadatel:

SOBSA - Sdružení organizátorů bankovních sportovních akcí.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.  Podmínkou účasti je úplné vyplnění formuláře přihlášky, úhrada účastnického poplatku a odeslání přihlášky do stanoveného termínu.

Počet účastníků této akce je limitován ubytovací kapacitou – maximálně 20 osob.

Před odesláním přihlášky a úhradou poplatku si ověřte volnou kapacitu.

Termín:

čtvrtek 11. 6. 2015 – neděle 14. 6. 2015

Přechod po trase:

Valašské Meziříčí – Lázy – Čečetkov – Bludný – rozhledna Maruška –Troják – Hostýn – Čerňava – Tesák – Troják – Hošťáková – Baťková - Vsetín

Popsanou trasu nelze první a poslední den programu moc upravit, ale jednodenní pobyt v Hotelu na Trojáku nabízí možnost odpočinku a vlastního programu.

Společný program:

Čtvrtek 11. 6. 2015

Valašské Meziříčí. Příjezd a ubytování v ubytovně hotelu Abácie od 14 hodin.

Pátek 12. 6. 2015

Po snídani odchod z ubytování a přechod na Troják po trase: Valašské Meziříčí – Lázy –Čečetkov – Bludný – rozhledna  Maruška - Troják.  Ubytování v Hotelu Na Trojáku.  

Celkem cca  22km (převýšení: <730m  a  >450m, čas pochodu cca 6,5hodiny).

Sobota 13. 6. 2015

Zůstáváme v místě ubytování.  „Na lehko“ po trase: Troják – Skalný - Hostýn – Čerňava – Tesák – Troják.

Celkem cca 26km (převýšení: <1000 m  a  >1000 m, čas pochodu cca 8,5hodiny ).

Neděle 14. 6. 2015

Ukončení pobytu na Trojáku a odchod  do Vsetína - přes Hošťálková – Baťková.  

Celkem cca 20 km (převýšení: <430m  a >700m, čas pochodu cca 6hod). Odjezd domů.

 

Doprava:

Do místa zahájení a z místa ukončení akce individuální.

Pro pražské účastníky akce nabízíme možnost domluvy společné dopravy veřejným prostředkem.

Ubytování:

Valašské Meziříčí – Ubytovna Hotelu Abácie.  Pokoje na ubytovně jsou standardně vybaveny a jsou rozděleny do 3 samostatných jednotek – bytů. Každý byt má společnou kuchyňku a koupelnu se sprchou a sociálním zařízením.

TrojákHotel Na Trojáku.

Ve 2 a 3lůžkových pokojích dle možností ubytovacího zařízení.  O ubytování rozhodují

pořadatelé s ohledem na dispozice ubytovacích zařízení.

 

Stravování:

Po dobu turistického programu je zajištěna polopenze v místě ubytování.  Společné stravování začíná večeří v pátek 12. 6. 2015 v hotelu na Trojáku a končí snídaní

14. 6. 2015.  Během přechodu počítejte s omezenou  možností občerstvení, proto do batohu přibalte vlastní energetické zdroje.

Ve Valašském Meziříčí, v hotelu Abácie (v místě ubytování), je možné si objednat na místě snídani v ceně 180,-Kč.

Technické podmínky:

Bezpodmínečně nutná dobrá vyšlápnutá obuv s pevnou podrážkou.

Doporučujeme: oblečení pro horský přechod, teleskopické hole, pláštěnku, čepici, rukavice, termosku nebo jinou láhev na vodu, krém na rty a obličej s vysokým faktorem, brýle a boty na přezutí.

V neposlední řadě dobrou náladu a kondici. Akce je fyzicky náročná.

Hospodářské podmínky:

Za veškeré poskytnuté služby stanoví pořadatelé následující poplatky:

varianta

Kč/os.

1

Dospělá osoba – základní poplatek

1800

2

Dospělá osoba - člen SOBSA

1500

3

Dospělá osoba – Člen OS pracovníků peněžnictví a       pojišťovnictví (pokud není členem SOBSA)

1650

4

Dospělá osoba – člen SOBSA a současně člen OSPP

1350

Členství v OSPP je nutné doložit při prezenci (průkazem člena nebo potvrzením základní organizace). Snížený poplatek platí pro členy a jejich rodinné příslušníky (manžel, manželka, dítě, pokud není výdělečně činné).

Účastnický poplatek uhraďte před odesláním přihlášky ve prospěch účtu 4001639031/0100. Účastnický poplatek může být hrazen ze sociálního fondu, u členů odborové organizace také z odborových prostředků. V případě, že platíte účastnický poplatek z vlastních prostředků, platbu proveďte příkazem k úhradě ze svého osobního účtu na uvedený účet u Komerční banky. Datum platby a číslo účtu plátce uveďte v přihlášce. Variabilní symbol je osmimístný. Pro akci Přechod Hostýnských vrchů je to 201508xx Na dalších dvou místech uveďte za kolik osob byla platba poukázána. Např. čtyřčlenná rodina uvede 20150804. Pokud bude prováděna úhrada ze sociálního fondu nebo z odborových prostředků za více účastníků najednou, je třeba připojit k jedné z přihlášek jmenný seznam přihlašovaných účastníků včetně rozpisu poukazovaných částek.

Přihlášky:

Zasílejte elektronickou poštou na e-mail: iveta.junglingova@seznam.cz, nebo poštou (ne doporučeně!) na adresu SOBSA, Litvínovská 519, 190 00 Praha 9.

Před odesláním přihlášky a platby si prosím ověřte, zda je kapacita ubytování ještě volná.


Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 14. 5. 2015.  Případné změny po tomto termínu hlaste Janě Puchernové.

Kapacita je omezena počtem 20 míst. Proto odeslání přihlášky zbytečně neodkládejte. Pořadatelé přihlédnou k časovému pořadí došlých přihlášek. Účastníci odesláním přihlášky potvrzují, že je jim znám jejich zdravotní stav a že se akce účastní na vlastní odpovědnost. Pokud nebudou vyplněny všechny požadované údaje a nebude-li účastnický poplatek uhrazen, je přihláška neplatná.

Zrušení přihlášky a stornovací poplatky:

Do 14. 5. 2015 lze přihlášku zrušit bez stornovacích poplatků. Vrácení poplatku je spojeno pouze s manipulačním poplatkem 30,-Kč. Při pozdějším zrušení přihlášky bude každý případ posuzován individuálně s ohledem na stornovací podmínky ubytovatelů.

 

Případné doplňující informace k tomuto rozpisu můžete získat u organizátorů akce:

Ivety Jünglingové – tel.: 724 782 480 (večer) a Jany Puchernové – tel.:731 874 697.

Sledujte rovněž stránky SOBSA na internetu na adrese www.sobsa.cz.