Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

start [2019/02/14 13:16]
jbe
start [2019/02/15 10:32] (aktuální)
jbe
Řádek 22: Řádek 22:
  * **[[akce:kalendar|Kalendář akcí SOBSA]]** **[[https://www.google.com/calendar/ical/isuicqi8hgqms2n7evqguj82ms%40group.calendar.google.com/public/basic.ics|(SOBSA.ics)]]**   * **[[akce:kalendar|Kalendář akcí SOBSA]]** **[[https://www.google.com/calendar/ical/isuicqi8hgqms2n7evqguj82ms%40group.calendar.google.com/public/basic.ics|(SOBSA.ics)]]**
  * **[[2019:start|Seznam všech akcí pořádaných v roce 2019]]**     * **[[2019:start|Seznam všech akcí pořádaných v roce 2019]]**  
-    * [[https://drive.google.com/open?id=0Bz5Pa_4xWRzUTW5qUTdzRVlqWDZYM3c3ZmRrTVlZRFYzSm1Z|Počty účastníků v roce 2019]]+    * [[https://drive.google.com/open?id=1GA9SXLwvhNeqgAZ15UQPhuamAZyl2jvU|Počty účastníků v roce 2019]]
  * **[[2018:start|Seznam všech akcí pořádaných v roce 2018]]**     * **[[2018:start|Seznam všech akcí pořádaných v roce 2018]]**  
    * {{:2018:statistika_2018.xls|Počty účastníků v roce 2018 (statistika_2018.xls)}}     * {{:2018:statistika_2018.xls|Počty účastníků v roce 2018 (statistika_2018.xls)}}