Turnaj v pétanque

o nejlepší dvojice českého peněžnictví rekreačních hráčů pétanque

ROZPIS

turnaje o nejlepší dvojice českého peněžnictví

rekreačních hráčů pétanque

Pétanque Modřany 2024

Pořadatel:

SOBSA - Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí.

Vážení a milí přátelé, obvyklý jarní termín našeho turnaje je tu znovu!

Jsme opět dohodnuti v Modřanech, kde na hřišti národní házené (kde jsme již několikrát hráli kuličky a již třikrát i pétanque). S provozovateli hřiště a bufetu „U Osamělé blechy“ jsme našli termín:

neděle 19. května 2024.

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání přihlášek.

Prosíme připravte si vhodné bankovky a mince, abychom se při registraci na místě nezdržovali.

Účastníci:

Zaměstnanci bank a pojišťoven a jejich rodiny. Sportovní akce je organizována jako otevřená, tj. mohou se jí zúčastnit i ostatní zájemci.

Datum:

Neděle 19. května 2024. Zahájení turnaje ve 13:00 hodin.

Registrace od 12:30 (otevření brány do areálu).

POZOR: Občerstvení a tedy i WC budou přístupny až od 14:00. Jakkoliv máme dodržovat pitný režim, vezměte prosím tuto skutečnost na vědomí. V této souvislosti budou pořadatelé tolerovat, pokud některé dvojice dorazí mírně později, avšak prosí o sdělení mírného zpoždění v přihlášce.

Ukončení podle počtu přihlášených dvojic. (Obvykle do 17:30)

Centrum soutěže:

Hřiště národní házené v Modřanské rokli – viz též https://mapy.cz/Modřany (k od zastávky MHD poliklinika Modřany – docházková vzdálenost cca 300 m). Parkování osobních aut v blízkosti hřiště je bohužel vyloučeno, nicméně nějaká místa snad bude možné nalézt na větším parkovišti v blízkosti zastávky MHD mezi ulicemi Generála Šišky a Sofijským náměstím (příjezd shora od Libuše ulicemi Generála Šišky a Jordana Jovkova). Nicméně ani v Modřanech není nadbytek parkovacích míst, pořadatelé proto doporučují raději využít MHD.

Občerstvení a stravování: V bufetu U Osamělé blechy v areálu hřiště lze vybrat z nabídky jídel a nápojů (na vlastní náklady).

Doprava:

Doporučujeme tramvaje linek 3, 21, 27. Dojet na zastávku Poliklinika Modřany, případně lze této zastávky dosáhnout autobusy linek 117, 157 (dle aktuální nabídky DP Praha, před cestou si prosím vyhledejte spojení, v oblasti dochází k občasným změnám tras linek). Upozorňujeme též, že některé spoje tramvajových linek nejedou z centra až do Modřan.

Kategorie a jejich hodnocení:

MM – soutěž dvojic mužů, MŽ – soutěž smíšených dvojic, ŽŽ – soutěž dvojic žen.

Soutěžící budou rozděleni do skupin, v nichž se utkají systémem každý s každým. Podle umístění v základní skupině budou pokračovat v druhém kole ve vylučovacích pavoucích. V závislosti na počtu přihlášek si pořadatelé vyhrazují možnost herní systém upravit.

Technické podmínky:

Turnaj se uskuteční podle upravených pravidel pétanque pro rekreační hráče (viz příloha). Hrát se bude na trávě či písku (závisí na srážkách) vedle hřiště národní házené. Sady koulí na pétanque budou k dispozici na místě prezence, kde budou vyvěšeny i tabulky včetně pořadí utkání. Pořadatelé uvítají, pokud si dvojice přiveze vlastní sadu koulí na pétanque (sada 2x3 koule), není to však podmínkou. Dvojicím doporučujeme stejnou barvu triček nebo jiný společný prvek (stejné čepice apod.). Hráči si mohou rozhodovat sami nebo požádat někoho z nehrajících.

Prezence: U hřiště v areálu – cca 75 m od bufetu v době od 12:30 do 13:00 hodin.

Hospodářské podmínky:

Dvojice zaplatí na místě celkovou částku 100,- Kč, jednotlivec tedy 50,- Kč, přičemž členové Odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví startují zdarma, jen pokud doloží svoje členství průkazem člena OSPP nebo potvrzením ZO OSPP o členství. Nulové startovné se týká rovněž rodinných příslušníků (manžel/ka a výdělečně nečinné děti).

Ceny: Nejlepší dvojice obdrží praktické ceny.

Přihlášky: Zašlete na předepsaném formuláři elektronickou poštou na adresu rudolf.vaigl@gmail.com

Uzávěrka přihlášek je v úterý 14. května 2024.

Prosíme všechny, kteří budou z jakýchkoli důvodů svoji přihlášku rušit, aby to ihned oznámili mailem (rudolf.vaigl@gmail.com ) a do předmětu zprávy uvedli PETANQUE 2021 - ZRUŠENÁ PŘIHLÁŠKA nebo alespoň zavolali na tel. 604 151 789 do středy 15. 5. 2024.

Pojištění účastníků:

Sportovní akce není hromadně pojištěna. Doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ úrazu.

Doprovodné programy:

Po skončení soutěže doporučujeme procházku Modřanskou roklí.

Hlavní organizátoři:

Předseda organizačního výboru a ředitel turnaje: Jiří Kubín

Tajemník organizačního výboru: Ruda Vaigl

Technická ředitelka: Božena Adamová

Prezence: Zuzana Kubínová

Realizační tým: další dobrovolníci